Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Hankkeet » Huhtasuon hyvinvointihanke (2013-2015)

Hyvinvointia Huhtasuolle -hanke

Hyvinvointia Huhtasuolle on ympäristöministeriön asuinalueiden kehittämisohjelman ARA -rahoituksen saanut hanke Jyväskylässä. Hankkeen tavoite on huhtasuolaisten hyvinvoinnin edistäminen ja uusien toimintatapojen luominen. Hanketta toteutetaan vuosina 2013–2015.

Hankkeen taustalla on Jyväskylän kaupungin hyvinvointiohjelma, jonka pohjalta halutaan selvittää, mitkä tekijät ja toimenpiteet edistävät asuinalueiden kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia. Konkreettisesti halutaan löytää sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan vastata kaupungin hyvinvointikertomuksessa ilmenneisiin niin sanottuihin ilkeisiin ongelmiin. Näitä ovat esimerkiksi yksinäisyys, liikkumattomuus ja päihteet. Ilmiöt ovat tuttuja myös Huhtasuolla.

Mitä hankkeessa tehdään?

Huhtasuon asuinalueella on hankkeen aikana toteutettu ja tullaan toteuttamaan lukuisia erilaisia toimenpiteitä ARA:n kohdennetun rahoituksen turvin. Asuinalueen palveluita kehitetään laajalla rintamalla liikuntapalveluista yleiseen viihtyvyyteen. Tietoa ajankohtaisista asioista saat näiltä sivuilta sekä hankkeen facebook -sivuilta osoitteessa www.facebook.com/huhtasuo

Konkreettiset kehittämisideat on saatu Huhtasuolla järjestetyltä kansalaisraadilta, joka julkaisi julkilausumansa huhtikuussa 2013. Julkilausumassa esille nousi mm. työttömyys, joka raatilaisten mukaan on erityinen ongelma alueella. Työllisyystilanteeseen pureutumisen lisäksi julkilausumassa toivottiin mm. ulkoliikuntapaikkojen kunnostamista ja alueen viihtyvyyden parantamista. Myös yhteiset tapahtumat, tiedotus ja julkinen liikenne nousivat esiin.

Kaupunki laati raadille vastineen lokakuussa 2013. Julkilausumasta näkee, mitä kaikkea alueella kehitetään hankerahoituksen turvin. Julkilausuman ja kaupungin vastineen näet alla olevien linkkien kautta:

Hankkeen tavoitteet

  • Luoda uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja asukkaiden omatoimiselle ja itsenäiselle hyvinvointia edistävälle toiminnalle
  • Huhtasuon asukkaiden osallisuuden ja oman vastuullisuuden vahvistaminen
  • Ehkäistä segregaatiota uusien toimintamallien sekä tilojen suunnittelun ja rakentamisen avulla
  • Edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä Huhtasuolla

Hankkeen avulla moniin epäkohtiin on jo pystytty puuttumaan ja palveluita parannellaan ahkerasti. Muun muassa lähiliikuntapaikkoja on paranneltu, ja kesällä 2014 järjestetyt kesätapahtuma ja Sadonkorjuu -tapahtuma keräsivät huhtasuolaiset yhteen, jonka toivotaan lisäävän yhteisöllisyyden tunnetta alueella. Myös erilaiset liikuntaryhmät ovat aloittaneet toimintansa hankkeen toimesta ja ne pyritään pitämään toiminnassa myös hankkeen päätyttyä. Virikkeitä ja kohdennettuja palveluita on järjestetty muun muassa maahanmuuttajille esimerkiksi kääntämällä terveysaseman omahoito-oppaat monelle eri kielelle sekä järjestämällä erilaisia kerhoja alueen maahanmuuttajille.

Hankkeen rahoitus

Jyväskylä haki asuinalueiden kehittämiseen tarkoitettua hankerahoitusta keväällä 2013. Huhtasuon asuinalueen kehittämiseen myönnetty ARA-rahoitus vuonna 2013 oli noin 650 000 euroa. Alkuvuoden 2014 aikana rahoitusta haettiin vuodelle 2014 ja vuoden 2015 alussa rahoitusta haetaan hankkeen viimeiselle vuodelle.

Asuinalueiden kehittämisohjelma

Kehittämisohjelman tavoitteena on vuosina 2013–2015 uudistaa, eheyttää ja kehittää kasvukeskusten asuinalueita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Ohjelman hankkeilla vähennetään asuinalueiden eriytymistä ja syrjäytymisen riskiä sekä vahvistetaan osallisuutta ja asuinalueiden sosiaalista eheyttä.

Jyväskylässä erityispiirteenä on hankkeeseen kytkeytyvä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkimus, jossa arvioidaan hankkeen mahdollisuuksia vaikuttaa huhtasuolaisten hyvinvointiin. Arvioinnin avulla hanketta voidaan jalostaa ja soveltaa myös muissa Jyväskylän kaupunginosissa. Lisäksi LIKES tekee tutkimusta Huhtasuon koululaisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Myös LIKESin tutkimusta rahoittaa ARA.

Tutkimuksessa arvioidaan muun muassa hankkeen mahdollisuuksia vaikuttaa huhtasuolaisten hyvinvointiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan jalostaa ja soveltaa tulevaisuudessa myös muissa Jyväskylän kaupunginosissa. Myös LIKESin tutkimusta rahoittaa ARA.

Lisätietoja:
projektipäällikkö: Tytti Solankallio-Vahteri, tytti.solankallio-vahteri [at] jkl.fi, p.014 266 7739
projektikoordinaattori Marika Lindholm, marika.lindholm [at] jkl.fi, p. 014 266 0981
projektityöntekijä Helmi Tumanto, helmi.tumanto [at] jkl.fi
projektityöntekijä Anne Mustonen, anne.mustonen [at] jkl.fi
projektityöntekijä Rasouli Sowail (Soila), sowail.rasouli [at] jkl.fi
viestintävastaava Eveliina Välimäki, eveliina.valimaki [at] jkl.fi
väkivaltakoordinaattori Merja Pihlajasaari, merja.pihlajasaari [at] jkl.fi

Mukana hankkeessa ja sen mahdollistamisessa on ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö. Kehittämisohjelmasta myönnettiin rahaa 12 Suomen kaupungille.

Ajankohtaista
Kaikki Hyvinvointia Huhtasuolle -hanketta koskevat tiedotteet on koottu Ajankohtaista-sivulle.

Tykkäämällä meistä facebookissa saat tietoa myös muiden toimijoiden järjestämistä tapahtumista alueella: www.facebook.com/huhtasuo

Kerro ideasi tai anna palautetta Huhtasuon asuinalueen kehittämisestä

Huhtasuon terveysaseman kuulumisia voit lukea heidän blogistaan: http://www3.jkl.fi/blogit/huhtasuonhoitojoukkue

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje