Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Ympäristö ja luonto » Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Jyväskylän kaupungin ympäristöjärjestelmä

Olemme sitoutuneet vapaaehtoisesti ympäristönsuojeluun

Ympäristönsuojelu on muutakin kuin lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Se on pieniä ja suuria valintoja jokaisen työntekijän arkipäivässä. Otamme vastuuta ympäristöstä. Joka päivä.

Suuren organisaation toiminnalla on väistämättä vaikutusta ympäristöön. Jokaisen palvelualueen ja työyksikön toiminta kuormittaa ympäristöä enemmän tai vähemmän. Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset kuitenkin tiedetään ja niitä voidaan hallita tähän tehtävään erityisesti suunnitellun työkalun, ympäristöjärjestelmän, avulla. Kielteisiä ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään ja myönteisiä vahvistamaan. Vähimmäisvaatimuksena on lakien, sopimusten ja yleisten suositusten edellyttämä taso.

Ympäristöjärjestelmän hyödyt näkyvät paitsi puhtaampana ympäristönä myös säästettyinä euroina. Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden hallinta ovatkin osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa. Vastuu ympäristöasioiden huomioimisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille Jyväskylän kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Kestävää ja vastuullista palvelua

Haluamme tuottaa kaupunkilaisille tarjoamamme palvelut kestävästi ja vastuullisesti. Esimerkiksi kaupungin ruokapalvelun Kylän Kattauksen henkilökunta suorittaa työnsä ohessa valtakunnallisen Ympäristöpassin. Näin he voivat paremmin huomioida ympäristöseikat työssään. Lisää Jyväskylän kaupungin tekoja ympäristön hyväksi löydät Ympäristötekoja -sivulta.

Ympäristöraportti joka neljäs vuosi

Kertomus ympäristöjärjestelmästä ja ympäristötilinpäätös julkaistaan vuosittain osana kaupungin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Ympäristöraportti julkaistaan neljän vuoden välein. Raportti sisältää erilaisia kestävän kehityksen indikaattoreita, jotka kuvaavat ympäristön tilan yleistä kehitystä. Samat indikaattorit ovat käytössä myös monissa muissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Indikaattoreiden avulla voidaan siis vertailla paitsi kuluneita vuosia myös kaupunkeja keskenään. Näiden indikaattoreiden lisäksi raportti sisältää ympäristöpolitiikan mittarit, jotka kuvaavat kaupungin omaa toimintaa.

Ympäristöjärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä kaupungissa koordinoi ympäristöjärjestelmäyksikkö.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje