Suoraan sisältöön

Markku Andersson

Curriculum Vitae

Nimi: Andersson, Markku Ensio

Syntymäaika: 27.3.1950

Syntymäpaikka: Tampere

Peruskoulutus

 • Ylioppilas, Tampereen normaalilyseo, 1969

Suoritetut tutkinnot

 • Humanististen tieteiden kandidaatti, Jyväskylän yliopisto, 1972
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, 1975
 • Kasvatustieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, 1978
 • Kansalais- ja työväenopistojen rehtorin kelpoisuus, 1980

Kielitaito

 • Suomi, ruotsi, englanti ja saksa

Päätoimen luonteiset palvelussuhteet

 • Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen Liitto ry, Toiminnanjohtaja, 1974 - 1975
 • Jyväskylän yliopisto, tutkimusassistentti, 1975
 • Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
  • Suunnittelija, tss, 1975 - 1976
  • Tiedekuntasihteeri, 1976 - 1983
 • Porin kaupunki, Kaupunginsihteeri, 1983 - 1988
 • Tuusulan kunta, Kunnanjohtaja, 1989 - 1993
 • Lappeenrannan kaupunki, Kaupunginjohtaja, 1993 - 2004
 • Jyväskylän kaupunki, Kaupunginjohtaja 27.9.2004 - 30.4.2015

Arvo

 • kasvatustieteiden tohtori h.c., 2009 (Jyväskylän yliopisto)

Sotilasarvo ja maanpuolustus

 • Sotilasmestari 2003
 • Turun ja Porin läänin alueellinen maanpuolustus kurssi n:o 20 Harjavallassa 1983
 • Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi nro 145, 1997

Huomattavimmat luottamustoimet

 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  • Edustajisto, 1971 - 1977
  • Kiinteistötoimikunta, 1973 - 1974
  • Yritystoiminnan johtokunta, 1974
  • Kortepohjan ylioppilaskylätoimikunta 1973 - 1975
  • Kesähotellijaoston puheenjohtaja, 1973 - 1974
  • Talousorganisaation uudistamistoimikunta 1972 - 1973
 • Hämäläis-Satakuntalainen Osakunta
  • Hallitus, 1971 - 1978
  • Isäntä, 1972 - 1973
  • Kuraattori, 1973 - 1978
 • Taloustieteen opiskelijain yhdistys Pörssi ry
  • Hallitus ja informaatiovaliokunnan puheenjohtaja 1972
 • Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos
  • Laitosneuvosto 1972 - 1974
 • Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitos
  • Laitosneuvosto 1972 - 1974
 • Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö
  • Valtuuskunta 1975 - 1979
  • Hallitus 1977 - 1979
 • Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulutuksen suunnitteluryhmän sihteeri 1975 - 1977 (Jyväskylän yliopisto)
 • Jyväskylän kaupunginhallituksen asettama nuorisopoliittinen suunnitteluryhmä 1978 - 1979
 • Jyväskylän yliopiston tiedotustoimikunta 1978 - 1979
 • Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys ry, puheenjohtaja, 1980 - 1981
 • Ammatillisten oppilaitosten opettajien jatkokoulutuksen järjestämistä suunnittelevan neuvottelukunnan sihteeri 1982 - 1983
 • Jyväskylän kesäyliopiston työvaliokunta 1981 - 1983
 • Jyväskylän kaupunginvaltuusto 1977 - 1983
 • Jyväskylän kaupungin nuorisolautakunta 1977 - 1980
 • Jyväskylän kaupunginhallitus 1981 - 1983
 • Jyväskylän kaupunginhallituksen edustajana:
  • Ympäristölautakunta 1981 - 1983
  • Nuorisolautakunta 1981 - 1983
  • Työväenopiston johtokunta 1981 - 1983
 • Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS, liittovaltuuston II varapuheenjohtaja, 1989 - 1993
 • Kuntien eläkevakuutus
  • Tilintarkastaja 1989 - 1997
  • Tarkastuslautakunta 1997 - 2009
 • Keski-Uusimaa Oy, hallitus 1990 - 1993
 • Keski-Uudenmaan Säästöpankki
  • Hallituksen varajäsen 1990 - 1991
  • Tilintarkastaja 1992
 • Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, hallitus 1989 - 1993

Jyväskylän kaupunki ja muut

 • Suomen Kuntaliitto
  • Valtuusto (Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja) 1993 - 2001
  • Valtuuston puheenjohtaja 2001 - 2009
  • Kaupunkipoliittinen työryhmä 2002 -
  • Hallituksen pj 2009
  • Hallituksen vpj 2010-
  • Työvaliokunnan vpj 2009-
  • Sääntötyöryhmä 2014-
  • Kuntaliiton edustaja UCLG:n valtuustossa (Executive Bureau) 2009 -
  • Kuntaliiton edustaja CEMR:n hallituksessa (Policy Commitee) 2009 -
 • Keskuskauppakamari
  • Valtuuskunta 1995 - 2000, 2005 - 2015
  • Talouspoliittinen valiokunta 2000 - 2010
 • Kunta-Asunnot Oy, hallintoneuvosto 2003 - 2009
 • Alvar Aalto Säätiö, hallitus 2004 - 2009
 • Sisäasiainministeriön asettama suurten kaupunkiseutujen neuvottelukunta 2004 - 2006
 • Jykes Oy, työvaliokunnan puheenjohtaja 2004-
 • Jyväskylän Teknologiakeskus Oy (JSP), hallituksen varapuheenjohtaja, 2005 - 2006
 • JSPF, hallituksen puheenjohtaja, 2005 - 2006
 • Jyväskylän yliopiston hallitus, 2005 - 2011
 • Keski-Suomen kauppakamari, hallituksen ja valtuuskunnan vpj 2005 - 2015
 • Jyväskylä Innovation Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006 - 2014
 • Jyväskylän yliopistosäätiö, valtuuskunta 2006 - 2015
 • Ilmasotakoulun kilta, valtuuskunnan puheenjohtaja 2006 -
 • Stakesin Jyväskylän alueyksikön neuvottelukunta 2007 -
 • Keski-Suomen korkean teknologian tukisäätiön hallitus, 2007- 2012
 • Sisäasiainministeriön kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaosto, jäsen 2007 -
 • Sisäasiainministeriön asettama Valtakunnallinen kaupunkien turvallisuusohjelman laatiminen –hanke, jäsen 2009 - 2010
 • Pro Ysitie -yhdistys, hallituksen puheenjohtaja 2009 - 2015
 • SITRAn kuntaohjelman neuvottelukunta, jäsen 2009 - 2015
 • Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen konsortion strateginen neuvottelukunta 2009 -
 • Finnagora, hallituksen jäsen 2009 - 2015
 • Jyväskylän yliopiston Student Life -ohjausryhmä, jäsen 2010 - 2012
 • Valtioneuvoston asettama Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä, jäsen 2011 -
 • Keskuskauppakamarin Kunnat ja Markkinat -hanke, puheenjohtaja 2010 - 2011
 • Jyväskylän kaupungin edustaja Union of Baltic Cities -hallituksessa, 2010 - 2015
 • Valtiovarainministeriön asettama Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen organisoinnin tukiryhmä, jäsen 2012 - 2013
 • Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, jäsen 2012 - 2015
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmä, jäsen 2012 - 2015

Lappeenrannan kaupunki ja muut

 • Vapaatalousaluetoimikunta 1996 - 1997
 • Lappeenrannan kaupungin 350-vuotisjuhlatoimikunta 1996 - 1999
 • Nopeat Itäradat
  • Neuvottelukunta ja työvaliokunta 1994 - 2002
  • Neuvottelukunnan puheenjohtaja 2003 - 2004
 • Euroopan Neuvosto, Council of Europe
  • Kunnallis- ja aluehallintoasiain konferenssi ja Alueellisten ongelmien ja kehityksen komitea (Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe), Suomen valtuuskunnan varajäsen 1990 - 1994, 1996 - 1997, jäsen 1998-2002
 • CLRAE:n työryhmän “Employment and the economical and social development of regions”, Suomen edustaja 1996 - 1998
 • CLRAE:n työryhmän “Responsibilities of local and regional authorities in the social services field”, Suomen edustaja 1998 - 1999 ja raportööri Istanbulin EN:n ministerikokoukselle 6.-7.4.2000
 • ECOS Overture Steering Committee, Suomen edustaja 1996 - 1997
 • Euroopan Neuvoston nimeämänä vaalitarkkailijana Makedonian I kunnallisvaaleissa 15.-17.11.1996
 • VVO (Valtakunnallinen vuokratalo-osuuskunta), hallintoneuvosto 1991 - 1999
 • Etelä-Suomen YH -rakennuttajaosuuskunta, hallintoneuvosto 1991 - 1993
 • YH-Rakennuttajakeskus Oy, YH-Yhtymä Oyj:n , hallintoneuvosto 1993 - 2004
 • Ilmatorjuntamuseosäätiö, Hallintoneuvosto 1991 - 1993
 • Lappeenrannan Seudun Opiskelija-asuntosäätiö, Hallituksen puheenjohtaja 1994 - 2004
 • Indekon Oy, Hallitus 1993 - 2004
 • Etelä-Karjalan Kauppakamari, valtuusto 1993 - 1999
 • Keskus-Sato Oy, hallintoneuvosto 1994 - 1996
 • Kaakkois-Suomen Sato Oy, hallituksen puheenjohtaja 1994 - 1995
 • Korkean teknologian metallirakenteiden valtakunnallinen neuvottelukunta 1994 - 2004
 • Itä-Suomen Yliopistoseura ry, hallitus 1994 - 1998
 • Ratsuväen Tuki ry, valtuuskunta 1994
 • Kymen läänin maaherran asettaman läänin kunnallistoimikunta 1994 - 1997
 • Sisäasianministeriön nimeämän Kymen läänin ja Leningradin alueen lähialueyhteistyöryhmä 1995 - 1997
 • Etelä-Karjalan Liitto ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 1996 - 1997
 • Kalevan Kisat ´97, kisaneuvoston puheenjohtaja 1996 -1997
 • Suomi-Venäjä ystävyysseurojen liitto ry
  • Hallitus 1998 - 2001
  • Valtuuston varapuheenjohtaja 2002 - 2005
 • Pääministeri Paavo Lipposen nimittämä Pohjoisen ulottuvuuden kansallinen toimikunta ja edelleen valmistelutyöryhmä 2000 - 2003
 • Pääministeri Paavo Lipposen nimittämän Pietarin kaupungin 300 -vuotisjuhlia valmisteleva kansalaisvaltuuskunta 2002 - 2003
 • Saimaan Pallo ry (SaiPa), hallitus 1994 - 2004
 • Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto, valtuuskunta 2000 - 2008
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Hallitus 2002 - 2004
  • Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskuksen johtokunta 2003 - 1.3.2005
 • Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry 2002 - 2005
 • Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen neuvottelukunta 1997 - 2004

Ansiomerkit ja huomionosoitukset

 • Tuusulan kunta, Taiteilija Pekka Halosen juhlamitali, 25.11.1992
 • Lappeenrannan Kilta ry, Pro Lappeenranta -mitali 1999
 • Väestönsuojelun pronssinen mitali 1999
 • Puolustusvoimain komentajan myöntämä mitali 27.03.2000
 • Sotilasansiomitali 4.6.2001
 • Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 6.12.2001
 • Venäjän turvallisuuden, puolustuksen ja lainvalvonnan akatemian myöntämä mitali ja kunniaprofessorin arvonimi
 • I luokan väestönsuojelun ansiomitali, 23.9.2008
 • Ilmasotakoulun Killan kiltaristi 2008
 • Kaupunkineuvos 19.12.2014
Yhteys

Markku Andersson
p. 014 266 1501
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Kaupunginjohtajan sihteeri Maarit Laukkala
p. 014 266 1505
maarit.laukkala@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2015 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta