Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kortepohja on esimerkki uudenlaisesta kaupunkisuunnittelusta

Kortepohja on esimerkki uudenlaisesta kaupunkisuunnittelusta

Visio Kortepohjan keskustan kehittämiseksi on valmis. Kehittämissuunnitelmassa korostetaan yhteisöllisyyttä, osallistumista sekä monipuolista tilankäyttöä tukevaa rakentamista. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaisista maastonmuodoista koostuvat tai eri teemoilla teemoitetut viheralueet, joita voitaisiin hyödyntää harrastamiseen, rentoon oleskeluun tai lasten oppimisympäristönä. Rakennusten julkisivuihin ja yhteispihoihin sekä puistoihin integroitaisiin taidetta, jota voitaisiin hyödyntää myös toiminnoissa ja harrastamisessa.

Kehittämissuunnitelma esittää alueen jäsentelyyn muutoksia, joiden periaatteet nojautuvat vahvasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Suunnitelmassa ehdotetaan uudistuksia ympäristön parantamiseksi, jotka ovat puistoakseli, kaupallinen palvelubulevardi, Emännäntien kevyenliikenteen baana, uusi päiväkotikoulu sekä Ylioppilaskylän oleskelubulevardi. Kortepohjan keskustan kehittäminen tulee olemaan monivuotinen projekti ja jokainen kehityshanke tulee etenemään asemakaavaprosessin kautta.

Palvelubulevardista toiminnallinen keskipiste

Suunnitelmassa ehdotetaan uutta puistoakselia, joka yhdistäisi Kortepohjan alueen Laajavuoren ja Tuomiojärven rannan alueisiin. Puistoakseli tulisi toimimaan virkistys- ja harrastealueena sekä yhteisöllisen toiminnan tapahtumapaikkana. Kortepohjan keskustan kaupallisten palvelujen on ehdotettu siirtyvän uuteen kauppakeskukseen Emännäntien ja Kartanonkujan risteykseen.

Uusia liiketiloja on suunniteltu toteutettavan myös Kartanonkujan varrelle. Kortepohjan vanha koulu tullaan korvaamaan päiväkotikoululla, jonka yhteyteen sijoitetaan myös kirjastopalvelut. Uuden koulun asemakaavoituksen yhteydessä tullaan tutkimaan puurakentamisen mahdollisuus. Kehittämissuunnitelmassa Kartanonkujan palvelubulevardin varteen sijoittuu kauppakeskuksen ja päiväkotikoulun lisäksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) uudisrakentamista. JYY:n tiloihin on suunnitteilla sekä Kortepohjan asukkaiden käyttöön että kaupallisille toimijoille toteutettuja tiloja.

– JYY haluaa ottaa vastuun liiketilojen rakentamisesta asuinalueelle ja varmistaa siten laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen säilymisen alueella. Tämä varmistaa ylioppilaskylän houkuttelevuuden säilymisen ja mahdollistaa koko kaupunginosan kehittymisen, sanoo JYY:n toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Suunnitelman mukaiset investoinnit ja kehittämishankkeet tulisivat olemaan toteutuessaan merkittävä taloudellinen panostus Kortepohjan kiinteistöomistajilta, sillä alueelle tultaisiin investoimaan yli 200 miljoonaa euroa. Kortepohjan keskustan kehittämishankkeilla on myös merkittävä elinvoimapoliittinen vaikutus kaupungille, sillä pelkästään rakentamisen työllistämisvaikutus olisi arviolta 1100 – 1200 henkilötyövuotta.

Autonominen bussi palvelisi autottomassa keskustassa

Kehitystyössä tullaan pitämään kiinni Kortepohjan tunnistetuista vahvuuksista, kuten autottomasta keskustasta. Autoton keskusta voidaan säilyttää ja pysäköintikentät vapauttaa kehittämiselle, jolloin keskusta saisi eheämmän ilmeen. Alueelle on myös mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa autonominen sisäinen liikenne, joka parantaisi palvelujen saavutettavuutta alueen eri osista. Robottibussit ovat vielä melko uusia liikennemuotoja, mutta ne mahdollistavat kätevän liikkumisen muutoin autottomassa ympäristössä. Robottibusseja olisi mahdollista hyödyntää logistiikassa ja tavarakuljetuksissa sekä siirtymissä Kortepohjan kaupunginosan reunoille julkisen liikenteen piiriin. Autottomassa keskustassa robottibussi olisi kätevä liikkumisenmuoto erityisesti alueen iäkkäämmälle väestölle.

Resurssiviisautta tukee myös mahdollisuus yhteiskäyttöautoiluun tai lainattaviin kaupunkipyöriin. Yhteiskäyttöautoilua on kaavoituksen keinoin edistetty jo Jyväskylän keskustassa ja yhteiskäyttöautoilun on ennustettu kasvavan Jyväskylän kaltaisissa kaupungeissa, joissa välimatkat ovat lyhyet. Kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

17.5.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje