Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 6.3.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 6.3.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 6.3.2018 käsiteltiin muun muassa Länsi-Palokan osayleiskaavaehdotusta.

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:lle avustusta 10 000 euroa

Kaupunkirakennelautakunta päätti myöntää Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:lle 10 000 euron vuotuisen avustuksen. Avustuksen määrä tarkastetaan vuosittain talousarvion yhteydessä ja erikseen lautakuntapäätöksenä vähintään kerran valtuustokaudessa.

Jyväskylän kaupunki on perustajajäsen Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:ssä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen tehtävänä on vahvistaa Jyväskylän keskustan vetovoimaa sekä positiivista mielikuvaa keskustasta monipuolisena palvelu- ja asuinalueena ja maakunnan keskuksena. Yhdistyksen toimintaa jäseninä rahoittavat keskusta-alueen yrittäjät ja kiinteistönomistajat sekä perustajajäseninä Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomeen kiinteistöyhdistys ja Jyväskylän yrittäjät.

Lemmikkieläinten hautapaikkojen maksut vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että lemmikkieläinten hautausmaan hautapaikkojen hinnoittelu muutetaan siten, että hautapaikkamaksut kattavat alueen hoitomenot. Kaupunkirakennelautakunta päätti lemmikkieläimen hautapaikan hinnaksi 92,50 euroa 15 vuodelta ja hautapaikan uusimisen hinnaksi samoin 92,50 euroa 15 vuodelta. Lautakunta päätti haudantäyttöpalvelun hinnaksi 60 euroa eläimeltä. Hintoihin lisätään 24 prosentin arvonlisävero. Tuhkansirottelu hinnaksi erillisellä tuhkansirottelupaikalla on maksutonta. Kaupungin hoitama lemmikkieläinten hautausmaa sijaitsee Mustankorkean jäteaseman lähellä osoitteessa Ronsuntaipaleentie 248.

Länsi-Palokan osayleiskaavaehdotus nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Länsi-Palokan pohjoisosan osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti, että mikäli osayleiskaavaehdotuksesta ei jätetä muistutuksia eivätkä siihen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että osayleiskaava hyväksytään.

Kaavaratkaisu sisältää uuden tulevan nelostien linjauksen nykyisestä Kirrin eritasoristeyksestä pohjoiseen. Kaava-alue rajautuu lännessä Puuppolantiehen, idässä Alvajärveen, etelässä Kirrin risteysalueeseen ja pohjoisessa Lahdenpohjantiehen.

Vanhan Vaajalan asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Vanhan Vaajalan asemakaavan muutosehdotuksen. Kaavamuutos mahdollistaa senioritalohankkeen sekä päivittää asemakaavan vastaamaan poikkeamismenettelyn kautta toteutettavaa Vaajakosken terveysasemaa.

Käyräkadun asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Käyräkadun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kannaksenkadun, Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien rajaamalla alueella. Alueella sijaitsee asuinkerrostaloja, huoltorakennus sekä leikkipuisto ja Käyräkadun katualue. Suunnittelualueen koko on noin 2,5 hehtaaria. Asemakaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle alueen yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Muutoksen tavoitteena on alueella sijaitsevan huoltorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön sekä alueen liikenteen ja pysäköinnin jäsentäminen.

Tikkakosken Kirkkokatu 14 ja 16 asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Tikkakosken Kirkkokatu 14:n ja 16:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tikkakosken ydinkeskustaan palvelujen läheisyyteen asumista ikääntyvän väestön tarpeisiin. Samalla tutkitaan Oskarinkadun varren täydennysrakentamismahdollisuus.

Tikkakosken kaduille kadunpitopäätös

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen Tikkakoskella sijaitseville kaduille ja muille väylille. Samalla niille vahvistettiin kiireellisyysluokitukset. Päätös annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille kirjeitse siten, kuin kuntalaissa säädetään.

Kaupungin rakennuttamat väylät on rakennettu valmiiksi ja ne tyydyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn, asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen. Kadunpidon järjestämisvelvollisuus on maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty kunnalle. Kiinteistöjen kadunpitovelvollisuudet määritellään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapitoa säätelevässä laissa. Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa - ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä.

Asia 68 (poikkeamispäätös) poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6229 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

6.3.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje