Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.6.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.6.2018

Puutarhakatu 19 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Suojeltu rakennus eli Vapon entinen edustuskiinteistö ns. ”Marjasen talo” jää omalle tontilleen asuin- ja liiketilakäyttöön. Kaavamuutosalueen maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Jyväskylän Puutarhakatu 19 ja As Oy Jyväskylän Puutarhan Helmi.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 4.5.2018 tarkistetussa muodossa. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessaan 11.6.2018.

Toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehtojen selvitys

Kaupunginhallitus päätti, että käynnistetään neuvottelut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistajakuntien kanssa toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 27.3.2017/20 lukiokoulutuksen rahoituksen yhteydessä, että käynnistetään selvitys toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista. Selvitys toisen asteen koulutuksen erilaisista järjestämisvaihtoehdoista toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja sen omistajakuntien nimeämien edustajien ohjaajamana.

Selvityksen tarkoituksena oli laatia tiivis kuvaus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian nykytilasta, vertailla toisen asteen ammatillisen koulutuksen suuria järjestäjiä sekä kuvata järjestämisvaihtoehtoja. Selvityksessä laadittiin toimintamallien vertailu keskeisistä näkökulmista ja arvioitiin toimintamalleja sekä muutoksen vaikutuksia omistajakuntien talouteen.

Erilaisia järjestämisvaihtoehtoja selvitykseen valittiin seuraavasti: VE0. jatketaan nykyiseen tapaan, VE1. kuntayhtymä purkautuu ja toiminta siirtyy pääomistajan järjestettäväksi, VE2. kuntayhtymä purkautuu, toimintaa jatketaan vastuukuntamallilla, VE3. kuntayhtymä purkautuu, toimintaa jatketaan vastuukuntamallilla ja omaisuus yhtiöitetään, VE4. kuntayhtymä purkautuu ja toiminta sekä omaisuus yhtiöitetään. Selvityksessä analysoitiin myös VE5., missä lukiokoulutus palautuu Jyväskylän kaupungille, muutoin kuntayhtymä jatkaa toimintaansa.
Järjestämisvaihtoehtojen vertailun ohella selvityksessä todettiin, että koulutustehtävää voi hoitaa järjestämismallista riippumatta tuloksellisesti.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on Keski-Suomen alueen suurin toisen asteen koulutuksen järjestäjä, opiskelijoita yhteensä oppisopimuskoulutus mukaan lukien on noin 9900. Omistajakuntia on yhteensä 12. Vuonna 2017 omistajakunnista tuli 5831 opiskelijaa. Selvästi eniten opiskelijoita tuli Jyväskylästä, josta tuli yhteensä 67% jäsenkuntien opiskelijoista ja 58% kaikista opiskelijoista. Jyväskylän jälkeen suurimmat opiskelijoiden kotikunnat olivat Jämsä, josta tuli 608 opiskelijaa ja Laukaa, josta tuli 453 opiskelijaa. Muista kuin jäsenkunnista opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen tuli 4067 (37%), johtuen vapaasta hausta valtakunnallisesti yleensäkin toisen asteen koulutukseen.

Jyväskylän kaupungin ja muiden kuin jäsenkuntien yhteinen opiskelijamäärä kattaa noin 88% kaikista opiskelijoista kuntayhtymässä (noin 8731 opiskelijaa). Muiden 11 jäsenkunnan osuus kaikista opiskelijoista on siis noin12% opiskelijoiden kokonaisvolyymista (noin 1170 opiskelijaa).
Ennusteiden mukaan 16–18 -vuotiaiden ikäluokka tulee Keski-Suomessa seuraavan 10 vuoden aikana kasvamaan noin 11%. Tämä kasvu kohdentuu lähes yksinomaan Jyväskylään.

Asian valmistelua voitaisiin jatkaa siten, että kaupunki kävisi muiden omistajakuntien kanssa neuvottelut järjestämisvaihtoehdoista. Neuvottelujen jälkeen kaupunki voisi päättää valittavasta vaihtoehdosta omalta osaltaan.

Lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnalle jätehuollon palvelutason määrittämistä vuosille 2018 – 2021 koskevasta luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti lausua Jyväskylän seudun jätelautakunnalle jätehuollon palvelutason luonnoksesta seuraavaa:
Lausunnolla olevasta luonnoksesta käy tiiviisti ilmi niin jätehuollon nykyiset palvelut kuin näillä palveluille asetetut laadulliset tavoitteet. Jätehuollon operatiiviselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vastaa kunnallinen jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Palvelutason tarkasteleminen yhtenäisesti koko jätehuoltoviranomaisen toimialueelle on tärkeää menettelytapojen ja tulkintojen yhtenäistämiseksi. Yhtenäisellä palvelutason määrittämisellä edistetään myös seudullisen jäteyhtiön toimintaedellytyksiä kartoittamalla niin olevaa tilannetta kuin puuttumalla havaittuihin epäkohtiin toiminnan operatiivisen järjestämisen näkökulmasta. Jyväskylän kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa luonnokseen jätehuollon
palvelutasosta 2018 – 2021.

Lausunto maakuntauudistuksen siirtymäkauden vuokra-asetusluonnoksesta

Asetusluonnos kohdentuu niiden toimitilojen vuokrien määrittelyyn, jotka kunta omistaa ja joissa toimivan palvelun järjestämistehtävä siirtyy kunnilta maakunnille. Käytännössä näitä ovat kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tilat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maakuntauudistuksen yhteydessä kiinteistöjen omistus tulisi siirtää kunnilta maakunnille tai muulle maakuntia edustavalle omistajalle. Tämä toteuttaisi oikeudenmukaista periaatetta siirtää kiinteistöriski resurssien mukana. Kuntien ei tulisi harjoittaa kiinteistö- ja vuokrausliiketoimintaa esitetyn vuokra-asetuksen muodossa.

Kaupunginhallitus päätti, että se antaa esitetyn lausunnon maakuntauudistuksen siirtymäajan vuokra-asetusluonnoksesta valtionvarainministeriölle.

Kuolinpesän omaisuuden kohdentaminen

Kaupunginhallitus päätti, että Valtiokonttorilta haettava osuus jäämistöstä kohdennetaan perusturvan toimialalle.
Kuolinpesän kokonaisarvo velkojen vähentämisen jälkeen on yhteensä noin 414 000 euroa.


Esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta alla olevasta linkistä:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6737

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

11.6.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje