Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 8.5.2018

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 8.5.2018

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 8.5.2018 käsiteltiin muun muassa maa-aineslupahakemuksia.

Keski-Suomen ELY-keskukselle lausunto Kymijoen-Suomenlahden vesienhoidon työohjelmasta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä vuosille 2022–2027

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoidon työohjelmasta ja sen keskeisistä kysymyksistä vuosille 2022–2027.

Lausunnon mukaan rakennus- ja ympäristöjaostolla ei ole huomauttamista vesienhoitoalueen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, suunnittelun aikataulusta ja ohjelmasta.

Rakennus- ja ympäristöjaosto pitää tärkeänä, että valtionhallinto varaa riittävästi määrärahaa vesistöjen kunnostussuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen, jätevesineuvontaan ja pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen, jotta vesien tilaa parantavia toimenpiteitä saadaan käynnistettyä kunnissa. Maa- ja metsätalouden tukimuotoja uudistettaessa tulee niiden kannustaa vesiensuojelua parantaviin toimenpiteisiin kuten suojavyöhykkeiden ja kosteikoiden perustamiseen sekä vesiensuojelua tukevien viljelytekniikoiden kehittämiseen.

Rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa lausunnossaan myös, että Jyväskylän kaupunki toteuttaa omalta osaltaan vesiensuojelua kunnostamalla Tourujoen parhaaseen mahdolliseen saavutettavissa olevaan tilaan sekä toteuttamalla vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä Tourujoen valuma-alueella ja tekemällä yhteistyötä eri vesiensuojelua edistävien tahojen kanssa.

Väinö ja Rauha Rämön perikunnalle ei maa-aineslupaa

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti, että se ei myönnä Väinö ja Rauha Rämön perikunnalle maa-aineslupaa Oittilaan kiinteistöille Lehto ja Kilpijärvi.

Sekä Jyväskylän kaupungin kaavoitus että Keski-Suomen ELY-keskus olivat lausunnoissaan ottaneet kielteisen kannan haettuun maa-ainesten ottoon perustellen kantaansa maisemakuvan turmeltumisella ja näin ollen yleiskaavan vastaisuudella. Rakennus- ja ympäristöjaosto yhtyi tähän näkemykseen.

Leustun Kaivu Ky:lle maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Leustun Kaivu Ky:lle maa-ainesluvan. Yhtiö oli hakenut maa-aineslupaa kalliokiven ottamiseen 10 vuoden ajalle. Kyseinen alue on ottotoiminnassa ja sen nykyinen maa-aineslupa päättyy 8.8.2018. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen. Ottamisalue sijaitsee Korpilahdella Juokslahden kylässä tilalla Nelmanni. Ottamisalueen koko on noin 3,8 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 113 000 kiintokuutiometriä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6562 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

8.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje