Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksiä 23.4.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätöksiä 23.4.2018

Kaupunginhallituksen päätökset

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 27.4.2018

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään seuraavin tarkennuksin:
Jos johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön jo 1.9.2018, on huomioitava
- että se voi muuttua maakuntaorganisaation ja maakunnallisten toimintamallien tarkentuessa. Näin ollen sen tulisi olla voimassa määräaikaisena vain vuoden 2019 loppuun
- että sen tulee välittömästi parantaa talouden hallintaa - erityisesti uusi sairaala Novalle asetetut tehostumis- ja säästötavoitteet huomioiden
- että sen perusteluissa tulee näkyä selkeästi sote-integraation toteutuminen kilpailuasetelman ja kilpailussa menestymisen korostamisen sijasta
- että siinä tulee näkyä uudenlaista palvelualuerajat ylittävää prosessiajattelua perinteisten professioiden mukaan määräytyvien palvelualueiden sijasta.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta yksittäisinä asioina ja koosteena
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6402


Kaupunginvaltuuston päätökset

Jyväskylän keskustavisio 2030 -kaupunkikeskustan kehittämisen linjaukset

Jyväskylän keskustavisio 2030 pääteemat:
· Asukkaiden määrän kaksinkertaistaminen
· Ylivoimainen ajanvieton ja erikoiskaupan keskus
· Keskusta kulttuurin kehitysalustana
· Saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla sujuvaa

Keskustavisio 2030 on linjaus, jossa määritellään suuntaviivat keskustan kehittämiseen laaja-alaisesti huomioiden täydennysrakentaminen, kaupunkirakenteen kehittäminen sekä yritys-, tapahtuma- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen. Keskustavisio ohjaa keskusta-alueen säilymistä elinvoimaisena erikoiskaupan keskuksena ja yritysten sijoittautumispaikkana. Keskustan pitkäjänteinen kehittäminen koostuu monista yksittäisistä hankkeista ja
kokonaisnäkemyksen avulla eri tahojen kehittämistyössä yhteinen tavoite on sama eli elinvoimainen ja viihtyisä kaupunkikeskusta.

Paul Abbey (VAS) esitti Matleena Käpin (VAS) kannattamana toivomusponnen, että tiheään asumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja mielenterveyteen tutkitaan kunnolla. Äänin 45-17-5-0 äänin toivomusponsi hylättiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän keskustavision 2030. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että Jyväskylän keskustavisio 2030 -kaupunkikeskustan kehittämisen linjaukset –suunnitelma tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vähintään kerran valtuustokaudessa. Valtuustokäsittelyssä arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnitelman toteuttamista.

Leppävedentie ja Rahkosentie asemakaavan laajennus ja muutos

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/984

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen.

Tikanranta I asemakaavan laajennus- ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/400

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä asemakaavan laajennukseen.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/963.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tonteille 21-27-2, 21-155-3 sekä 21-158-2 15.3.2018 tarkistetussa muodossa.

Ruotsinkielisen yhtenäiskoulun perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että hallinnollisena ja teknisenä ratkaisuna perustetaan Kuokkalan yhtenäiskoulun yhteyteen 1.8.2018 alkaen ruotsinkielinen yhtenäiskoulu, jonka nimestä päätetään kevään 2018 aikana.

Savulahden päiväkoti-koulun perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että Savulahden päiväkoti-koulu perustetaan.

Education Facilities Oy:n lainan takaaminen (Mankolan koulu)

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Education Facilities Oy:lle, jonka investointihanke perusopetuksen kiinteistön laajentamiseksi kaupungin opetustoimen tarpeisiin palvelee kunnan lakisääteisiä tehtäviä kunnan
toimialaan kuuluvana toimintana
- omavelkainen takaus menee enintään 5 647 000 euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 26 vuodeksi
- lainan takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskit huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä
- takauksen vakuudeksi Education Facilities Oy:n edellytetään panttaavan kohteen ensisijaiset panttikirjat kaupungille summaltaan 130 prosenttia takauksen määrästä.

Education Facilities Oy:n lainan takaaminen (Musiikkikampus)

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Education Facilities Oy:lle, jonka investointihanke kiinteistön laajentamiseksi ja muuttamiseksi palvelee musiikin opetuksen tehtäviä kunnan toimialaan kuuluvana toimintana
- omavelkainen takaus menee enintään 9 667 000 euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 26 vuodeksi
- lainan takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskit huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä
- takauksen vakuudeksi Education Facilities Oy:n edellytetään panttaavan kohteen ensisijaiset panttikirjat kaupungille summaltaan 130 prosenttia takauksen määrästä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.-31.12.2018

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä:
20.8., 1.10., 29.10., 26.11. ja 10.12.

Valtuuston seminaarit pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä:
17.9. ja 12.11. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.-31.7.2018

Kaupunginvaltuusto päätti täydentää kaupunginvaltuuston kokousaikataulua 1.1.–31.7.2018 kaupunginvaltuuston kokouksella 28.5.2018.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite "Lainmukaisen ja oikeaoppisen kalojen käsittelyn opastauluja kaupungin ylläpitämiin venevalkamoihin"

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Eron myöntäminen Heidi Hakkaraiselle Jyväskylän seudun jätelautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Kaupunginvaltuusto myönsi Heidi Hakkaraiselle eron Jyväskylän seudun jätelautakunnan varajäsenen tehtävästä
ja valitsi hänen tilalleen Toivakan kunnan ehdotuksen mukaisesti uudeksi varajäseneksi Varja Oksasen jätelautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta yksittäisinä asioina ja koosteena
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6402


Lisätietoja kaupunginvaltuuston osalta
valtuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

Lisätietoja kaupunginhallituksen osalta
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

23.4.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje