Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 26.3.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 26.3.2018

Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen ja jättivät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätöksen tulosta käsitellään seuraavasti:
1. Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
2. Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korkotuotot 4 738,58 euroa.
3. Tilikauden ylijäämä 13 846 178,77 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden (2018) kirjanpidossa.

Tiedote tilinpäätöksestä ja vuoden 2017 tilinpäätös ovat luettavissa osoitteessa
http://www.jyvaskyla.fi/talous/tilinpaatos/2017

Konsernihallinnon toimintasäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen konsernihallinnon tarkistetuksi toimintasäännöksi ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.4.2018 lukien.

Toimivallan siirtäminen kaupunginhallituksen alaisille viranhaltijoille sidosyksikköhankinnoissa

Kaupunginhallitus päätti siirtää hallintosäännön 66 §:n mukaista toimivaltaansa sidosyksikköhankintojen osalta seuraavasti:
Sidosyksikköhankinnoista päättää tehtäväalueellaan
- kansliapäällikkö, kun hankinnan vuosittainen arvo on alle 2 miljoonaa euroa ja hankinta koskee useampaa kuin yhtä palvelualuetta konsernihallinnon toimialalla;
- palvelujohtaja kun hankinnan vuosittainen arvo on alle 2 miljoonaa euroa;
- hankintajohtaja, kun hankinnan vuosittainen arvo on alle 2 miljoonaa euroa ja hankinta koskee useampaa kuin yhtä toimialaa.

Kaupunginhallitus päättää edelleen sidosyksikköhankinnoista, joiden vuosittainen arvo yli 2 miljoonaa euroa.

Sovintoehdotus raakapuun hintakartelliin liittyvässä asiassa

Kaupunginhallitus
- hyväksyi päätösliitteenä olevan UPM-Kymmene Oyj:n sovintoesityksen sillä edellytyksellä, että sopimus tulee allekirjoittaa 13.4.2018 mennessä;
- antaa oikeudenkäyntiasiamiehelleen Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle toimintaohjeen huolehtia sopimiseen liittyvistä toimenpiteistä; ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kaupungin puolesta sovintoesityksen perusteella laadittavan sovintosopimuksen.

Keski-Suomen museon peruskorjauksen tarkistettu hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen museon peruskorjauksen tarkistetun hankesuunnitelman ja sen kustannukset 8 700 000 € (alv 0 %) hintatasossa 87,0/11.2017.

Eron myöntäminen Eemeli Rajalalle perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen perusturvalautakuntaan

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Eemeli Rajalalle eron perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessaan 26.3.2018.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6142


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

26.3.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje