Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylä ehkäisee asuinalueiden sosiaalista eriytymistä kaupunkisuunnittelun keinoin

Jyväskylä ehkäisee asuinalueiden sosiaalista eriytymistä kaupunkisuunnittelun keinoin

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Jyväskylän asuntopoliittiset linjaukset asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi. Linjaukset pitävät sisällään muun muassa asemakaavoituksessa ja tontinluovutuksessa käytettäviä keinoja asuntokannan ja -tuotannon monipuolistamiseksi. Asuntopolitiikan yhteydessä selvitettiin Jyväskylän asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden nykytilaa.

– Asuinalueiden sosiaalisella kestävyydellä viitataan siihen, etteivät hyväosaisuus tai huono-osaisuus leimallisesti keskity tietyille alueille. Asuntokannan monipuolisuus on yksi hyvä keino varmistaa, että alueella asuu erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, kertoo erikoissuunnittelija Sarita Humppi.

Linjauksia asuntokoon ohjaukseen

Tulevaisuudessa Jyväskylä edistää asuinalueiden sosiaalista kestävyyttä muun muassa ottamalla käyttöön asunnon kokoa koskevia ohjaustapoja sekä ohjaamalla ARA-tuettua rakentamista ja erityisasumisen sijoittumista niille soveltuville paikoille. Myös suunnittelukilpailuilla haetaan innovatiivisia hybridiasumisen ratkaisuja asuntokannan monipuolistamiseksi sekä asuntorakenteen sekoittamiseksi. Näiden lisäksi Jyväskylä aikoo myöhemmin linjata hyvän asuinympäristön suunnitteluperiaatteita ja suunnittelutapoja valmisteilla olevassa AVOin Kaupunkiympäristö –ohjelmassa.

– Kun kaavoitamme isoja hankekokonaisuuksia, mietimme miten voisimme monipuolistaa alueen rakennetta. Joskus asemakaavoissa on tarpeen määritellä myös asuntojen keskipinta-ala, sanoo Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

Jyväskylä huolissaan asumisen laadun heikkenemisestä

Jyväskylässä, kuten muissakin suurissa kaupungeissa on oltu huolissaan yksiöiden ja pienten asuntojen kasvavasta osuudesta asuinrakentamisessa. Lisäksi tarjolla olevat asunnot ovat usein hyvin samanlaisia keskenään.

– Asuntorakentaminen ja -suunnittelu on nykyään yksipuolista. Toivoisin toteuttajilta vastuullisuutta ja laatua rakentamiseen, Strömberg sanoo.

Sinänsä yksiöitä ja pieniä asuntoja tarvitaan, koska kasvava osa väestöstä asuu yhden hengen kotitalouksissa. Toisaalta yksiötkään eivät ole ainut ratkaisu, sillä tilastojen mukaan Jyväskylässä viime vuosina rakennetuissa kerrostaloissa asuvista yhden hengen asuntokunnista hieman yli puolet asuu yksiöissä ja loput tätä suuremmissa asunnoissa.

– Pienten yksiöiden kasvavaan määrään liittyy toinenkin puoli, sillä pienessä asunnossa asuminen on monelle väliaikainen ratkaisu. Onko esimerkiksi toivottavaa, että nykyisen rakennusbuumin aikana syntyy pääosin yksiöistä koostuvia alueita, joissa asukkaat vaihtuvat usein, Humppi pohtii.

Asuntokannan monipuolistaminen vähentää alueellisia eroja

Jyväskylän asuinalueiden sosiaalista kestävyyttä kuvaavassa selvityksessä vertailtiin alueiden eroja väestön taloudellisessa ja koulutuksellisessa asemassa sekä perhetyypeissä. Lisäksi vertailtiin eroja asuntokannassa ja asumistyytyväisyydessä. Selvityksen perusteella Jyväskylässä on alueellisia eroja ja sosioekonomiset erot ovat suhteellisesti jonkin verran kasvaneet vuosina 2005-2015.

Erojen kasvu johtuu pääosin siitä, että alueet kehittyvät eritahtisesti, mutta eivät kuitenkaan vastakkaisiin suuntiin. Vaikka alueiden välisiä eroja on, ei tilanne Humpin mielestä näytä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta erityisen huolestuttavalta.

– Asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen ehkäisemiseksi on kuitenkin tehtävä jatkuvasti töitä, etteivät erot tulevaisuudessa kärjisty. Tulokset osoittavat kohteita, joissa asuntokantaa monipuolistamalla voidaan Jyväskylässä ehkäistä asuinalueiden sosiaalista eriytymistä, Humppi sanoo.

Lisätietoja asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden selvityksestä: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppir2018/kymppiR2018_ohjelma.pdf

12.6.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje