Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Uutta asumista Jyväskylän keskustan läheisyyteen

Uutta asumista Jyväskylän keskustan läheisyyteen

2.5. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsittelyynsä paljon asemakaavoja. Uusia asuintaloja kaavoitetaan keskustan läheisyyteen sekä uutta opiskelija-asumista Nuuskakujalle.

Uutta asuinrakentamista KeljonkadulleAlustava havainnekuva

Alustava havainnekuva. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy.

Keljonkatu 28 asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Mattilanpellolla Keljonkadun varressa sijaitsevalle entisen seurakuntakeskuksen tontille on suunnitteilla asuinrakentamista. Tontilla sijaitseva käytöstä poistunut seurakuntakeskus on tarkoitus purkaa ja tilalle toteuttaa neljäkerroksinen asuinkerrostalo.

Kaavan tiedot:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/951

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievänen@jkl.fi

Uusia kerrostaloja Sepänkadulle

Sepänkatu 7 asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Nisulassa sijaitsevalle kaavamuutosalueelle on suunnitteilla kaksi kerrostaloa, joista toinen on kahdeksan- ja toinen viisikerroksinen. Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä punatiilinen toimistorakennus, joka tullaan purkamaan. Nykypäivän asuntorakentaminen on painottunut pieniin asuntoihin. Lähellä keskustaa sijaitseva Nisulan alue on kuitenkin suosittu asuinalue erityisesti perheiden keskuudessa, ja asemakaavamuutoksella halutaan mahdollistaa tilavampien perheasuntojen rakentaminen tälle alueelle.

Kaavan tiedot:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/983

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Tapani Tommila, p. 014 266 7626, tapani.tommila@jkl.fi

Opiskelija-asumista NuuskakujalleAlustava havainnekuva

Alustava havainnekuva näkymästä Voionmaankadun ja Pitkäkadun kulmasta. Kuva: Serum Arkkitehdit.

Nuuskakujan asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Voionmaan-, Pitkäkadun ja Nuuskakujan rajaamalle korttelialueelle on suunnitteilla uutta opiskelija-asumista. Alueelta poistuva musiikin opetustoiminta on siirtymässä toiselle puolelle Pitkäkatua, ja näin ollen korttelin kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi.

– Jyväskylän kaupungin tavoitteena on eheyttää korttelialuetta kaupunkikuvallisesti sekä etsiä uusia opiskelija-asumisen malleja. Suunnittelualueen sisälle on tavoitteena muun muassa muodostaa viihtyisä sisäpiha, joka palvelee kohtaamispaikkana koko korttelialuetta, sanoo kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio.

Kasvavassa opiskelijakaupungissa on tarvetta opiskelija-asunnoille. Lisäksi suunnittelualueen sijainti yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä keskustan palvelujen läheisyydessä tekee alueesta hyvän opiskelija-asumisen täydennysrakentamiskohteen. Tällä hetkellä suunnittelualueen tontit omistaa Jyväskylän kaupunki, ja osa niistä on vuokrattu Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle ja Education Facilities Oy:lle.

Kaavan tiedot:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/982.

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio@jkl.fi

Sääksvuoren kytkinasema

Sääksvuoren kytkinaseman asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan Elenia Oy:n suunnitteleman uuden kytkinaseman rakentaminen Sääksvuoreen nykyisten voimajohtojen risteyskohtaan. Kytkinasema liittyy suunnitteilla olevaan uuteen voimajohtoyhteyteen Jyväskylän Keljonkankaalta Muuramen Kinkomaalle.

Kaavan tiedot:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/995

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievänen@jkl.fi

Ritopohjantien liikennealue

Ritopohjantien liikennealueen asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Palokan Ritoniemen asemakaavoitetulla alueella sijaitseva liikennealue katualueeksi. Tiealueen on tarkoitus siirtyä Jyväskylän kaupungin omistukseen sekä ylläpidon piiriin, jolloin väylän hallinnolliset muutokset edellyttävät tiealueen muuttamista katualueeksi.

Suunnittelualueena oleva liikenneväylä on Jyväskylän kaupunkikeskusten välinen tärkeä pääkatu, joka yhdistää Palokan kaupunginosan ja Seppälän kaupunginosan toisiinsa. Katu on normaali kaksisuuntainen päällystetty katu, jonka vierellä kulkee kevyenliikenteenväylä. Muutoksen kohteena olevan katuverkon pituus on noin 1,6 kilometriä.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/932

Lisätiedot: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti, p. 014 266 5043, nana.pentti@jkl.fi

Kirrinmäen asemakaavan muutos

Kirrinmäen asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa korttelialueen rakennusalan rajat, alueen käyttötarkoitus sekä kaavamääräysten ajantasaisuus. Asemakaavan muutosluonnoksessa alue on käyttötarkoitukseltaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueen rakennusala on tarkistettu, jotta se mahdollistaa tontin alueen monipuolisemman käytön rakentamisalueena. Alueelle ei ole kuitenkaan tällä hetkellä vireillä rakennushanketta.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/979

Lisätiedot: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti, p. 014 266 5043, nana.pentti@jkl.fi

Jänistie 3

Jänistie 3:n asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaava-alue sijaitsee Säynätsalossa Muuratsalon kaupunginosassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa asemakaava vastaamaan toteutunutta maanomistusta ja kiinteistöjaotusta sekä rakennettua ympäristöä. Alue on korttelialueiden osalta rakennettu kaavan vastaisesti siten, että Metsäpyyntien puollella oleva rakennus on osittain kaavan mukaisella katualueella. Lisäksi asemakaavasta tullaan poistamaan toteutumattomalle kevyenliikenteen väylälle varattu alue. Kaavamuutoksen myötä ympäristö ei tule muuttumaan nykyisestä. Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin hakemuksesta.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/993

Lisätiedot: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti, p. 014 266 5043, nana.pentti@jkl.fi

27.4.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje