Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijat

Tällä sivulla julkaistaan keskeistä tietoa Jyväskylän turvapaikanhakija-, hätämajoitus- ja vastaanottokeskustilanteesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Päivitetty 2017 marraskuussa.

Taustaa

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojaa, johon syynä on vaino tai muu todellinen vaarakotimaassa tai asuinmaassa. Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU-maita antamaan kansainvälistä suojaa sitä tarvitseville.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja auttamisjärjestelmän käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat sisäministeriön alaiselle Maahanmuuttovirastolle, joka mm. käsittelee kaikkien turvapaikkaa hakevien hakemukset.

Turvapaikkapäätöksen tekemiseen kuluva aika riippuu hakijasta ja hakijamääristä. Päätöksenteko voi kestää tällä hetkellä Suomessa vähintään puoli vuotta. Myönteisen päätöksen saatuaan turvapaikan saaneet henkilöt sijoitetaan kuntiin tai he hakeutuvat itsenäisesti kuntiin asumaan. Kaikki turvapaikanhakijat eivät jää maahan.

Valtio vastaa turvapaikka-asioihin liittyvistä kustannuksista. Poliisi puhuttaa turvapaikanhakijat eli haastattelee heidät myös Jyväskylässä.

Jyväskylän yhteistyöryhmä

Jyväskylässä toimii kaupungin johdolla turvapaikka-asioiden yhteistyöryhmä, jossa on mukana kattavasti kaupungin, valtion, järjestöjen, seurakunnan ja yksityisten toimijoiden asiantuntijoita. Ryhmän tehtävä on koota ja jakaa ajankohtaista tietoa toimijoiden kesken.
Puheenjohtajana toimii toimialajohtaja Ulla Kuittu, joka raportoi ajankohtaisesta tilanteesta myös kaupunginhallitukselle, etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Vastaanottokeskuksista

Jyväskylässä on tällä hetkellä yksi vastaanottokeskus, joka sijaitsee Salmirannassa. Alaikäisyksikköjä ei enää Jyväskylässä ole lainkaan. Salmirannan vastaanottokeskuksen kirjoilla on tällä hetkellä lähes 400 turvapaikanhakijaa, joko keskusmajoittuneina Salmirannan vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa eri puolilla Keski-Suomea.

Palvelut

Maahanmuuttovirasto ostaa turvapaikanhakijoiden terveydenhoitopalvelut ja terveystarkastukset ostopalveluna Suomen Terveystalo Oy:ltä. Akuutit sairaustapaukset, ala-ikäiset lapset ja raskaana olevat naiset kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin. Neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja alaikäisten psykososiaalinen tuki on kaupungin vastuulla. Maahanmuuttovirasto ostaa tarvittaessa lastensuojelun palvelut kaupungilta.

Kaupunki tarjoaa jokaiselle 6 - 17 -vuotiaalle esi- ja perusopetusikäiselle turvapaikanhakijalle esi- ja perusopetuksen valmistavaa opetusta. Oppilaat pyritään saamaan alle kuukaudessa kouluun.

Kaupungin kotoutumispalvelut vastaa turvapaikanhakijana tulleiden, oleskeluluvan Jyväskylästä saaneiden henkilöiden ja perheiden kotoutumistyöstä Jyväskylässä. Oleskeluluvan saamisen jälkeen vastaanottokeskus tai kunta tukee turvapaikanhakijoita asunnon hankinnassa. Kun turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan ja asunnon Jyväskylästä, hän siirtyy kotoutumispalvelujen asiakkaaksi 3 vuodeksi. Kotoutumispalvelujen tehtäviin kuuluu alkuvaiheen psykososiaalinen vastaanottotyö; sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja neuvonta.

Pakolaiskiintiö

Vuonna 2017 Jyväskylän kaupungin tarjoamien kuntapaikkojen määrä on 150. Kuntapaikoille on otettu sekä kiintiöpakolaisia että oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Jyväskylän kaupunginhallitus on 6.11.2017 päättänyt, että pakolaistaustaisille myönnettävien kuntapaikkojen määrä pidetään Jyväskylässä vuosittain 150:ssä vuoden 2021 loppuun asti. Kuntapaikat täytetään ensisijaisesti kiintiöpakolaisilla.

Jyväskylä on vastaanottanut kuntapaikoille 50 kiintiöpakolaista vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2017 kuntapaikkojen määrä nostettiin väliaikaisesti 150:een. Kuntapaikalle voi ottaa sekä Suomeen pakolaiskiintiössä valittuja kiintiöpakolaisia, mutta myös turvapaikanhakijana Suomeen tulleita, oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Kuluvana vuotena Jyväskylään on tehty 126 kuntapaikkapäätöstä 3.10.2017 mennessä. Päätöksen saaneista henkilöistä oli kiintiöpakolaisia 16, oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 93 ja alaikäisenä yksin tulleita 16 sekä yksi ihmiskaupan uhri. Edellisten lisäksi Jyväskylään oli samaan ajankohtaan mennessä muuttanut 76 pakolaistaustaista henkilöä ns. omatoimisina tai itsenäisinä muuttajina.

Kuntapaikkojen tarve ei ole merkittävästi vähentynyt edellisestä vuodesta. Pakolaiset tulevat kuntaan hallitusti kuntapaikkojen kautta. Alueellista eriytymistä pyritään ehkäisemään tarjoamalla kuntapaikoille tuleville pakolaisiille mahdollisuuksien mukaan asuntoja eri asuinalueilta. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia voidaan auttaa ottamalla kiintiöpakolaisia suoraan pakolaisleireiltä.
Salmirannan vastaanottokeskuksen asukkaat ovat alkaneet kotiutua turvapaikkaprosessinsa aikana Jyväskylään. Heidän kotiutumisensa edistyy hyvin Jyväskylässä, koska heille on jo ehtinyt kertyä paikkakunnan ja sen palveluiden tuntemusta sekä sosiaalista verkostoa.

Paperittomat

Paperittomalla tarkoitetaan arkikielessä ihmistä, jolla ei ole ulkomaalaislain mukaista oikeutta oleskella Suomessa. Turvapaikanhakijan oleskelu Suomessa muuttuu laittomaksi, jos hänen oleskelulupahakemukseensa tehty kielteinen päätös saa lainvoiman tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös maasta poistamiseksi. Tällöin ihminen ei ole enää vastaanottokeskuksen tarjoamien vastaanottopalvelujen piirissä, mutta ei myöskään pääse sosiaaliturvan piiriin eikä voi saada kotikuntamerkintää. Sosiaali- ja terveysministeriö on syyskuussa 2017 päivittänyt kunnille annettua ohjeistusta koskien laittomasti maassa olevien palveluja. Jyväskylän kaupungissa sosiaalihuollon ammattihenkilö tekee tarvittaessa laittomasti maassa olevalle yksilökohtaisen arvion välttämättömästä tuesta ja huolenpidosta. Lähtökohtaisesti paperittomalle voidaan tarjota maksusitoumuksella yöpaikka ja ruokailupalveluja, mikäli niitä ei voida muulla tavoin järjestää.

Jyväskylässä kokoontuu muutaman kerran vuodessa paperittomien työryhmä, jossa eri toimijat tapaavat ja keskustelevat ajankohtaisista paperittomien palveluihin liittyvistä asioista. Toistaiseksi Jyväskylän kaupungin palveluissa ei ole tavattu kuin yksittäisiä laittomasti maassa olevia.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje