Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki / Palvelut / Työ, elinkeino ja toimitilat

Työ, elinkeino ja toimitilat

Yrityksille

Yrityksille/Yrittäjille/Yritysväylä
Yritysten sijoittumis- , perustamis- ja kehittämispalveluita on koottu myös omalle sivustolleen.

Jyväskylän kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyynnöt, tietopyynnöt, kilpailutukset, ohjeita

Palvelusetelitoiminta
Palvelusetelitoimintaan on uusien yrittäjien jatkuva haku

Palvelualoitekokeilu
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.1.2015, että palvelualoite otetaan käyttöön Jyväskylässä kokeiluajaksi 1.4.2015 – 31.3.2016.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy*
Jykes auttaa palveluillaan ja osaamisellaan Jyväskylän seudun yrityksiä kehittämään toimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Jykesin päämääränä on parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja helpottaa muualta tulevien yritysten kotiutumista Keski-Suomeen.

  • Jyväskylän Yritystehdas*
    Jyväskylän Yritystehdas tarjoaa Jyväskylän seudulle sijoittuville yrityksille kokonaisvaltaista palvelua yritysideasta kasvuhautomoon saakka.
  • Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry*
    
Uusyrityskeskus tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille Keski-Suomen alueella. Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry toimii Jyväskylän Yritystehtaalla.
  • Yritystulkki*
    
Yritystulkista löytyy yrittämiseen liittyvä perustieto ajantasaisena ja Jykesin paikallisesti tuottamana. Se sisältää oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Yritystulkin laaja lomakkeisto ja sopimuspohjat ovat työkaluja yrityksen arjen tilanteisiin.

Maaseutupalvelut
Maaseutupalveluiden toiminta-ajatuksena on EU:n ja kansallisten maataloustukien, -avustusten ja aluepoliittisten tukien tehokas hallinnointi alueella ja maaseutuelinkeinojen sekä sopeuttaminen että kehittäminen työ- ja elämismahdollisuuksien säilyttämiseksi kaupungin maaseutualueilla.

Muita yrityksen kannalta tärkeitä yhteistyötahoja

Yrityssuomi.fi*
Työ- ja elinkeinoministeriön sivusto, joka tarjoaa tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille ja yrityksen perustajille.


Kiinteistöt ja toimitilat

Yritystontit
Jyväskylän kaupungilla on tarjota yrityksellesi runsas valikoima yritystontteja parhaiden liikenneyhteyksien varrelta.

Kangas - tulevaisuuden kaupunginosa
Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke, entinen paperitehdas ja tulevaisuuden alue, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään.

Kaupungin kiinteistöt / Jyväskylän Tilapalvelu
Tilapalvelu vastaa hallinnassaan olevien julkisten kiinteistöjen ja huoneistojen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä.

Education Facilities Oy
Education Facilities Oy on Jyväskylän kaupungin kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, jonka toimialana on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää koulutus- ja opetustoiminnan sekä muun julkisen palvelutoiminnan tarvitsemia tiloja sekä vuokrata niitä käyttäjille.

Muita tila- ja kiinteistöpalveluita

Jyväskylän Energia Oy*

Jätehuolto (Yritysten)

Kierrätys

Ympäristöluvat

Torit ja myyntipaikat
Jyväskylässä torikauppaa tehdään useassa paikassa eri puolilla kaupunkia. Myytäviksi tuotteiksi kelpaavat mm. vihannekset, marjat, kalat, leivonnaiset ja käsityötuotteet.


Tapahtumat, messut ja matkailu

Jyväskylän Paviljonki*
Jyväskylän Paviljonki on tapahtumakeskus keskellä Suomea ja keskellä kaupunkia. Paviljongin toiminnasta vastaavat Jyväskylän Kongressikeskus Oy, Jyväskylän Messut Oy ja Paviljonki Ravintolat.

Jyväskylä Convention Bureau*
Tarjoaa maksutonta ja puolueetonta asiantuntija-apua kansainvälisen kokous-, konferenssi- tai kongressitapahtuman järjestämiseksi Jyväskylässä.

Kokous- ja juhlatiloja
Vuokrattavat kokous- ja juhlatilat, saunat, auditoriot, atk-luokat Jyväskylän seudulla

Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry Jekku*
Yhdistys tekee työtä vetovoimaisemman keskusta-alueen toteuttamiseksi. 
Jekku järjestää vuosittaisia tapahtumia kävelykadulla ja vuokraa myyntipaikkoja tapahtumiin.

Jyväskylän seudun matkailu - VIsit Jyväskylä
Monipuolinen Jyväskylän seutu ei jätä ketään kylmäksi. Visit Jyväskylä kertoo ajantasaisesti tapahtumat ja matkailijan mahdollisuudet.

Jyväskylän tapahtumakalenteri
Kaupungin tapahtumakalenterista löydät tapahtumia moneen menoon.

Jyväskylän kaupungin viestintä
Jyväskylän kaupungin viestintä edistää tiedonsaantia, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kaupungin ja seudun tunnettuutta.


Työllisyyttä edistävät palvelut

Jyväskylän kaupungin avoimet työpaikat / rekrytointi
Jyväskylän kaupunki on alueen suurin työnantaja. Kuntapalveluita tuottava kaupunkiorganisaatio tarjoaa työntekijöilleen hyvät ura- ja kehittymismahdollisuudet. Joukossamme on lähes 7000 osaajaa yli 400 ammattinimikkeellä aina laboranteista lakimiehiin.

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut
Jyväskylän kaupunki työllistää itse eri toimialoilleen ja hankkii työllisyysmäärärahoilla työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia kolmannelta sektorilta ja yrityksiltä.

Jyväskylän työvoiman palvelukeskus
Työvoiman palvelukeskuksen tavoitteena on moniammatillisesti selvittää asiakkaan työllistymisen mahdollisuuksia, poistaa mahdollisia esteitä, parantaa työmarkkinavalmiuksia ja edistää arjessa selviytymistä.

Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto*
Tietoa työstä työnantajille ja työnhakijoille

Työllisyyden kuntakokeilu
Jyväskylän, Muuramen ja Jämsän työllisyyden kuntakokeilu

Työpaikkoja Jyväskylässä - Palveluhakemiston sivu
Rekrytontipalveluita, joissa avoimia työpaikkoja Jyväskylässä