Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kaavoja kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Kaavoja kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

10.4. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsittelyynsä asemakaavamuutoksia keskustan ja Kuokkalan alueilta. Lisäksi lautakunta käsittelee Leppälahden osayleiskaavaa.

Leppälahden osayleiskaava etenee

Leppälahden osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osayleiskaava on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Leppälahden kyläselvitykselle, jossa kartoitettiin kylän kehittämis- ja suunnittelutarpeita. Kaavan tullessa lainvoimaiseksi sillä ohjataan sekä pysyvän asumisen että loma-asumisen sijoittumista ja muuta maankäyttöä Leppälahden kyläalueella ja rannoilla.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/854

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062, arto.sipinen@jkl.fi

Tikanranta I jatkaa puurakentamisen suuntaa

havainnekuva tulevista asuinrakennuksista

Näkymä Uimarannantien varren kytkettyjen pientalojen alueesta Uimarannantieltä. Kuva: Arkkitehtitoimisto AT.

Tikanranta I asemakaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rivi- ja kerrostalovaltaista täydennysrakentamista Päijänteen rantamaisemiin. Rakentamisen pääpaino keskittyy Sippulantien varressa sijaitsevalle vanhalle peltoalueelle, ja pienempi täydennysrakentamisen kokonaisuus Uimarannantien päähän. Sippulantien varressa asuinrakentaminen tulee olemaan rivi- ja kerrostalopainotteista ja Uimarannantien varressa pientalopainotteista.

– Sijainniltaan alue on loistava täydennysrakentamisen kohde mm. järvimaiseman, veneilymahdollisuuksien sekä lähellä sijaitsevien palvelujen vuoksi, sanoo kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi.

Puukerrostalopääkaupungiksi tituleeratussa Jyväskylässä on toteutettu paljon puurakentamista viime vuosina. Tikanranta I:n asemakaavassa edellytetään kaikkien rakennusten julkisivujen materiaaliksi puuta, joten asuinalue jatkaa puurakentamisen suuntaa. Kaava-alueelta on tulossa tontteja jakoon syksyn 2018 aikana. Tonttien jakotavasta päätetään tarkemmin kaavan tultua lainvoimaiseksi.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/400

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi@jkl.fi

Yrjönkatu-Sepänkatu risteysalue

Asemakaavamuutos Yrjönkatu-Sepänkatu risteysalueesta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastaa katualueen rajausta jo toteutuneiden kadunparannustöiden vuoksi.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/921

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Tapani Tommila, p. 014 266 7626, tapani.tommila@jkl.fi

Villa Rana uuteen käyttöön

Kuva Villa Ranasta

Villa Rana. Kuva: Paula Julin

Villa Ranan asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on monipuolistaa suojellun rakennuksen käyttömahdollisuuksia ja mahdollistaa suunnitteilla olevan kulttuurikeskuksen toteuttaminen Villa Ranaan. Villa Ranalle muodostetaan oma tontti Seminaarinmäen kulttuurihistorialliset arvot ja arvokkaat puutarhakokonaisuudet huomioon ottaen.

Vuonna 1905 valmistunut Villa Rana on Yrjö Blomstedtin suunnittelema jugendtyylinen kaksikerroksinen kivirakennus, joka toimi alkujaan seminaarin käsityö- ja piirustussalirakennuksena. Se on ollut useita vuosia käyttämättömänä odottamassa peruskorjausta.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/992.

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Paula Julin, p. 014 266 7706, paula.julin@jkl.fi

Raivionsuntti 1 osaksi yritysaluekokonaisuutta

Kuokkalassa sijaitsevan Raivionsuntti 1:en asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutoksella on mahdollista muuttaa toteuttamaton, kaupungin omistama yleinen pysäköintialue teollisuusalueeksi, sekä liittää sen pohjoispuolella sijaitsevaan teollisuustonttiin.

– Ajantasa-asemakaavan mukaisella pysäköintialueella ei ole enää tarvetta tulevaisuudessa, sillä alun perin alue kaavoitettiin satamatoimintojen tarpeisiin, jotka eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Muutoksella parannetaan alueen käyttökelpoisuutta osana laajempaa yritysaluekokonaisuutta, sekä ajantasaistetaan kaavamerkintöjä ja määräyksiä, sanoo projektipäällikkö Tuija Solin.

Kaupunkirakennelautakunta asettaa kaavan julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet tulee osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa ne kirjallisena kaupungin kirjaamoon. Tämän jälkeen asemakaavamuutos siirtyy kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/987

Lisätiedot: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin@jkl.fi

10.4.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje