Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 14.3.2018

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 14.3.2018

Jätelautakunnan kokouksessa 14.3.2018 käsiteltiin muun muassa kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamista Toivakassa.

Lautakunta päätti kokouksistaan

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti pitää vuoden jälkipuoliskon kokouksensa 23.8., 4.10. ja 28.11. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Rakentajantalossa Jyväskylässä. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Toivakkaan ajantasaiset jätehuoltomääräykset

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti hyväksyä kunnalliset jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistion. Velvoittaviksi jätehuoltomääräyksiksi hyväksytään ainoastaan varsinainen määräysosio. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2018.

Määräykset astuvat voimaan hallintolain 49. pykälän mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta, koska määräysten yhtenäisyyden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi niiden täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä.

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Nämä määräykset kumoavat voimaantullessaan Toivakan kunnanvaltuuston 17.12.2001 ja Jyväskylän seudun jätelautakunnan 6.4.2017 hyväksymät jätehuoltomääräykset.

Jätelautakunta päätti asettaa jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistion yleisesti nähtäville 20.3.–19.4.2018 tietoverkkoon ja Toivakan viralliselle ilmoitustaululle. Jätehuoltoviranomaisen internetsivuilla jätehuoltomääräykset ovat saatavilla nähtävillä oloajan jälkeenkin.

Lautakunta ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan Toivakan paikallislehdessä eli Paikallisuutisissa 22.3.2018.

Lautakunnan tekemällä päätöksellä Toivakan kunnan jätehuoltomääräykset ajantasaistetaan ja yhtenäistetään Jyväskylän seudun jätelautakunnan aiemmin hyväksyttyjen jätehuoltomääräysten kanssa.

Toivakan jätetaksa vuodelle 2018 hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti hyväksyä Toivakan kunnan jätetaksan ja määrätä sen tulemaan voimaan 1.4.2018.

Jätetaksa tulee voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Jätetaksa kumoaa voimaantullessaan Toivakan teknisen lautakunnan 11.10.2017 hyväksymän ekomaksujen taksan ja teknisen lautakunnan 10.12.2014 hyväksymän kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käsittelyhinnat.

Lautakunta päätti asettaa jätetaksan yleisesti nähtäville 20.3.2018–19.4.2018 tietoverkkoon ja kunnan viralliselle ilmoitustaululle sekä ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan Toivakan paikallislehdessä eli Paikallisuutisissa 22.3.2018

Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmää tarkastellaan

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti ilmoittaa Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelun vireilläolosta kuulutuksella, joka julkaistaan Paikallisuutiset-lehdessä 22.3.2018. Lautakunta päätti asettaa tekemänsä kuljetusjärjestelmäselvityksen yleisesti nähtäville 20.3.–19.4.2018 tietoverkkoon ja kunnan viralliselle ilmoitustaululle, jolloin kuntalaisilla ja asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 19.4.2018 mennessä.

Lautakunta päätti pyytää perusteltua lausuntoa Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelua varten osakaskunnilta, Mustankorkea Oy:ltä, Keski-Suomen ELY-keskukselta sekä kunnassa toimivilta jätteenkuljetusyrittäjiltä. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.4.2018 mennessä.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan on tarkasteltava, täyttääkö Toivakan nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain asettamat ehdot. Jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotosta voidaan päättää vain, jos voidaan perustellusti osoittaa, että kaikki jätelain edellytykset täyttyvät. Toivakan kunnassa on tällä hetkellä käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija itse tilaa haluamaltaan kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennyksen. Jätelain ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus on ensisijainen vaihtoehto päätettäessä jätteenkuljetuksesta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6276 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

14.3.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje