Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan päätöksiä 22.2.2018 kokouksesta

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan päätöksiä 22.2.2018 kokouksesta

Perusturvalautakunta päätti 22.2. kokouksessaan muun muassa Korpilahden alueen vanhusten ja vammaisten ruokapalveluiden ottamisesta Jyväskylän kaupungin omaksi toiminnaksi ja paperittomien ja heihin rinnastettavien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Korpilahden alueen vanhusten ja vammaisten ruokapalveluiden ottaminen Jyväskylän kaupungin omaksi toiminnaksi 1.8.2018 alkaen

Perusturvalautakunta päätti, että Korpilahdella asuvien vanhusten ja vammaisten ruokapalvelut otetaan Jyväskylän kaupungin omaksi toiminnaksi 1.8.2018 alkaen. Ruokapalvelut tuottaa 1.8. alkaen Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -liikelaitos. Jyväskylän kaupungilla on tällä hetkellä 31.7.2018 saakka voimassa oleva hankintasopimus Korpilahdella asuvien vanhusten ja vammaisten ruokapalveluista ISS-Palvelut Oy:n kanssa.

Nyt tehty päätös yhdenmukaistaa vanhusten ja vammaisten asiakkaiden ruokapalvelut koko kaupungin alueella, sillä palvelut tuotetaan Jyväskylän kaupungin muilla alueilla omana toimintana.

Aterioiden kuljetuspalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna ulkoisilta palveluntuottajilta.

Selonteko perusturvan toimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2017

Perusturvalautakunta päätti antaa selonteon toimialan vuoden 2017 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallitukselle.

Jyväskylän kaupungin toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat velvollisia vuosittain valmistelemaan vastuualueeltaan kaupunginhallitukselle selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta.

Selonteossa todetaan muun muassa, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tunnistamisessa on onnistuttu viime vuonna melko hyvin.

Eniten kehitettävää selonteon mukaan on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tunnistamisessa osana päivittäisiä palvelu- ja toimintaprosesseja sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asioiden säännöllisessä läpikäymisessä henkilöstön kanssa.

Perusturvan toimialalla tunnistetut merkittävimmät riskit liittyvät palvelutarpeen mahdolliseen ennakoimattomaan kasvuun, kustannusnousuun mahdollisen palvelutarpeen kasvun takia muun muassa tilanteissa, joissa lisäkapasiteetti joudutaan hankkimaan ostopalveluna, rekrytointiriskeihin, jotka liittyvät tiettyjen ammattiryhmien saatavuuteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä tietojärjestelmiin.

Perusturvan toimialan käyttösuunnitelmaan on kirjattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2018. Riskien toteutumista seurataan säännöllisesti toimialan johtoryhmässä muun muassa kolmannesvuosikatsausten yhteydessä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kiinteä osa kaupunkikonsernin eri yksikköjen johtamista ja tavanomaisten suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaprosessien hallintaa.

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut paperittomille 1.3.2018 alkaen

Perusturvalautakunta päätti, että Jyväskylässä paperittomille ja heihin rinnastettaville henkilöille myönnetään sosiaali- ja terveyspalvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n suosituksen mukaisesti nykyistä lainsäädäntöä laajempana 1.3.2018 alkaen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laajentaminen paperittomille tarkoittaa, että he saavat samat palvelut kuin vastaanottokeskuksen palveluiden piirissä olevat turvapaikanhakijat. Jyväskylän kaupunki on tähän saakka tarjonnut oikeudettomasti maassa oleville ihmisille lakisääteisen kiireellisen terveydenhoidon ja sosiaalihuollon mukaan lukien kiireellisen suun terveydenhuollon, mielenterveyshoidon, päihdehoidon ja psykososiaalisen tuen. Lisäksi paperittomille on mahdollistettu sosiaalityöntekijän tapauskohtaiseen arvioon perustuva maksusitoumus hätämajoitukseen ja ruokailuun sekä tarvittaessa lääkärin määräämiin lääkkeisiin.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan näiden palvelujen lisäksi paperittomille henkilöille voidaan yksilöllisen harkinnan jälkeen myöntää välttämättömiksi arvioidut sosiaali- ja terveyspalvelut, joita voivat olla: terveystarkastukset, rokotukset, raskauden seuranta, synnytys ja synnytyksen jälkiseuranta, lastenneuvolapalvelut, pitkäaikaissairauksien välttämätön hoito, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan palvelut alaikäisille ja tarpeen mukaan neuvola-asiakkaille, akuutit mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut sekä psykososiaalinen tuki, kiireellinen ja välttämätön hammashoito, maksusitoumus hätämajoitukseen lapsiperheiden tarpeet huomioiden, maksusitoumus välttämättömään ruokailuun tai elintarvikkeisiin sekä alle 18-vuotiaiden palvelut samoin perustein kuin muille alle 18-vuotiaille kuntalaisille ja turvapaikanhakijoille. Asiakkailta peritään asiakasmaksut kuten kuntalaisiltakin.

Paperittomalle myönnettävät palvelut perustuvat aina Jyväskylän kaupungin sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen arvioon.

Päätöksen vaikutukset

Palveluiden laajentaminen parantaa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaa, ja erityisesti raskaana olevien naisten ja lasten tilannetta. Rokotusten myötä vaikutetaan laajasti myös muun väestön terveyteen. Terveystarkastusten ja rokotusten avulla voidaan ehkäistä tartuntatauteja, ja pitkäaikaissairauksien välttämättömällä hoidolla voidaan vähentää kiireellisten palveluiden tarvetta sekä kustannusten kasvua.

Jyväskylässä palveluihin on hakeutunut vain yksittäisiä paperittomia henkilöitä. Jyväskylässä ei ole tällä hetkellä ennakoitavissa paperittomien asiakasmäärän tai kustannusten merkittävää kasvua. Sitä tukee myös palveluita laajentaneiden kaupunkien kokemukset. Palveluiden käyttöä ja kustannuksia seurataan kuukausitasolla ja raportoidaan perusturvalautakunnalle tarvittaessa. Mikäli paperittomien palveluiden käyttö ja kustannukset kasvavat merkittävästi, kokonaistilanne arvioidaan uudelleen.

Paperittomilla tarkoitetaan oikeudettomasti maassa olevia henkilöitä, joilla ei ole kotikuntaa eikä voimassa olevaa oleskeluoikeutta Suomessa, sekä paperittomiin verrattavissa olevia henkilöitä joilla on oikeus oleskella Suomessa, mutta heillä ei ole kotikuntaa eikä oikeutta käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi EU-kansalaiset, jotka eivät kotimaassaan kuulu sosiaaliturvan piiriin, tai joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan. Paperittomana ei pidetä alle kolmen kuukauden turisti- tai liikematkalla olevaa.

Turussa, Espoossa ja Helsingissä on päätetty laajentaa paperittomille ihmisille tarjottavia terveyspalveluja.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6168. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 053 7824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 014 266 3340, 050 353 8310

22.2.2018Tuija Ijäs

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje