Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kuljetaanko Jyväskylän suojateillä oikein? Vastaa kyselyyn!

Kuljetaanko Jyväskylän suojateillä oikein? Vastaa kyselyyn!

Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmä toteuttaa 7.–27.5. kyselyn, jolla kartoitetaan suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://forms.strafica.fi/jklsuojatie. Kyselyn tiedote ja vastauslinkki löytyvät myös Jyväskylän kaupungin liikenneturvallisuussivuilta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/kadut/liikenneturvallisuus.

Suojateihin tai laajemmin tienylityksiin liittyvät ongelmat nousevat korostetusti esille asukkaille tehdyissä liikenneturvallisuuskyselyissä. Suojateiden liikenneturvallisuusongelmat näkyvät myös onnettomuustarkasteluissa. Suojateiden turvallisuusongelmien taustalla on aina sekä eri osapuolten toimintaan että liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä.

Jyväskylän liikenneturvallisuustyöryhmä haluaa aktiivisesti edistää suojateiden turvallisuutta. Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan eritoten suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia kaupungin alueella. Vastaajia pyydetään pohtimaan nykyisiä ongelmia ja niiden parantamismahdollisuuksia eri liikkujaryhmien näkökulmasta.

Vastaajia pyydetään myös osoittamaan kartalta suojatiekäyttäytymisen kannalta hankalimpia paikkoja sekä suojateitä, joilla vastaaja on joutunut joko varsinaiseen onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen. Kyselyn tulokset julkaistaan kesäkuussa 2018.

Eroon vastakkainasettelusta

Väistämissäännöt ja sääntötuntemuksen puute ovat hyvin usein julkisen keskustelun kohteena. Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja heikentävät liikenteen turvallisuutta. Kun säännöt tunnetaan paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen liikenteessä vähenevät.

Turhan usein keskustelua suojateistä ja niiden turvallisuudesta leimaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen vastakkainasettelu. On myös hyvä muistaa, että kaikkia liikenteessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.


Lisätietoja:
- liikenteenohjausinsinööri Janne Hölttä, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5122, janne.holtta[at]jkl.fi
- liikenneturvallisuustoimija Tapio Kinnunen, Strafica Oy, p. 050 325 2984, tapio.kinnunen[at]strafica.fi

7.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje