Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kaava-asioita kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Kaava-asioita kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Kaupunkirakennelautakunta kokoontuu huomenna 12.6. viimeisen kerran ennen kesätaukoa.

Länsi-Palokan osayleiskaavan pohjoisosa

Länsi-Palokan osayleiskaavan pohjoisosa on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Suunnittelun tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaamaan alueen asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Suunnittelualue sijaitsee Palokan pohjoisosassa, noin 8 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen.

Kaavan keskeinen ja tärkeä tavoite on saada hyväksymiskäsittelyyn oikeusvaikutteinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, joka mahdollistaa moottoritien rakentamisen Tikkakosken suuntaan. Uusi kaava korvaa vanhan tiesuunnitelman mukaisen tunneliratkaisun sisältävän Jyväskylän kaupungin yleiskaavan. Uutta tiesuunnitelmaa ei voida maantielain mukaan hyväksyä ennen kuin osayleiskaava saa lainvoiman.

Tärkeänä lähtökohtana voidaan pitää myös tavoitetta Lintukankaan työpaikka-alueiden kehittämisestä, jolloin Puuppolantien varrelle sijoittuva olemassa oleva työpaikka-alue tulee täydentymään. Työpaikka-alueen kehittäminen Lintukankaan uuden valtatieristeyksen ympäristössä vaatii moottoritiehankkeen toteutumisen sekä risteyksen ja ramppien rakentamisen.

Lisätiedot: kaavoitusinsinööri Vesa Rajaniemi, p. 014 266 5048, vesa.rajaniemi[at]jkl.fi

Yrjönkatu-Sepänkatu risteysalue

Asemakaavamuutos Yrjönkatu-Sepänkatu risteysalueesta on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastaa katualueen rajausta jo toteutuneiden kadunparannustöiden vuoksi.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/921

Lisätiedot: viestinnän erikoissuunnittelija Kaisa Ristimella, puh. 014 266 8744, kaisa.ristimella[at]jkl.fi

Ritopohjantien liikennealue

Ritopohjantien liikennealueen asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Palokan Ritoniemen asemakaavoitetulla alueella sijaitseva liikennealue katualueeksi. Tiealueen on tarkoitus siirtyä Jyväskylän kaupungin omistukseen sekä ylläpidon piiriin, jolloin väylän hallinnolliset muutokset edellyttävät tiealueen muuttamista katualueeksi.

Suunnittelualueena oleva liikenneväylä on Jyväskylän kaupunkikeskusten välinen tärkeä pääkatu, joka yhdistää Palokan ja Seppälän kaupunginosat toisiinsa. Katu on normaali kaksisuuntainen päällystetty katu, jonka vierellä kulkee kevyenliikenteenväylä. Muutoksen kohteena olevan katuverkon pituus on noin 1,6 kilometriä.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/932

Lisätiedot: maanmittausinsinööri Eila Viitala, puh. 014 266 5086, eila.viitala[at]jkl.fi

Jänistie 3

Jänistie 3:n asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaava-alue sijaitsee Säynätsalossa Muuratsalon kaupunginosassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa asemakaava vastaamaan toteutunutta maanomistusta ja kiinteistöjaotusta sekä rakennettua ympäristöä. Alue on korttelialueiden osalta rakennettu kaavan vastaisesti siten, että Metsäpyyntien puollella oleva rakennus on osittain kaavan mukaisella katualueella. Lisäksi asemakaavasta tullaan poistamaan toteutumattomalle kevyenliikenteen väylälle varattu alue. Kaavamuutoksen myötä ympäristö ei tule muuttumaan nykyisestä. Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin hakemuksesta.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/993

Lisätiedot: maanmittausinsinööri Eila Viitala, puh. 014 266 5086, eila.viitala[at]jkl.fi

Kirrinmäen asemakaavan muutos

Kirrinmäen asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa korttelialueen rakennusalan rajat, alueen käyttötarkoitus sekä kaavamääräysten ajantasaisuus. Asemakaavan muutosehdotuksessa alue on käyttötarkoitukseltaan liike- ja toimitilarakennusten korttelialue. Alueen rakennusala on tarkistettu, jotta se mahdollistaa tontin alueen monipuolisemman käytön rakentamisalueena.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/979

Lisätiedot: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti, p. 014 266 5043, nana.pentti[at]jkl.fi

Raivionsuntti 1 osaksi yritysaluekokonaisuutta

Kuokkalassa sijaitsevan Raivionsuntti 1:en asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavamuutoksella muutettaisiin toteuttamaton, kaupungin omistama yleinen pysäköintialue teollisuusalueeksi.

Nykyisessä asemakaavassa määrätylle pysäköintialueelle ei ole enää tarvetta tulevaisuudessa, sillä alun perin alue kaavoitettiin satamatoimintojen tarpeisiin, jotka eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Muutoksella parannettaisiin alueen käyttökelpoisuutta osana laajempaa yritysaluekokonaisuutta.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/987

Lisätiedot: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jkl.fi

Käyräkatu

Käyräkadun asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen asemakaavan mukaisen huoltorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön asumista palvelevalla yhteiskäyttöisellä korttelialueella, sekä alueen liikenteen ja pysäköinnin jäsentäminen. Suunnittelualue on nykytilassaan asuinalueympäristöä, jolla sijaitsee 1950-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja. Alueen keskellä sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva leikkipuisto.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/991

Lisätiedot: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti p. 014 266 5043, nana.pentti[at]jkl.fi

Uutta asuinrakentamista Janakankujalle

Janakankujan asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Vaajakoskella Janakankujan ympäristössä olevien asuintonttien asemakaavaa muutetaan poistamalla tonttien tarpeettomat johtovaraukset ja mahdollistetaan uutta lähiympäristöön sopivaa asuinrakentamista.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1006

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, puh. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jkl.fi

Kerrostalo Pulmusentielle

Pulmusentien asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Halssilan kaupunginosassa Vaajakoskentien ja Pulmusentien

risteyksen länsipuolella. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan viisikerroksisen kerrostalon rakentaminen suunnittelualueella sijaitsevan purkukuntoisen vanhan pesularakennuksen tilalle. Asemakaavamuutoksen yhteydessä myös alueella sijaitseva vanha muuntamorakennus suojellaan.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/986

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jkl.fi

11.6.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje