Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta (Destia Oy)

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus.

Hakija
Destia Oy

Toiminnan sijainti
179-401-5-230
Kuukanpääntie 577
41120 PUUPPOLA

Destia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa (yhteislupa) kalliokiven ottoon, kiven louhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden ja -louheen vastaanottoon, käsittelyyn ja läjittämiseen Jyväskylän Kuukanpäässä sijaitsevalle Riukumäen kallioalueelle. Olemassa oleva louhinta- ja murskaustoiminta sijaitsee noin 800 metriä Hiidenjärven eteläpuolella Jyväskylän kylän tilalla Riukumäen kallioalue RN:o 5:230. Kuljetukset alueelta tapahtuvat Riukumäen yksityistietä pitkin noin 600 metriä ottamisalueen pohjoispuolella olevalle Tikka-Mannila tielle. Nykyinen maa-aineslupa on voimassa 27.12.2020 asti. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi ja siihen tehty luvan muutos voimassa 31.12.2020 asti. Yhteislupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta lupapäätöksen mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Ottamisalueen pinta-ala on 7 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 500 000 m3-ktr. Murskeita tuotetaan keskimäärin 120 000 tonnia ja enintään 400 000 tonnia vuosittain. Ylijäämämaita ja -louhetta vastaanotetaan vuosittain enintään 45 000 t. Louhinnan ja murskauksen työaika on arkisin (ma-pe) klo 7.00 - 22.00. Kuormausta ja kuljetuksia tehdään klo 6-22. Louhintaa ja murskausta ei tehdä 15.6 – 15.8 välisenä aikana.

Yhteislupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 08.01.2018 - 06.02.2018.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 06.02.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella kirsi.hanninen-valjakka(at)jkl.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2018-1.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka p. 014 266 5172, s-posti kirsi.hanninen-valjakka(at)jkl.fi

Jyväskylä 08.01.2018

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

8.1.2018Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje