Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 28.5.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 28.5.2018

Vuoden 2019 talousarviokehys

Kaupungin talous oli vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan tasapainossa ja myös kuluvan vuoden talousarvion mukaan vuosikate kattaa poistot. Kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2019 talouden tasapaino säilyy ja vuosikate on edelleen poistojen suuruinen.

Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittava uusi maakunta vaikuttaa jo vuoden 2019 talousarvion suunnitteluun. Valtion tavoitteena on kannustaa kuntia parantamaan taloustilannettaan ennen uudistuksen voimaantuloa. Tämän varmistamiseksi kuntien taloustilanne jäädytetään lähelle uudistusta edeltävää tilaa.

Kehyksen mukaan talouden tasapainotustavoitteen saavuttaminen mahdollistaa nettokäyttömenojen 16,7 miljoona euron eli 2,5 % kasvun kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna.

Käyttötalouden toteutuminen kehyksen mukaisena johtaa kaupungin lainakannan huomattavaan kasvuun. Tämä on seurausta mm Hippoksen alueen investointien ennakoinnista ja talonrakennuksen investointien määrästä.

Lauta- ja johtokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 21.9.2018 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit.
2. Lautakuntien tulee tehdä vuoden 2019 talousarvioesityksensä siten, että seuraavat nettomenot toteutuvat:
Konsernihallinto 57 633 000
Perusturvapalvelut 389 412 000
Sivistyspalvelut 243 779 000
Kaupunkirakennepalvelut 5 404 000
3. Johtokuntien tulee tehdä vuoden 2019 talousarvioesityksensä siten, että liikelaitoksen menot ovat enintään:
Tilapalvelu 60 971 000
Työterveys Aalto 7 920 000
Talouskeskus 5 383 000
Altek Aluetekniikka 12 410 000
Kylän Kattaus 26 340 000
Keski-Suomen Pelastuslaitos 33 999 000
4. Toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa siten, että talousarviokehys toteutuu.
5. Kaupungin edustajille Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallinnossa annetaan ohjeeksi että:
· Talousarvion tulee perustua kiinteisiin kuntien maksuosuuksiin
· Talousarvioon 2019 merkitty käyttömenojen määrä ei saa ylittyä
· Jäsenkuntien maksuosuuksien muutoksen tulee olla –1,5 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon
· Kaupungin maksuosuuden tulee vuonna 2019 olla enintään 157,7 miljoonaa euroa
· Talousarvion tulee perustua realistiselle arviolle suoritemääristä
· Vuoden 2019 lopussa SHP:llä ei ole yli-/alijäämää
6. Lautakuntien ja johtokuntien tulee tehdä vuoden 2019 talousarvioesityksensä 21.9.2018 mennessä.

Valituslupahakemus ja valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä (Vanha Ortopedia asemakaavamuutoksen osittainen kumoaminen)

Kaupunginhallitus päätti hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päätösliitteenä olevan hakemuksen mukaisesti sekä tehdä korkeimmalle hallintooikeudelle päätösliitteen mukaisen valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 18/0159/2, jolla Hämeenlinnan hallinto-oikeus on osittain kumonnut Vanhan Ortopedian asemakaavan muutoksen.

Oikaisuvaatimus kehitysjohtajan virantäytöstä

Kaupunginhallitus hylkäsi kehitysjohtajan viran täyttämisestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Päätös ei ole lainvastainen eikä valintaprosessissa ole tapahtunut syrjintää. Virkaan valittu Lasse Leppä täyttää viranhakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusehdot ja muut edellytykset ja hän on kokonaisarviointiin perustuen tehtävään sopivin.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 1.6.2018

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous 1.6.2018

Maakuntavaltuuston esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivuilla:
http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1217

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta yksittäisinä asioina ja koosteena http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6539

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

28.5.2018Jaana Pinson

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje