Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Asemakaavoja Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyyn

Asemakaavoja Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyyn

29.5. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa hyväksymiskäsittelyyn muun muassa Leppälahden osayleiskaavan sekä uutta asumista ikääntyville mahdollistavan Kirkkokatu 14:n ja 16:n asemakaavamuutoksen.

Vaajakoskentie 67

Vaajakoskentie 67:n liiketontin asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Vaajakoskentien varressa sijaitsevan päivittäistavarakaupan tontin ja sen lähiympäristön kaavaa muutetaan vastaaman paremmin alueen nykytilannetta sekä mahdollistamaan liiketontin tulevaisuuden laajentamis- ja rakentamistarpeet. Liiketontin lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Päästäiskujalla sijaitseva rakentamaton pientalotontti ja ympäröivät katu- ja virkistysalueet.

Kaavamuutoksessa nykyisin osittain katu- ja virkistysalueella sijaitsevat piha- ja paikoitusalueet liitetään tonttiin, jotta kaupan pysäköinti- ja piha-alueita on mahdollista kehittää toimivammiksi. Uudisrakentamista ja alueen käyttöä ohjataan kaavamääräyksin sopimaan pien- ja rivitalovaltaiseen asuinympäristöön. Päästäiskujalla sijaitseva maastonmuotojen vuoksi vaikeasti toteuttava pientalotontti muutetaan virkistysalueeksi viheryhteyden säilyttämiseksi.

Lisätiedot:
- http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/985
- kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievänen@jkl.fi

Leppälahden osayleiskaava hyväksyntään

Leppälahden osayleiskaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Osayleiskaava on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Leppälahden kyläselvitykselle, jossa kartoitettiin kylän kehittämis- ja suunnittelutarpeita. Kaavan tullessa lainvoimaiseksi sillä ohjataan sekä pysyvän asumisen että loma-asumisen sijoittumista ja muuta maankäyttöä Leppälahden kyläalueella ja rannoilla.

Lisätiedot:
- http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/854
- suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062, arto.sipinen@jkl.fi

Raivionsuntti 1 osaksi yritysaluekokonaisuutta

Kuokkalassa sijaitsevan Raivionsuntti 1:n asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavamuutoksella muutettaisiin toteuttamaton, kaupungin omistama yleinen pysäköintialue teollisuusalueeksi, sekä liitettäisiin se osaksi pohjoispuolella sijaitsevaa teollisuustonttia.

Nykyisessä asemakaavassa määrätylle pysäköintialueelle ei ole enää tarvetta tulevaisuudessa, sillä alun perin alue kaavoitettiin satamatoimintojen tarpeisiin, jotka eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Muutoksella parannettaisiin alueen käyttökelpoisuutta osana laajempaa yritysaluekokonaisuutta.

Lisätiedot:
- http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/987
- projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin@jkl.fi

Tikkakoskelle uutta palveluasumista ikääntyville

Kirkkokatu 14:n ja 16:n asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tikkakosken ydinkeskustassa sijaitsevan Kirkkokadun varteen on suunnitteilla asumista ikääntyvien ihmisten tarpeisiin. Uudisrakentaminen sisältäisi muun muassa tehostetun palvelun asumista. Kaavamuutos pitää sisällään myös Oskarinkadun varrella olevan rakentamattoman, asemakaavan mukaisen alueen, jolle on tarkoitus kaavoittaa enintään kahden asunnon käsittävä erillispientalotontti.

Kaavamuutokseen on ryhdytty, koska nykyisen kaavan sallima rakennusoikeus ja kerrosluku eivät vastaa tulevia tarpeita. Lisäksi kaavan ohjausvaikutukset eivät ole riittäviä laadukkaan ja viihtyisän rakennetun ympäristön mahdollistamiseksi.

– Kaavamuutos on tärkeä Tikkakosken keskustan elinvoimaisuuden kannalta. Kaupungin omistama keskeinen alue on ollut jo pitkään vajaakäytössä ja rakennukset ympäristöineen ovat rappeutumassa. Tavoitteena on eheyttää Kirkkokadun kaupunkikuvaa Tikkakosken kehittämisperiaatteiden mukaisesti muun muassa uusimalla vanha rakennuskanta tehokkaammalla uudisrakentamisella, kertoo arkkitehti, projektipäällikkö Tuija Solin.

Lisätiedot:
- http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/981
- projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin@jkl.fi

25.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje