Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 15.3.2018 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 15.3.2018 kokouksesta

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen osallistuminen maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin

Perusturvalautakunta päätti äänestyksen jälkeen valtuuttaa Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut hakemaan valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä Keski-Suomen yhteiseen valinnanvapauspilottiin. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen osalta valtuutus koskee sote-keskusta koskevaa pilottia ja suunhoidon yksikköä koskevaa pilottia. Uurainen ja Hankasalmi tekevät itsenäiset päätökset pilottiin osallistumisesta. Päätös syntyi äänin 10–2.

Keski-Suomi hakee pilottirahoitusta sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskus) palvelujen että suunhoidon yksikön suoran valinnan pilottiin valinnanvapauslakiluonnoksen 93 ja 94 §:n mukaisesti. Pilotin kriteereiden mukaan pilottiin voidaan valita maakunnat, joiden väestöpohjasta vähintään 80 % on pilotin piirissä. Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Keski-Suomessa pilotin hallinnoijana toimisi Jyväskylän kaupunki. Järjestämis- ja tuotantovastuu säilyy pilotin aikana nykyisillä kunnilla ja kuntayhtymillä. Osallistujakunnilta ei vaadita omarahoitusosuutta. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta lähtien. Pilotit käynnistyvät vain, jos maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksytään.

Pilotointi mahdollistaa sen, että maakunnissa voidaan kokeilla uutta valinnanvapausmallia jo ennen lakien siirtymäaikoja. Pilottirahoitusta saa käyttää pilotin hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin palveluiden tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Pilotin aikana maakunnassa seurataan mm. asiakkaiden valintoja ja niiden syitä, palveluiden käyttöä ja asiakastyytyväisyyttä sekä valinnanvapauden vaikutusta palveluntuottajien toimintaan. Keski-Suomen pilotin tavoitteita ovat esimerkiksi sote-keskuksiin liittyvien keskeisten palvelu- ja hoitoketjujen määrittely ja näihin liittyvät eri palveluntuottajien roolit, maakunnallisen palvelu- ja asiakasohjausmallin laatiminen, osa- ja kokonaisulkoistettujen sote-palvelujen integroiminen osaksi maakunnan toimintaa, suunhoidon yksikön korvausmallin määrittely ja julkisen sote-keskuspalvelun kehittäminen.

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä on kannustanut maakunnan kuntia jättämään yhteisen hakemuksen pilottiin. Terveydenhuollon jaosto esitti osaltaan perusturvalautakunnalle, että se valtuuttaa Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut hakemaan valtionavustusta Keski-Suomen yhteiseen valinnanvapauspilottiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivut piloteista*

Vanhuspalveluiden asiakasmaksutiimin palvelukoordinaattorien virkojen perustaminen

Perusturvalautakunta päätti perustaa kolme (3) palvelukoordinaattorin virkaa vanhuspalvelujen asiakasmaksutiimiin 1.6.2018 alkaen.

Palvelukoordinaattorin tehtävän hoitaminen edellyttää virkasuhdetta, koska palvelukoordinaattorit tekevät asiakasmaksupäätöksiä ja tehtävä sisältää julkisen vallan käyttöä. Vanhuspalvelujen asiakasmaksutiimissä selvitetään ja varmistetaan asiakkaan tulotiedot yhteis-työssä palveluohjauksen, asiakkaan tai hänen edustajansa, Kelan ja Verohallinnon kanssa. Asiakasmaksutiimissä myös muun muassa kerätään palvelu- ja maksupäätökseen taustatietoihin liittyvät tarvittavat tiedot sekä tehdään viranhaltijapäätökset koskien säännöllistä koti-hoitoa ja kotisairaalaa, kotihoidon tukipalveluita ja maksunalennuksia sekä maksun poistoa. Palvelukoordinaattorin virkojen perustaminen mahdollistaa asiakasmaksutiimin toiminnan ja sujuvoittaa asiakasprosessia. Virkojen perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Perusturvan toimialan asiantuntijajäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2017–2021

Perusturvalautakunta päätti nimetä perusturvan toimialan asiantuntijajäseneksi vammaisneuvostoon vammaispalveluiden palvelupäällikön valtuustokaudelle 2017–2021. Vammaispalveluiden palvelupäällikön ollessa estynyt perusturvan toimialan asiantuntijana vammaisneuvostossa toimii avoterveydenhuollon palvelujohtaja. Nimeäminen on tarkoituksenmukaista tehdä tehtävään perustuen, jolloin mahdollisissa henkilömuutostilanteissa asiantuntijajäsentä ei tarvitse päättää uudelleen.

Vammaisneuvoston toimintasäännön 3 §:n mukaan vammaisneuvostossa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä (1) perusturvan toimialan asiantuntijalla muiden osallistujien lisäksi. Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Neuvosto myös muun muassa antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevissa asioissa ja hoitaa muut vammaisneuvostolle laissa määritellyt tehtävät.

-----

Lisäksi perusturvalautakunta kuuli esitykset muun muassa perusturvan vuoden 2017 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, kotihoidon pysäköinnistä ja palveluseteleistä.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

15.3.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje