Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.3.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.3.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 20.3.2018 käsiteltiin muun muassa Palokan katujen kadunpitopäätöstä ja katujen luovuttamista yleiseen käyttöön.

Leppävedentien ja Rahkosentien asemakaavan laajennus ja muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Leppävedentien ja Rahkosentien asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaava-alue sijaitsee Vaajakoskella Leppävedentien ympäristössä. Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaava vastaamaan Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimaa tiesuunnitelmaa Leppävedentien parantamiseksi, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä.

Tiesuunnitelmassa esitetään toimenpiteet maantien parantamiseksi sekä kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Laukaan Vihtiälän ja Vaajakosken Janakantien välillä. Tiesuunnitelmaan sisältyy myös kevyen liikenteen alikulkukäytäviä ja meluntorjuntarakenteita sekä liittymien uudelleen järjestelyjä muun muassa näkemäolosuhteiden kannalta turvallisempiin kohtiin.

Kaavaehdotuksessa Leppävedentien liikennealueita on laajennettu virkistysalueille tiesuunnitelman mukaisesti muun muassa Janakantien ja Kivilammentien risteyksissä. Suurimmat kaavalliset ja toiminnalliset muutokset kohdistuvat Rahkosentielle, jonka liittymä on esitetty katkaistavaksi. Uusi katuyhteys Leppävedentielle on osoitettu virkistysalueen läpi Kivilammenkujan kautta. Asemakaavassa on esitetty myös tarvittavilta osin merkinnät liikennemelun torjuntatoimenpiteille ja likimääräiset liittymien sijainnit.

Palokan väylille tehtiin kadunpitopäätös ja ne luovutettiin yleiseen käyttöön

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen joukolle Palokan katuja ja muita kulkuväyliä. Samalla vahvistettiin niille esitetyt kiireellisyysluokitukset. Päätös annetaan tiedoksi väylien varressa sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten, kuin kuntalaissa säädetään.

Kyseiset Jyväskylän kaupungin rakennuttamat väylät on rakennettu valmiiksi ja ne tyydyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn, asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen. Näitä väyliä koskeva kadunpitopäätös voitiin tehdä ja luovuttaa väylät yleiseen käyttöön.

Kadunpidon järjestämisvelvollisuus on maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty kunnalle. Kiinteistöjen kadunpitovelvollisuudet määritellään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa säätelevässä laissa. Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä.

Poikkeamislupa ravintolan laajennukselle Lutakonaukiolla

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi poikkeamispäätösehdotuksen, joka koskee Lutakonaukiolla sijaitsevan hotellin ravintolan laajennusta.

Poikkeamislupa myönnettiin ravintolan 112 kerrosalaneliömetrin laajuisen laajennuksen sijoittamiseen asemakaavassa terassin rakennusalaksi merkitylle alueelle. Samalla myönnettiin lupa poiketa asemakaavan rakennusosia koskevasta ääneneristävyysmääräyksestä.

Rakennettava laajennus on terassinomaista katettua ravintolatilaa eikä se poikkea oleellisesti kaavassa merkitystä alueen käyttötarkoituksesta. Hankkeen vaikutus ympäristöön on vähäinen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6379 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen, p. 050 349 5972, mari.pitkanen[at]j jkl.fi

20.3.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje