Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Uusia ratkaisuja pysäköintiin

Uusia ratkaisuja pysäköintiin

Karttakuva pysäköintivyöhykkeistä

Jyväskylän kaupunkirakenteen toimialalla käynnistettiin keväällä 2017 suunnittelu henkilöautojen pysäköinnin hallitsemiseksi sekä asemakaavojen pysäköintinormien tarkastamiseksi. Ehdotus pysäköinnin hallintamallista ja uusista pysäköintinormeista pidetään julkisesti nähtävillä 4.–18.5.2018 välisen ajan.

– Uudet normit pohjautuvat Jyväskylän kaupungin yleiskaavaan vuodelta 2016, jolla ohjataan yhdyskuntarakennetta tiivistävää, kestävän kehityksen mukaista täydennysrakentamista. Asemakaavojen pysäköintinormit koskevat koko kaupungin aluetta ja ne on laadittu ominaan erilaisille liikkumisen vyöhykkeille, kuten ydinkeskustaan, jalankulku-, pyöräily-, joukkoliikenne-, ja autovyöhykkeille. Vyöhykkeet on määritelty kestävän liikkumisen edellytysten mukaan, sanoo liikenneinsinööri Timo Vuoriainen.

Pysäköintiä on hyvä tarkastella laajemmin ottamalla huomioon tulevaisuuden tarpeet, liikkumispalveluiden kehittyminen ja esimerkiksi autojen yhteiskäyttö. Pysäköintipaikkojen käyttöastetta tehostamalla ja pysäköintiä keskittämällä vältetään liiallisten autopaikkojen rakentaminen. Pysäköinnin keinoin voidaan edistää täydennysrakentamista, elinkeinoelämän tarpeita ja keskustan elinvoimaisuutta keskustavisio 2030 tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös tarkistaa pysäköinnin palveluita ja hinnoittelua tukemaan keskustan kehittämistavoitteita.

Kiinteistö päättää rakennettavien autopaikkojen määrän

Uudistuksen tavoitteena on siirtää pysäköinnin järjestämisen vastuuta ja tarveharkintaa toteuttajille ja käyttäjille. Siirtämällä pysäköinnin painopistettä yleisiin pysäköintilaitoksiin vapautuu tonteilta tilaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi täydennysrakentamiseen tai pihojen viihtyisyyden lisäämiseen. Uusia pysäköintinormeja sovelletaan asemakaavoituksessa ja niiden toteuttaminen edellyttää kiinteistöjen omaa aloitetta ja hyväksyntää. Asemakaavoissa pysäköinnille asetetaan vain minimivaatimus, ja rakennushankkeen toteuttaja voi tarpeen mukaan rakentaa autopaikkoja minimivaatimusta enemmän. Myös nykyiset taloyhtiöt voivat halutessaan hyödyntää uutta pysäköinnin mitoitusta. Pysäköinnin uusi mitoitus mahdollistaa autopaikkojen vähentämisen myös nykyisissä taloyhtiöissä. Taloyhtiöt voivat halutessaan vähentää autopaikkoja ja käyttää vapautuneen tilan piha-alueeksi tai täydennysrakentamiseen.

Suosituksena on myös autopaikkojen toteuttaminen nimeämättöminä. Autopaikkojen nimeäminen voi johtaa siihen, että autopaikka on omistajalleen tai asukkaalle tarpeeton ja tyhjillään. Nimeämättömyys mahdollistaa vuorottaispysäköinnin, jolloin samaa autopaikkaa voivat hyödyntää päivisin työpaikat ja iltaisin asukkaat. Uudet pysäköintiratkaisut tukevat myös uusien liikkumispalveluiden kehittymistä, kuten esimerkiksi yhteiskäyttöautojen yleistymistä kaupunkilaisten käyttöön.

– Käytännössä uusilla pysäköintinormeilla kevennetään pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta huomattavasti aiemmasta. Täydennysrakentaminen on merkittävin toimenpide keskustan vetovoiman vahvistamiseksi ja laajemmin asuinalueiden kehittämiseksi, mutta nykyinen tonteille rakennettaviin autopaikkoihin nojautuva pysäköintijärjestelmä ei tue täydennysrakentamisen hankkeiden käynnistymistä. Autopaikkojen rakentamisvelvoitteen vähentämisen toivotaan heijastuvan myös asuntojen kohtuuhintaisuuteen, Vuoriainen sanoo.

Tulevaisuudessa autopaikkatarve laskee

Laskelmien mukaan autopaikkamäärät ylittävät nykyisen tarpeen. Esimerkiksi keskustan alueella on 300 autoa 1000 asukasta kohden ja keskustan asuntokunnista 60 % on autottomia. Kiinteistöissä olevia autopaikkoja käyttävät asukkaiden lisäksi myös työssäkäyvät. Käyttöasteseurannat vahvistavat kuitenkin käsitystä siitä, että kiinteistöjen autopaikat ovat huomattavalla vajaakäytöllä. Autopaikkatarpeeseen vaikuttaa myös auton käyttökulttuurin kehittyminen tulevaisuudessa. Selvitysten mukaan autojen jakaminen yleistyy ja oman auton omistaminen vähenee.

Pysäköinnin hallintamalli perustuu globaalien ympäristötavoitteiden lisäksi myös Jyväskylän kaupungin strategiaan resurssien viisaasta käytöstä sekä keskustan strategiseen suunnitelmaan, jossa on määritelty keskustan täydentämisrakentamisen ja kaupunkirakenteen kehittämisen suuntaviivat. Pysäköinnin hallintamalli on myös Keskustavisio 2030 tavoitteiden mukainen. Nykyiset ohjeet autopaikkojen tilavarauksista ja rakentamisesta asuinalueilla ovat vuodelta 1989, eivätkä ne vastaa nykytarpeita. Jatkossa pysäköintinormien toimivuutta seurataan aktiivisemmin ja niitä päivitetään tarpeen mukaan

Pysäköinnin hallintamalli ja ehdotus asemakaavojen uusista pysäköintinormeista on julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupisteessä osoitteessa Hannikaisenkatu 17, ja siihen on mahdollisuus antaa palautetta. Nähtävilläolon jälkeen pysäköinnin hallintamalli ja pysäköintinormit viimeistellään saadun palautteen perusteella ja viedään kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäviksi.

Lisätietoa verkkosivuilla: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/pysakointi

3.5.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje