Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Muut toimielimet » Muita luottamuselimiä » Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä 2013-2016

Työryhmän toiminta perustuu lakiin kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, työvoima- ja opetusviranomaisia sekä Kelaa velvoitetaan työskentelemään yhteistyössä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Jyväskylän kaupunki on asettanut oman työryhmänsä, joka kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa. Kuluvana toimintakautena 2013–2016 työryhmään kuuluvat seuraavat tahot:

 • Emmi Hanhikoski, Vammaispalvelutoimisto, pj.
 • Hanna Tabell, Sosiaalitoimisto, siht.
 • Minna Pokela, Kela
 • Leena-Kaisa Härkönen, TE-toimisto
 • Ritva Rytkönen, TYP
 • Mauri Paajanen, terveydenhuollon keskitetyt palvelut
 • Eeva-Liisa Liimatainen, Psykologipalvelut
 • Anna-Kristiina Malinen, J-Nappi

Lisäksi työryhmä voi kutsua muita palveluita ja asiantuntijoita kuultavaksi.

Työryhmän tavoitteena on:

 • auttaa kuntansa kuntoutujia saamaan heidän tarvitsemiaan kuntoutuspalveluita
 • edistää kuntoutujien asemaa ja osallistumista hänen kuntoutusasioiden järjestämisessä
 • edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä
 • kehittää em. tahojen yhteistyömuotoja
 • sopia em. tahojen keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista
 • huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta
 • käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita
 • suunnitella, edistää ja seurata asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista
 • käsitellä yksittäisten kuntoutujien asiakasyhteistyötä koskevia asioita
 • kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimiseksi kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnittelu sekä tähän liittyvien tietojen vaihtaminen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje