Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virkistysympäristöksi

Jyväskylän Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virkistysympäristöksi

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman mukaan Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi.

Yleissuunnitelma esittää kunnostusratkaisun yleispiirteisesti, ja ennen toteutusta on edessä vielä tarkempi rakennussuunnitteluvaihe. Kunnostus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020, ja toteutus kestää 2–3 vuotta. Toteutuksen kustannusarvio on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Keskustelutilaisuus keskiviikkona 6.6.

Yleissuunnitelma on nähtävillä 5.–29.6.2018 välisen ajan. Suunnitelmaa koskeva keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.6.2018 kello 18–20, osoitteessa Rajakatu 35 (sisäänkäynti ammattikorkeakoulun pääovesta D1, Auditorio Tulikari).

Yleissuunnitelmaan voi antaa palautetta nähtävilläoloaikana. Suunnitelma hiotaan loppuun nähtävilläolon jälkeen, ja se on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn elokuussa. Kunnostussuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan verkosta osoitteesta www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki.

Kunnostuksen lähtökohtana kalojen nousu

Kunnostuksen suunnittelussa on otettu huomioon virkistyskäytön ja reittiverkoston kehittäminen, maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet, kalan nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen pitkän vesivoimahistorian näkyvyyden säilyttäminen. Tourujoella järvitaimen on kunnostuksen pääasiallinen kohdelaji, mutta kunnostuksessa pyritään mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu ja lisääntyminen.

Suunnitelman mukaan Palokkajärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Palokkajärven ja Kankaan välillä joen vedenpinta laskee, ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella kivetään vanhoja nivapaikkoja ja soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Jokiuoman kunnostus haasteellisinta Kankaalla

Kunnostuksen toteutusvaihtoehdoksi valittiin Kankaan kohdalla ratkaisu, jossa nykyisiä betonirakenteita hyödynnetään tulvavesien johtamisessa. Samalla voidaan säilyttää pääosa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä vesivoimamaisemasta. Kankaan kohdalla kyseessä on kompromissiratkaisu, jossa sovitetaan yhteen monia arvoja ja reunaehtoja.

Tulvakanavan itäpuolelle, Kankaan vanhan paperitehtaan kohdalle, rakennetaan uusi koskiosuus kivetyistä altaista. Allastus mahdollistaa kalannousun Jyväsjärvestä Palokkajärveen. Tulvatilanteessa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja pääosa tulvavedestä johdetaan betoniseen tulvakanavaan.

– Kankaan kohdalla luonnonmukaisen jokiuoman kunnostus on haasteellisinta, toteaa suunnittelua ohjannut kaavoitusbiologi Anne Laita Jyväskylän kaupungilta.

Osuus on jyrkkä, ja siihen tulee yhteensä jopa 40 kynnystettyä allasta kalojen nousun mahdollistamiseksi. Kankaan kohdalla vaaditaan myös mittavia geoteknisiä rakenneratkaisuja.

Joen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat

Tourujoki on keskeinen osa Kehä Vihreää eli Jyväskylän keskustaa kehystävää viher- ja virkistysalueiden kokonaisuutta. Tourujoen varren reitistöä kehitetään yhtenäisemmäksi rakentamalla uusia rantapolkuja Koskenharjun kentän ja Kankaan alueen luonnonmukaisen kosken kohdalle.

Oleskelun ja virkistyskäytön mahdollisuuksia on lisätty osoittamalla jokivarteen oleskelupaikkoja sekä terassi- ja laiturirakenteita. Kankaan alueen luonnonmukaisen koskipaikan ylä- ja alakynnykselle tulee rantautumispaikat esimerkiksi melojille.

Yleissuunnitelmaa laadittiin kaksi vuotta

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnittelu alkoi parisen vuotta sitten. Suunnitelman on laatinut Ramboll Oyj, jossa suunnitelmaa on laatinut monialainen asiantuntijaryhmä. Suunnittelua on ohjannut laajapohjainen sidosryhmä, johon on kaupungin lisäksi kuulunut edustajat muun muassa Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Keski-Suomen museosta.

Yleissuunnitelman luonnoksia esiteltiin yleisölle noin vuosi sitten, ja ratkaisun peruspiirteet ovat säilyneet samana. Viimeisen vuoden aikana on selvitetty erityisesti geoteknisiä ratkaisuja ja betonirakenteiden kuntoa Kankaalla. Yleissuunnitelman ohessa on valmistunut vesilupahakemus, joka yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen lähetetään aluehallintoviranomaiselle


Lisätietoja:
- kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jkl.fi
- maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jkl.fi

- havainnekuva avautuu tästä linkistä: Kuva Kankaan uudesta koskesta niin sanotun alakanavan kohdalta. Kuvakulma Kankaankadun sillalta alajuoksun suuntaan. Kuva: Ramboll.

31.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje