Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 3.5.2018

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 3.5.2018

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 3.5. Päätettävänä oli muun muassa keväällä 2018 paikallisliikenteen Linkki-linjaksi siirtyvän linjan 41 kesäaikataulut ja -reitit. Ennen kokousta perehdyttiin iltakoulutyyppisesti Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän mahdollisiin uudistuksiin lipputuotteiden, vyöhykkeiden ja asiakashintojen osalta.

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen toteutuminen vuonna 2017

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn selonteon vuoden 2017 joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat sopineet joukkoliikenteen hoitamisesta seudullisena viranomaistoimintana yhteisellä toimivalta-alueellaan vuodesta 2012 alkaen. Yhteistoiminnan tavoitteena on järjestää yhteistyössä alueen paikallisliikennettä joukkoliikennelain edellyttämällä tavalla sekä kehittää ja koordinoida kuntien henkilökuljetuksia. Jyväskylän kaupunki toimii joukkoliikenteen tehtävien hoitamisessa vastuukuntana.

Yhteistoimintasopimuksen toteutumista tarkastellaan kerran vuodessa pidettävässä arviointikokouksessa, johon osallistuvat kaikkien kolmen kunnan joukkoliikenteestä vastaavat viranhaltijat. Arviointikokouksessa tarkastellaan seudullisen joukkoliikenteen asiakastuloja ja menoja, hallintokustannusten jakamista asukaslukujen suhteessa, liikenteen kustannusjakoa ja joukkoliikenteelle myönnettyjen valtionavustusten jakamista joukko- ja palveluliikenteen menoihin. Lisäksi käydään läpi kuntaosuuksien laskutukset sekä talousarvion valmistelun ja käsittelyn aikataulut.

Jyväskylän joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti vuodelta 2017

Jyväskylän seudullista viranomaisaluetta koskeva raportti vuodelta 2017 päätettiin hyväksyä ja julkaista Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi. Euroopan unionin palvelusopimusasetus velvoittaa joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia julkaisemaan kerran vuodessa yhdistelmäraportin, jossa selostetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet. Raportissa listataan valitut julkisen liikenteen harjoittajat, korvaukset, joita näille on maksettu sekä yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä. Raportin tarkoituksena on mahdollistaa julkisen liikenneverkon suorituskyvyn, laadun ja rahoituksen sekä arviointi.

Seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet seudullisen joukkoliikenteen viranomaisalueen vuoden 2012 alusta alkaen. Viranomaisen järjestämät joukkoliikennepalvelut käynnistyivät 1.7.2014. Sopimusliikenteen liikenteenharjoittajille maksetaan järjestämistavan mukaisesti liikennöintikorvausta julkisen liikenteen palveluvelvoitteen täyttämisestä. Jyväskylän seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämässä ns. bruttoliikenteessä lipputulot tulevat kokonaisuudessaan viranomaiselle, joka määrittelee lippujen asiakashinnat. Erillistä käyttöön perustuvaa lipputukea on maksettu vain Matkahuolto Oy:n seutulipputuotteille. Jyväskylän seudullisella toimivalta-alueella on tehty lisäksi erillisiä sopimuksia liikennöitsijöiden kanssa Waltti-matkakorttimuotoisten lippujen hyväksymisestä markkinaehtoisessa liikenteessä.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjan 41 kesäaikataulut ja reitit 4.6.–8.8.2018

Joukkoliikenteen viranomainen on kilpailuttanut linjan 41 liikenteen ja siitä tulee kesäliikenteen 2018 alkaessa virallisesti yksi paikallisliikenteen Linkki-linjoista. Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä linjan 41 4.6.-8.8.2018 voimassa olevat kesäaikataulut esityksen mukaisina ja myönsi palvelupäällikölle valtuudet tehdä tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulusuunnitelmiin.

Jyväskylän seudullinen joukkoliikenteen viranomainen kilpailutti Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin (linja 41) liikenteen syksyllä 2017. Kilpailutuksen voitti Jyväskylän Liikenne Oy ja liikenne käynnistyy uuden sopimuksen mukaisena kesäliikenteen alkaessa 4.6.2018. Yhteysvälille tulee paikallisliikenteen linjan 41 lisäksi myös muuta liikennettä ja kokonaisuus muodostuu jatkossa Jyväskylän toimivaltaisen viranomaisen, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja markkinaehtoisen liikenteen yhteistarjonnasta.

Jyväskylän Linkki-paikallisliikenteen kesäajan 2018 aikataulu- ja reittimuutoksista päätettiin joukkoliikennejaoston alkuvuoden kokouksessa 22.2.2018. Linjan 41 kesäaikataulusta ei tuolloin voitu päättää, koska Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteysvälille Jyväskylä-Laukaa kilpailuttamat seutuliikenteen vuorot eivät tuolloin olleet vielä tiedossa. ELY-keskuksen kesäajan liikenteen kilpailutusaika päättyi 23.4. ja kilpailutettujen vuorojen aikataulut ovat nyt tiedossa, liikennöitsijä selviää myöhemmin.

Tulevalle kesälle linjan 41 reitteihin ja aikatauluihin on tehty pieniä muutoksia, mutta muuten se on lähes aikaisempien kesäkausien kaltainen. Vuorotarjontaa on pääsääntöisesti kerran tunnissa. Uutena ajetaan asiakastoiveiden mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 23.00 Laukaasta Jyväskylään lähtevä vuoro, joka aiemmin on päättynyt Laukaaseen ja ajettu siirtoajona takaisin Jyväskylään. Asiakkaat ovat myös toivoneet linjalle viikonloppuaamuihin lisää vuoroja, joten niitä kesäliikenteeseen on lisätty. Lauantaisin uusia vuoropareja ovat Jyväskylästä kello 8.05 ja 9.05 lähtevät vuorot. Sunnuntaisin uusia vuoropareja ovat Jyväskylästä kello 9.10, 10.15 ja 11.15 lähtevät vuorot. Aikatauluissa on otettu huomioon Jyväskylän ja Laukaan välinen markkinaehtoinen sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämä seudullinen liikenne.

Päätökset kaikista asioista tehtiin päätösesitysten mukaisesti. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6594.

Joukkoliikennejaosto kokoontuu vuoden 2018 alussa päätetyn aikataulun mukaisesti seuraavan kerran 31.5.

Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Riitta Lätti, p. 050 414 7423, riittalatti2[at]gmail.com

– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

3.5.2018Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje