Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 10.4.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 10.4.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 10.4.2018 käsiteltiin muun muassa Leppälahden osayleiskaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Leppälahden osayleiskaava uudelleen nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Leppälahden osayleiskaavan uudelleen ehdotuksena nähtäville 10.4.2018 tarkistetussa muodossaan.

Osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 2.12.2016–2.1.2017 ja kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyssä 30.5.2017, jolloin lautakunta päätti äänestyspäätöksellä palauttaa osayleiskaavan takaisin valmisteluun. Tämän jälkeen tehtyjen muutosten vuoksi osayleiskaavaehdotus on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Osayleiskaavalla ohjataan Leppälahden kyläalueen ja ranta-alueiden maankäyttöä asumisen ja loma-asumisen osalta. Kaava toimii kyläalueella suunnittelutarveratkaisujen perusteena ja ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lainvoimainen osayleiskaava selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamiseen liittyviä lupaprosesseja. Osayleiskaavan tavoitteet ja mitoitusperiaatteet ovat säilyneet koko prosessin ajan samoina. Osayleiskaava-alueen ulkopuolella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava.

Sataman kärjen pysäköintiin muutoksia

Lautakunta päätti, että Lutakon sataman kärjestä poistetaan matkailuautojen pysäköintialue sekä asukaspysäköintikäytössä olevat kiekkopysäköintipaikat alueen rakentamisen vuoksi. Muutokset tehdään viimeistään toukokuussa 2018, kun pumppaamon rakentaminen käynnistyy.

Lohikosken, Mannilan, Nisulan ja Taulumäen väylille kadunpitopäätös

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen Lohikosken, Mannilan, Nisulan ja Taulumäen alueilla sijaitseville väylille. Samalla vahvistettiin väylille esitetyt talvihoidon kiireellisyysluokitukset. Päätös annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten, kuin kuntalaissa säädetään. Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa - ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä.

Ruusupuiston liikennejärjestelyjen katusuunnitelman hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Ruusupuiston liikennejärjestelyjen katusuunnitelman. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Keskustan eteläisen sisääntulon liikennejärjestelyjä muutetaan siten, että Hannikaisenkadun, Vapaudenkadun ja Haarakadun suunnat kulkevat rakennettavan kiertoliittymän kautta. Liikennöinti Hannikaisenkadulta Hämeenkadulle katkaistaan. Hannikaisenkadun keskustan suuntaan tulevalle liikenteelle on oma kiertoliittymän ohittava kaista. Hannikaisenkatu välillä Hämeenkatu kiertoliittymä toteutetaan 2+2-kaistaisena.

Haarakadun ja Vapaudenkadun liikenne muuttuu kaksisuuntaiseksi hankkeen yhteydessä. Nykyinen Vapaudenkadun risteyssilta puretaan ja tilalle rakennetaan Haarakadun alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Katujen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kiertoliittymän keskiosan käsittelytavasta ei ole vielä tehty päätöstä eikä laadittu suunnitelmia. Kaduille asetetaan aluenopeusrajoitus 40 kilometriä tunnissa.

Ruusupuiston liikennejärjestelyjen rakentamiseksi kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu yhteensä 2,5 miljoonan euron määräraha. Hankkeen toteuttaminen jakaantuu vuosille 2018–2019.

Väinönkadun katusuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi katusuunnitelman Väinönkadun muuttamiseksi rakenteellisesti kävelypainotteiseksi kaduksi Vapaudenkadun ja Yliopistonkadun välillä. Lautakunta päätti myös, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Katusuunnitelmassa esitettävät muutokset kohdistuvat ensisijaisesti kadun pintarakenteiden uusimiseen siten, että katu vastaa rakenteiltaan kävelykatutyyppistä katualuetta. Kadun kalusteet ja varusteet ovat myös muusta perinteisistä katukalusteista poikkeavia muotonsa ja ulkonäkönsä puolesta. Katuosuuden alkuosa Yliopistonkadun puoleisessa päässä Terveystalon kohdalle saakka on pihakatua ja muu osa Väinönkadusta on kävelykatua Vapaudenkatuun saakka.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6454 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa x (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

10.4.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje