Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 17.5.2018

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 17.5.2018

Jätelautakunnan kokouksessa 17.5.2018 käsiteltiin muun muassa Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmää.

Toivakan perusmaksun kohtuullistamisen periaatteet hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti hyväksyä Toivakan perusmaksun kohtuullistamisen periaatteet.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan 14.3.2018 hyväksymässä Toivakan jätetaksassa on määrätty perusmaksun suorittamisvelvollisuudesta sekä maksuperusteista. Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle vakinaiseen ja vapaa-ajan asumiseen käytettävälle kiinteistölle.

Lautakunnan nyt tekemän päätöksen mukaan perusmaksua on mahdollista kohtuullistaa etukäteen maksua määrättäessä tai jälkikäteen tehdyn muistutuksen johdosta.

Kun vakituisen asunnon käyttötarkoitus on muuttunut vapaa-ajan asunnoksi, voidaan perusmaksu kohtuullistaa vapaa-ajan asunnon perusmaksuksi. Tyhjilleen jääneen vakituisen asunnon perusmaksu voidaan kohtuullistaa vapaa-ajan asunnon perusmaksuksi. Kiinteistön väestötiedot tarkistetaan väestörekisterijärjestelmästä.

Perusmaksua peritään vain yhdestä rakennuksesta, rakennuksen todellisen käyttötarkoituksen mukaan, jos kiinteistöllä sijaitsee useampi saman henkilön omistama rakennus, jotka sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä, samassa pihapiirissä ja ovat saman talouden käytössä. Kiinteistöistä, jotka ovat useamman talouden käytössä, peritään perusmaksu jokaisesta rakennuksesta erikseen.

Kiinteistön perusmaksu voidaan jättää perimättä kokonaan, mikäli kiinteistö on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Kiinteistön asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunto kiinteistön kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys.

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2018–2021 yleisesti nähtäville

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti asettaa jätehuollon palvelutason luonnoksen yleisesti nähtäville 22.5.–21.6.2018 väliseksi ajaksi ja ilmoittaa siitä kuulutuksella kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla. Kuntalaisilla ja asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti 21.6.2018 mennessä. Verkkosivuilla olevaan kyselyyn voi vastata vielä tämän jälkeenkin elokuun alkuun saakka.

Jätelautakunta päätti pyytää lausunnon palvelutason luonnoksesta Jyväskylän kaupungilta, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnilta sekä Mustankorkea Oy:ltä. Lausunto pyydetään toimittamaan 21.6.2018 mennessä.

Jätelautakunta päätti ilmoittaa erikseen palvelutason luonnoksen nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää asiassa mielipide keskeisille sidosryhmille, kuten Keski-Suomen ELY-keskukselle, alueella toimiville jätteenkuljetusyrittäjille, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle ja Keski-Suomen kiinteistöyhdistys ry:lle.

Jätehuollon palvelutason määrittelyn peruslähtökohta on se, että yhdyskuntajätehuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka on toimittava kaikkialla ja kaikissa oloissa.

Toivakan jätteenkuljetus vaihtuu kunnan järjestämäksi 1.10.2020 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän yhdyskuntajätteen, pois lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätteenkuljetuksen päättymään Toivakan kunnassa ja siirtää edellä mainitun jätteenkuljetuksen kunnan järjestämäksi ja Mustankorkea Oy:n kilpailuttamaksi jätteenkuljetukseksi 1.10.2020 alkaen. Päätös astuu voimaan hallintolain 49. pykälän mukaisesti, vaikka jätteenkuljetusta koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta, koska täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä.

Jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotosta voidaan päättää vain, jos voidaan perustellusti osoittaa, että kaikki jätelain vaatimat edellytykset täyttyvät:

Jätehuoltoviranomaisen ei ole pakko valita kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta siinäkään tapauksessa, että lain edellytykset täyttyisivät. Viranomainen voi sille kuuluvan harkintavallan nojalla päättää tässäkin tapauksessa siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Jätelain ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus on ensisijainen vaihtoehto päätettäessä jätteenkuljetuksesta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6572 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

17.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje