Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijat

Tällä sivulla julkaistaan keskeistä tietoa Jyväskylän turvapaikanhakija-, hätämajoitus- ja vastaanottokeskustilanteesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

Taustaa

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojaa, johon syynä on vaino tai muu todellinen vaarakotimaassa tai asuinmaassa. Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU-maita antamaan kansainvälistä suojaa sitä tarvitseville.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja auttamisjärjestelmän käytännön toiminnan ohjaus, suunnittelu ja valvonta kuuluvat sisäministeriön alaiselle Maahanmuuttovirastolle, joka mm. käsittelee kaikkien turvapaikkaa hakevien hakemukset.

Turvapaikkapäätöksen tekemiseen kuluva aika riippuu hakijasta ja hakijamääristä. Päätöksenteko voi kestää tällä hetkellä Suomessa vähintään puoli vuotta. Myönteisen päätöksen saatuaan turvapaikan saaneet henkilöt sijoitetaan kuntiin tai he hakeutuvat itsenäisesti kuntiin asumaan. Kaikki turvapaikanhakijat eivät jää maahan.

Valtio vastaa turvapaikka-asioihin liittyvistä kustannuksista. Poliisi puhuttaa turvapaikanhakijat eli haastattelee heidät myös Jyväskylässä.

Jyväskylän yhteistyöryhmä

Jyväskylässä toimii kaupungin johdolla turvapaikka-asioiden yhteistyöryhmä, jossa on mukana kattavasti kaupungin, valtion, järjestöjen, seurakunnan ja yksityisten toimijoiden asiantuntijoita. Ryhmän tehtävä on koota ja jakaa ajankohtaista tietoa toimijoiden kesken.
Puheenjohtajana toimii kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, joka raportoi ajankohtaisesta tilanteesta myös kaupunginhallitukselle, etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Yhteistyössä järjestetään esimerkiksi info- ja keskustelutilaisuuksia.
29.9.2015 järjestettiin Jyväskylän pääkirjastolla infotilaisuus vapaaehtoistyöstä.
22.10.2015 järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus ajankohtaistilanteesta Huhtasuon kirkolla.
3.12.2015 järjestettiin tiedotustilaisuus Salmirannassa.

10.11.2015 Puuppolan kyläyhdistyksen järjestämä info- ja keskustelutilaisuus Puuppolan koululla puuppolalaisille
19.11.2015 Huhtasuon kylätoimisto, Nevakatu 1, keskustelutilaisuus huhtasuolaisille turvallisuudesta

Yleistilanne

Jyväskylän kaupungin sisäministeriöltä saaman tiedon mukaan valtakunnallinen linjaus ’paperittomille’ tarjottavista palveluista olisi tulossa joulukuun alkupuolella 2016. Tämän jälkeen kaupunki toimii linjan mukaisesti, mutta siihen saakka järjestämme yömajoituksen Katulähetyksen tiloissa sekä tarvittaessa yksilölliseen tarveharkintaan perustuvan rahallisen hätäavun. Lisäksi paperittomat ovat oikeutettuja kiireelliseen sairaanhoitoon. Lapsille turvataan lain mukaan perusopetus. Puhumme tällä hetkellä vain muutamista henkilöistä, mutta jatkamme neuvotteluja SPR:n kanssa mahdollisen yömajatoiminnan perustamisesta Kangasvuoren nykyiseen vastaanottokeskukseen siltä varalta, jos yösijaa tarvitsevien määrä kasvaa.

Jyväskylässä on tällä hetkellä reilut 500 turvapaikanhakijaa (huhtikuu 2016).

Arki sujuu vastaanottokeskuksissa hyvin ja tilanne on ollut rauhallinen. Parissa vastaanottokeskuksessa selvitetään omatoimisen ruuanvalmistuksen aloittamista.

Turvapaikanhakijat harrastavat mahdollisuuksien mukaan monenlaista, erityisesti liikuntaa. Asukasyhdistykset, vapaaehtoiset, järjestöt ja urheiluseurat ovat järjestäneet tapahtumia ja toimintaa.

Keski-Suomen pelastuslaitos on järjestänyt kaikkien turvapaikkayksiköiden henkilöstölle ja asukkaille paloturvallisuuskoulutusta.

Työelämän mahdollisuuksia selvitetään.

Asuntotilanteen kartoitus on myös aloitettu.

Turvapaikanhakijat odottavat oleskelulupia.

Vastaanottokeskuksista

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut toukokuun lopulla 2016, että 23 aikuisten ja perheiden vastaanottokeskusta ja 21 alaikäisyksikköä lakkautetaan Suomessa, pääosin marraskuun loppuun 2016 mennessä. Majoituspaikkoja vähennetään myös useista vastaanottokeskuksista, jotka jatkavat toimintaansa. Nyt ja aiemmin päätetyt vähennykset ovat yhteensä noin 16 000 majoituspaikkaa.

Majoituspaikkoja jää nyt ja aikaisemmin ilmoitettujen lakkautusten ja majoituspaikkojen vähennysten jälkeen aikuisten yksiköihin noin 15 000 ja alaikäisyksiköihin noin 800 paikkaa. Lakkautusten syynä on turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen. Turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen maltillisesti alkuvuoden aikana ja samaan aikaan paikkoja vapautuu, kun turvapaikanhakijat saavat päätöksiä, siirtyvät kuntiin tai poistuvat maasta.

Lakkautukset vaikuttavat Jyväskylässä seuraavasti:

  • Jyväskylä/Puuppola, SPR, 123 paikkaa, 30.11. mennessä
  • Jyväskylä/Kangasvuori, SPR, 140 paikkaa, 30.11. mennessä

Paikkoja vähennetään:

  • Jyväskylä/Salmiranta, SPR, 20 paikkaa, 30.11. mennessä

Majoituspaikkojen vähentämiset (alaikäisyksiköt):

  • Jyväskylä, Jyväskylän seudun tukikodit Oy, 20 paikkaa, 31.12. mennessä

Majoituspaikkojen vähentämiset:

  • Jyväskylä, Jyväskylän seudun tukikodit Oy, 20 paikkaa, 31.12. mennessä

Maahanmuuttoviraston lehdistötiedote 30.5.2015

--------

Jyväskylässä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirillä on keskeinen rooli turvapaikka-asioissa. SPR vastaa Jyväskylän vastaanottokeskuksista.

Jyväskylään on syksyn 2015 aikana tullut noin 550 turvapaikanhakijaa (tilanne 11.12.2015).

Lokakuun puolivälissä 2015 aloittaneessa Kangasvuoren vastaanottokeskuksessa on noin 200 turvapaikanhakijaa.

Puuppolan vastaanottokeskus avattiin marraskuun alkupuolella. Tällä hetkellä sinne on sijoitettu 120 turvapaikanhakijaa, jotka ovat perheitä. Puuppolan vastaanottokeskus on entinen Kolun vanhainkoti ja siellä sijaitsee edelleen kaupungin vanhusten hoivasairaalan osasto kesään 2016 asti.

Marraskuussa 2015 avatussa Salmirantaan vastaanottokeskuksessa asuu noin 160 turvapaikanhakijaa, joista valtaosa on perheitä.

Vastaanottokeskuksissa työskentelee palkatun henkilöstön lisäksi vapaaehtoisia.

Alaikäisiä turvapaikanhakijoita on Säynätsalossa ryhmäkodissa, Korpilahdella Alkio-opistolla ja Haapaniemen ryhmäkodissa yhteensä noin 80. Pääosa alaikäisistä on 16 - 17 -vuotiaita.

Valtaosa turvapaikanhakijoista on aikuisia miehiä, mutta joukossa on myös paljon lapsiperheitä. Pääosin turvapaikanhakijat ovat tulleet Irakista tai Afganistanista. Jyväskylän turvapaikanhakijat puhuvat useaa eri kieltä.

Palvelut

Maahanmuuttovirasto ostaa turvapaikanhakijoiden terveydenhoitopalvelut ja terveystarkastukset ostopalveluna Suomen Terveystalo Oy:ltä. Akuutit sairaustapaukset, ala-ikäiset lapset ja raskaana olevat naiset kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin. Neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja alaikäisten psykososiaalinen tuki on kaupungin vastuulla. Maahanmuuttovirasto ostaa tarvittaessa lastensuojelun palvelut kaupungilta.

Kaupunki tarjoaa jokaiselle 6 - 17 -vuotiaalle esi- ja perusopetusikäiselle turvapaikanhakijalle esi- ja perusopetuksen valmistavaa opetusta. Oppilaat pyritään saamaan alle kuukaudessa kouluun.

Kaupungin kotoutumispalvelut vastaa turvapaikanhakijana tulleiden, oleskeluluvan ja kuntapaikan Jyväskylästä saaneiden henkilöiden ja perheiden kotoutumistyöstä Jyväskylässä. Kotoutumispalvelut kartoittaa Jyväskylässä sijaitsevien alaikäisyksiköiden nuorten tilannetta yhteistyössä näiden yksiköiden kanssa. Kartoituksessa selvitetään nuorten tilannetta ja tuen tarvetta jatkoa ajatellen. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan nuoret alkavat saada oleskelulupia loppukesästä. Myös asuntotilanteen kartoitus on aloitettu. Oleskeluluvan saamisen jälkeen vastaanottokeskus tukee turvapaikanhakijoita asunnon hankinnassa. Kun turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan ja asunnon Jyväskylästä, hän siirtyy kotoutumispalvelujen asiakkaaksi 3 vuodeksi. Kotoutumispalvelujen tehtäviin kuuluu alkuvaiheen psykososiaalinen vastaanottotyö; sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja neuvonta.

Keski-Suomen tulkkikeskus auttaa tulkkipalveluissa.

Pakolaiskiintiö

Jyväskylän kaupunki ottaa vastaan 50 kiintiöpakolaista vuodessa. Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Ely-keskus ovat sopineet, että vuonna 2016 kiintiö täyttyy oleskeluluvan saaneista alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Jyväskylän kaupunki ottaa kuitenkin vastuun kaikista noin 70 alaikäisestä ilman huoltajaa saapuneesta oleskeluluvan saaneesta turvapaikanhakijasta.

Pakolaiskiintiön määrästä riippumatta kaupunkiin jää asumaan Jyväskylän vastaanottokeskuksista noin 300 oleskeluluvan saanutta henkilöä. Keski-Suomen muista vastaanottokeskuksista Jyväskylään voi muuttaa satoja henkilöitä asunnon saatuaan. Lisäksi muualta Suomesta on jo muuttanut oleskeluluvan saaneita henkilöitä.

Vuonna 2016 Jyväskylästä kotipaikan saavien ja uusien saapuvien turvapaikanhakijoiden henkilömäärää on vaikea ennakoida. Pakolaiskiintiön nostamista arvioidaan jatkossa vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Arviointiin vaikuttavat muun muassa uusien turvapaikanhakijoiden määrä, asuntojen ja palvelujen järjestyminen sekä valtion toimenpiteet turvapaikanhakijoiden asuttamisessa ja kotouttamisessa. Seuraavan kerran pakolaiskiintiön nostamista arvioidaan syksyllä 2017.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje