Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 25.4.2018 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 25.4.2018 kokouksesta

Sivistyslautakunta muun muassa päätti palata Saarenmaan koulun tilanteen arviointiin vuoden 2018 loppuun mennessä, piti Jälkkäri-maksut ennallaan, nosti perhepäivähoitajien kustannuskorvauksia ja yksityisille palveluntuottajille maksettua palvelusetelikorvausta sekä esiopetuksen ostopalveluhintaa. Lisäksi lautakunta päätti, että toukokuussa 23.5. kokous pidetään julkisena.

Saarenmaan koulun lakkauttamiseen palataan vuoden 2018 loppuun mennessä

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että Saarenmaan koulun tilanne arvioidaan uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä, kun on saatu lisätietoa koulurakennuksen kunnosta sekä alueen väestökehityksestä.

Kouluverkkoselvityksessä vuodelta 2014 ja Läntisen Palokan kouluverkkotyössä vuonna 2017–18 on todettu, että Saarenmaan koulusta voidaan luopua Savulahden päiväkotikoulun valmistuessa syksyllä 2019. Saarenmaan koulun lakkauttamisella arvioidaan saatavan noin 200 000 euron säästö kiinteistö- ja henkilöstökuluissa. Saarenmaan alueen oppilaat mahtuvat läntisen Palokan alueen kouluihin lukuvuodesta 2019–20 alkaen ja kuljetukset sinne ovat järjestettävissä järkevästi toiminta ja kustannukset sekä koulumatkojen pituudet ja niihin käytetty aika huomioiden. Mikäli koulua ei lakkauteta, alueen koulutiloissa on ylikapasiteettia ja Savulahden päiväkotikoulun tilat ovat selvästi vajaakäytössä.

Saarenmaan koulussa on kuluvana lukuvuonna 43 oppilasta luokilla 1–4 yhdysluokissa 1–2 ja 3–4. Kaikki koulun oppilaat ovat tällä hetkellä kuljetusoppilaita. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä on korkeimmillaan 2020-luvun alussa hieman nykyistä suurempi ja lähtee sen jälkeen laskuun. Opetusryhmien muodostamisen kannalta Saarenmaan ikäluokkien koon vaihtelu tuo haasteita. Tällä hetkellä ikäluokan koko vaihtelee kahdesta kuuteentoista. Alueen opetusryhmät saadaan muodostettua järkevämmin ja tasakokoisemmiksi, jos Saarenmaan alueen oppilaat ohjataan jatkossa ensimmäiselle luokalle Savulahden kouluun ja sieltä kokonainen luokka siirtyy viidennelle luokalle Mankolan yhtenäiskouluun.

Saarenmaan koulun hirsirunkoinen koulurakennus on valmistunut vuonna1921 ja puuelementtirakenteinen liikuntasali-keittiö-ruokasalirakennus vuonna 1995. Kuntoarvion mukaan koulurakennuksen kunto on tyydyttävä ja peruskorjaus on edessä 6–10 vuoden kuluttua. Liikuntasali-keittiö-ruokasalirakennukseen on tehtävä kevyt huoltokorjaus 1–5 vuoden kuluttua.

Saarenmaan koulun lakkautusta koskevan päätöksenteon tueksi on tehty lapsivaikutusten arviointi. Saarenmaan koulun oppilaille järjestettiin 26.3.2018 työpaja, jossa oppilaat saivat antaa omat ajatuksensa kouluverkon suunnitteluun ja Saarenmaan koulun mahdolliseen lakkautukseen. Huoltajille järjestettiin koulun lakkauttamista koskeva kuulemis- ja keskustelutilaisuus Mankolan yhtenäiskoululla 3.4.2018. Lisäksi asiaa on voinut kommentoida syksyllä 2017 läntisen Palokan kouluverkkosuunnittelun yhteydessä otakantaa.fi palvelussa. Lapsivaikutusten arviointi sekä muut materiaalit ovat päätösesityksen liitteinä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?1049915.

Jälkkäri-maksut pysyvät ennallaan

Sivistyslautakunta piti aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärin maksut ennallaan. Koko kuukauden maksu on jatkossakin 130 €/kk, ja jos osallistumispäiviä on 12 tai vähemmän maksu on 90 €/kk. Elokuun 2018 maksu on 9.8.2018 aloittaville kuukausimaksullisille 110 € ja 12 päivänä osallistuville 90 €. Sisaralennusta saa täydestä 130 euron maksusta ja se on 25 euroa. Myös toimintamaksun puolituksen ja maksusta vapauttamisen perusteet pienituloisuuden perusteella pysyivät ennallaan. Lautakunta teki päätöksen toistaiseksi voimassa olevana.

Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamisesta kaupungin palveluissa
Vastauksessa painotetaan muun muassa, että sekä varhaiskasvatussuunnitelman että esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tehtävä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa ja teemat ovat tärkeä osa opetus- ja kasvatustyötä. Vastauksessa myös todetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön saavan koulutusta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviin kysymyksiin ja asioiden käsittelyyn kasvatus- ja opetustyössä. Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle että:
- Sivistyspalveluiden henkilöstön kykyä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen asiakaskohtaamiseen kehitetään kaikissa asiakaskontakteissa.
- Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseksi henkilöstölle kootaan perustietopaketti, jossa kiinnitetään erityisesti huomio peruskäsitteiden hallitsemiseen ja järjestetään kohdennettua koulutusta liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
- Täydennyskoulutuksessa ja asiakkaan kohtaamisessa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita sekä kokeneita kouluttajatahoja.
- Sivistyspalveluiden strukturoidut lomakkeet muotoillaan siten, että palvelun käyttäjän on mahdollista valita itselleen tai tilanteeseen sopiva vaihtoehto.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ja esiopetuksen ostopalveluhintaan indeksikorotus 1.8.2018

Lautakunta päätti varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnat ja esiopetuksen ostopalveluhinnat. Kaupunki maksaa 1.8.2018 alkaen yksityisille palveluntuottajille kokopäiväisestä yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta päiväkodeissa 758 euroa kuukaudessa (nyt 741 €/kk), kokopäiväisestä yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta perhepäivähoidossa 734 euroa kuukaudessa (nyt 718 €/kk) ja ostopalveluna hankittavasta esiopetuksesta 443 euroa kuukaudessa (nyt 433 €/kk). Indeksikorotukset nostavat varhaiskasvatuksen menoja tänä vuonna noin 127 000 euroa ja ensi vuonna 306 000 euroa.

Perhepäivähoidon kustannustenkorvaukseen lisäsenttejä

Lautakunta päätti perhepäivähoidon kustannustenkorvauksista 31.12.2018 saakka. Perhepäivähoidon kustannustenkorvaukset aterioista pysyvät ennallaan ja muuta kustannuskorvausta korotetaan kolmella sentillä 1,81 euroon/lapsi/päivä. Korotus tulee voimaan takautuvasti 1.1.2018 alkaen. Jyväskylässä korvaus alle kouluikäisen aamiaisesta, välipalasta tai iltapalasta on 0,75 euroa ja kouluikäisen osalta 0,97 euroa. Alle kouluikäisen lounaasta tai päivällisestä korvaus on 1,77 euroa ja koululaisen osalta 2,31 euroa.

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja Suomen Kuntaliiton perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti. Jyväskylän kaupunki maksaa hieman Kuntaliiton suositusta korkeampaa kustannustenkorvausta aterioista. Muiden kustannuksen osalta nyt päätetty 0,03 euron korotus nosti kustannustenkorvauksen suosituksen tasolle.

Toukokuun kokous 23.5. on kuntalaisille avoin

Sivistyslautakunta päätti, että lautakunnan seuraava varsinainen kokous keskiviikkona 23.5. klo 16.30. pidetään julkisena kokouksena, johon kuntalaisilla on vapaa pääsy. Kokouspaikkana on kaupungintalon juhlasali, tervetuloa! Kokouksen esityslista julkaistaan netissä viikkoa ennen kokousta torstaina 17.5.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Lisäksi asia 36, opetushenkilöstön virkasuunnittelu lukuvuodelle 2018–2019 ja asia 42, sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 päätettiin esityksen mukaisesti, kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6552 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 3.5.2018. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

25.4.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje