Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi liikunnan taksat ja Hippoksen tilaohjelman

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi liikunnan taksat ja Hippoksen tilaohjelman

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti 16.5. kokouksessaan muun muassa liikunnan taksoista 1.8.2018 alkaen sekä Hippos2020-hankkeen tilaohjelmasta.

Liikunnan taksoihin noin 5 % korotus

Lautakunta päätti korottaa liikuntapalvelujen taksoja noin 5 % 1.8.2018 alkaen. Maksuttomat harjoitusvuorot seurojen alle 18-vuotiaille junioreille säilyvät, eikä korotus koske myöskään uimahallimaksuja jäämaksuja, Vehkahallin tekonurmen talvihintaa, ohjattua liikuntaa, virkistyskalastusmaksuja eikä varastotilojen ja vuokrattavan kaluston hintoja. Hinnastoon on tarkennettu ja korjattu joitakin liikuntapaikkojen yksittäisiä hintoja, esimerkiksi luonnonurmikentille tulee jatkossa myös juniorimaksuluokka.
Uudessa hinnastossa kaikki liikuntatilat on jaettu neljään hintatasoon käyttäjäryhmittäin aiemman kolmen tai neljän sijasta. Uusi käyttäjäryhmä on toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut. Tässä ”oppilaitokset”-ryhmässä maksut ovat suuremmat kuin jyväskyläläisten liikuntaseurojen maksama hinta, mutta halvempi kuin muilta käyttäjiltä tai yrityksiltä perittävä maksu.

Suurimpana yksittäisenä muutoksena hinnastossa tulee uimahallien seurahinnoittelu, joka yhtenäistetään vastaamaan muiden liikuntapaikkojen hinnoittelumalleja. Seurojen käyttömaksut muodostuvat uimahalleissa jatkossa tilavuokrista. Seurat lunastavat tarvittavat kulkurannekkeet itselleen, jolloin heidän vastuullaan on käyttörekisterin ylläpito ja kulkurannekkeiden asianmukaisen käytön valvonta.

Uudessa hinnastossa on sisällytetty mukaan myös ne palvelut, jotka ovat kuntalaisille maksuttomia. Tällaisia palveluja ovat mm. lapsille ja nuorille suunnatut LiikuntaLaturi ja LiikuntaVeturi –tuotteet, yleisöluistelu, ryhmien palveluohjaus ja liikuntaneuvonta. Lisäksi hinnastossa määritellään omatoimiliikuntaan ja vertaistoimintaan tarkoitetut maksuttomat vuorot. Periaatteena on, että Jyväskylän kouluilta varataan liikuntapalvelujen toimesta vapaaharjoitteluvuoroja asukkaiden omatoimisen liikunnan edistämiseksi. Näiden vuorojen tilavaraukset ja suunnittelu tehdään liikuntapalveluissa. Edellytyksenä on, että kullekin omatoimiliikuntavuorolle on nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa mm. kulkuavaimen hallinnoinnista ja tilojen turvallisesta käytöstä. Vertaisliikuntatoiminta on liikuntapalvelujen koordinoimaa. Vertaisryhmät ovat kaikille kuntalaisille avoimia ja osallistujille maksuttomia. Vertaisryhmän ohjaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä ohjaajalle makseta palkkaa.

Lisää salitilaa Gradian liikuntasaleista

Hinnaston korotus johtuu siitä, että kaupunki on neuvotellut sopimuksesta Gradia Jyväskylän kanssa, jonka ansiosta kaupunki saa ensi syksystä lähtien tilanvarausjärjestelmäänsä Gradia Jyväskylän liikuntatiloja. Liikuntapalvelut maksaa tilojen käyttöoikeudesta Gradia Jyväskylälle vuositasolla 70 000 euroa. Kaupungin varausjärjestelmään varattavaksi avautuvat Gradian Viitaniemen B-sali, Viitaniemen D-sali, Harjun C-rakennuksen sali, Harjun juhlasali, Harjun ala-sali, Viitaniemen monitoimitila sekä Kukkulan sali. Tilat liitetään liikuntapalveluiden hallinnoimaan varausjärjestelmään syyskaudesta 2018 alkaen paitsi Kukkulan sali, joka on toistaiseksi väistötilana. Gradialta kaupungin liikuntatilojen varausjärjestelmään saadaan muun muassa lisää puulattiaisia saleja, joista on viime vuosina ollut pulaa etenkin lento- ja koripallon harrastajilla.

Esityslistan liitteenä oleva hinnasto http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1057893&version=1 on pääosin päätöksen mukainen. Ainoastaan jäävuorojen kohdalle on jäänyt painovirheitä, jotka korjataan liikuntapalvelujen nettisivuille vietävään hinnastoon. (Kilpajäähalli, harjoitusjäähalli, Tikkakosken jäähalli ryhmä muut hinta kuuluu olla 162,50 € ja kilpahallin minijään kohdalla ensimmäisen sarakkeen ryhmä muut kuuluu olla ”oppilaitokset”) listan liitteenä oleva hinnasto:


Lautakunta hyväksyi Hippoksen liikuntatilojen tilasuunnitelman pienin tarkennuksin

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti Hippoksen liikuntatilojen toteutuksen, teknisin korjauksin 17.5. päivitettävän ja päätöksen liitteeksi tulevan tilaluettelon ja -kuvien mukaisesti. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että:
- liikuntatilojen sekä liikunnan oheistilojen määrä ja laatu sekä toiminnalliset valmiudet eivät suunnittelun edetessä heikkene nyt esitetystä,
- sulkapallon harrastusmahdollisuudet alueella turvataan, ja
- miesten ja naisten pukuhuoneiden lisäksi edellytetään kaikille avointa pukuhuonetta, jossa on yksityiset ja peseytymis- ja pukeutumiskopit.

Hipposhankkeen koko laajuus on noin 161 000 brm2, josta liikuntatilojen osuus n. 109 000 brm2. Kokonaisuutena Hippoksen liikuntatilat kaksinkertaistuvat nykyisiin tiloihin nähden ja kaupungin käyttövuorojen ostosopimukseen kuuluvia käyttötunteja tulee n. 50% lisää nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Alue on kokonaisuus, jossa eri toiminnot liittyvät toisiinsa ja hyötyvät tilojen keskinäisistä synergioista. Hankkeen tavoitteena on tuoda liikuntapaikat näkyväksi osaksi kaupunkikuvaa. Tilojen luonnetta ja laatutasoa kuvataan sanoilla kestävä, selkeä ja mutkaton.

Tilat ja toiminnallisuus

Monitoimiareena (n. 31 000 brm2)
Monitoimiareena käsittää areenatilan katsomoineen ja oheistiloineen sekä kolme harjoitusjäätä. Monitoimiareena on suunnattu jääurheilun ja erilaisten tapahtumien, kuten konserttien ja yritystapahtumien järjestämiseen. Monitoimiareenan katsomot on mitoitettu jääkiekkotilanteessa noin 6500 katsojalle. Rakennus sisältää Areenakeskuksen toimintaan liittyviä arjen palveluja. Monitoimiareena liittyy areenakeskukseen sekä eri liikuntamuotoja palveleviin ulkoalueisiin. Monitoimiareenaan liittyvät huollon tilat palvelevat keskitetysti suurinta osaa alueen toiminnoista ja rakennuksista.

Areenakeskus (n. 31 000 brm2)
Areenakeskus sisältää palvelu- ja liiketiloja, aktiviteettipuisto-, kuntosali- ja sekä muita liikuntatiloja sekä yleisiä aulatiloja ja teknisiä tiloja. Areenakeskus sijaitsee monitoimiareenan ja liikuntakeskuksen välissä siten että sen tiloista on mahdollista järjestää sekä näkö- että toiminnallinen yhteys kumpaankin halliin. Areenakeskuksen ravintolat sijoittuvat monitoimiareenan rajapintaan, jolla saavutetaan synergisiä etuja eri toimintojen välillä.

Liikuntakeskus (n. 53 000 brm2)
Liikuntakeskus sisältää kahdessa päätasossa yleisurheilun suorituspaikkoja sekä nk. mid-areenan n. 2500-3000 katsojalle sekä erilaisille tapahtumille. Tilat sisältävät monitoimikentän katsomoineen ja aitioineen sekä muuntautumiskykyisiä suorituspaikkoja eri palloilulajeille kuten sulkapallolle, lentopallolle ja koripallolle. Myös, kamppailulajit, tanssi- ja esittävät lajit, kuntosalit ja ryhmäliikunta keskittyvät liikuntakeskukseen. Toisen kerroksen liittyy parvitaso, joka sisältää juoksuradan ja mm. ”looseja” eri liikuntamuotojen harjoitteluun. Liikuntakeskus liittyy areenakeskukseen ja voimisteluhalliin.

Voimistelutalo (n. 6 000 brm2)
Voimistelutalo sisältää monipuolisia voimistelun tiloja, voimaharjoittelutilan sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja training room-konseptin mukaisia tiloja. Voimistelutalo liittyy liikuntahalliin ja jalkapallon tiloihin.

Jalkapallostadion (n. 10 000 brm2 + kenttä 8000 brm2)
Jalkapallon avostadion on tuore ehdotus, joten sen sisältö tarkentuu jatkosuunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana on FIFA Star 2 luokituksen sisältävä jalkapallokenttä noin 4500-5000 hengen katsomolla varustettuna. Jalkapallon avostadionin tarkka määritelmä, kuinka paljon siitä kuuluu rakennettavaan kerrosalaa ja kuinka paljon ei, selviää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Pysäköintitalo lasketaan koko hankkeen kerrosaloihin, maanalainen pysäköinti ei. Pysäköintitalon laajuus on n. 21 000 brm2. Kaikkiaan alueelle tulee noin 1400-1500 pysäköintipaikkaa, ja ne sijoittuvat alueen eri puolille sekä
maantasopysäköintinä että pysäköintilaitokseen. Majoitustiloina alueelle tullee huoneistohotelli, suurissa tapahtumissa Hippos turvautuu myös keskustan hotellitarjontaan.

Hippoksen alueelle kaavaillun ulkoliikuntapuiston alueen suunnittelu ja toiminnallinen konsepti on vielä kesken ja tarkentuu jatkovaiheessa.

Luonnossuunnittelua tekee arkkitehtitoimisto PES Arkkitehdit Oy, jota on vahvistettu Lehdon omalla suunnittelutiimillä. Hankkeen suunnittelujohtajana toimii Kai Ruuhonen. Suunnitelmia on käyty läpi sekä kaupungin liikunnan toimihenkilöiden kesken, että seurojen kanssa. Tilasuunnitelma on tarkoitus laittaa myös koko liikunnan henkilökunnan nähtäville ja kommentoitavaksi kaupunginhallituksen ja lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Rakentamisen vaiheistus

Rakentamisen vaiheistusta tutkitaan kahdella mallilla, joissa urheiluseurojen ja muiden Hippoksen toimintojen väistöaika vaihtelee välillä 0 - 1,5 vuotta. Pidempi rakentamisaika nostaa rakentamisen kustannuksia ja hidastaa toiminnan käynnistymistä Hippoksella, mikä puolestaan vaikuttaa kannattavuuteen. Lyhyt rakentamisaika taas edellyttää seurojen ja muiden toimijoiden väistöjä, mikä aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä ja väistötiloista syntyy kustannuksia. Väistöjen vaikutuksia seurojen toimintaan selvitetään seurojen kanssa ja haetaan ratkaisua, jossa väistöaika jää mahdollisimman lyhyeksi tai saadaan toteutettua mahdollisimman hyvät korvaavat tilat. Vaiheistuksen päättää kaupunginhallitus osana puitesopimusta.

Hankkeen eteneminen

Kaupunginhallitus päätti 14.5. esittää kaupunginvaltuustolle hankkeen käynnistämistä. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa tämän hetkisen aikataulun mukaan 28.5. Jos kaupunginvaltuusto päättää hankkeen käynnistämisestä, käynnistyvät muun muassa rahoitusneuvottelut. Rahoitussopimuksen jälkeen hankkeen sopimuskokonaisuudet viedään investorikonsortion hallitusten sekä Jyväskylän kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, rakennuslupa käsittelyyn ja lopulliset sopimukset allekirjoitetaan. Tavoitteena on saada rakentaminen käynnistetyksi alkuvuodesta 2019.

Ystävyyskaupunkivaihdon lajina Esbjergissä multisport

Vuoden 2018 pohjoismainen ystävyyskaupunkitapahtuma järjestetään Tanskan Esbjergissä 28.6.–2.7.2018. Lajina on tyttöjen ja poikien multisport. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuvat 2003-2004 syntyneet nuoret. Joukkueessa on yhteensä 12 Viitaniemen ja Kilpisen koulun urheiluluokkien oppilaista, kaksi valmentajaa/opettajaa, yksi lautakunnan edustaja sekä matkanjohtaja Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluista. Lautakunnan edustajaksi valittiin Iida Asikaisen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksessa käsiteltiin myös kaksi oikaisuvaatimusta (asiat 34 ja 36) sekä Jyväskylän kaupunginteatterin henkilökunnan opintorahaston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017. Asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6522. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 24.5.2018 osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

16.5.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje