Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 20.2. kokouksesta

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 20.2. kokouksesta

Lautakunta hyväksyi muun muassa uuden Hippoksen vuorojaon periaatteet jatkoneuvottelujen pohjaksi, antoi lausunnon Keski-Suomen museon tarkistetusta hankesuunnitelmasta, päätti liikuntapalvelujen varastotilojen vuokrista ja vastasi kyselyihin jäävuorojaosta ja valtuustoaloitteeseen jalkapallostadionista.

Lautakunta hyväksyi uuden Hippoksen vuorojaon periaatteet jatkoneuvottelujen pohjaksi

HIPPOS2020 –hanke on etenemässä valtuuston 23.4.2018. Tällöin on tarkoitus päättää alustavasta huonetilaohjelmasta, hankkeen tavoitehinnasta, yhtiörakenteesta sekä konsessiosopimuksesta. Tarkemman sopimuksen pohjaksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti periaatteista, joilla Jyväskylän kaupunki ostaa Hippokselle perustettavalta yhtiöltä liikuntavuoroja ja miten kaupungin ostamia vuoroja tullaan jakamaan seuroille ja muille käyttäjille. Vuotuinen ostosumma on arvonlisäverottomana viisi miljoonaa euroa, mikä vastaa Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin Hippokselle tällä hetkellä vuosittain budjetoitavaa summaa.

Ostosopimuksella taataan Hippoksella nykyisin toimivien seurojen ja muiden liikuntatoimijoiden käyttövuorot sekä toimintaolosuhteet vähintään nykytasolla. Tämän lisäksi uudet tilat mahdollistavat laskelmien mukaan vuositasolla 50 % lisäyksen Hippoksen käyttötunteihin. Tällä hetkellä jaossa on 36 600 tuntia, jatkossa 54 900 tuntia.

Alustavien keskustelujen ja arvioiden mukaan uusina lajeina Hippokselle olisi tulossa cheerleading, cheertanssi ja tanssi, paini, nyrkkeily, miekkailu, rytminen voimistelu, joukkue- ja muu voimistelu sekä roller derby. Näiden lisäksi lisätunteja saisivat koripallo, lentopallo, joukkuevoimistelu, futsal, salibandy ja budolajit. Harrastajamääräarvioiden mukaan suurimmat lisätuntimäärät esitetään joukkuevoimisteluun sekä salibandyyn.

Uuden Hippoksen eri liikuntatiloihin saataisiin sopimuksen puitteissa lisäksi arkipäivisin yksi tunti vapaita ja maksuttomia ”höntsävuoroja”, joita ei tällä hetkellä ole Jyväskylän kaupungin sisäliikuntatiloissa.

Lautakunta hyväksyi myös kaupungin maksuosuusprosentit vuorojen hinnoista sopimuksen tarkemman laskennan pohjaksi. Prosentti kertoo kaupungin maksaman osuuden vuorohinnasta. Loppu jää käyttäjien itsensä maksettavaksi.

- 100 %, koululaiset, päiväkotilapset sekä erityisryhmät erityisesti päiväkäytössä sekä jyväskyläläisten liikuntaseurojen alle 18-vuotiaiden vuorot perusliikuntatiloissa erityisesti prime timessä, eli klo 16-22 ja viikonloppuisin. Hippoksen perusliikuntatiloja ovat tuleva Mid-areena harjoituskäytössä sekä saman rakennuksen muut liikuntatilat, eli harjoitustilat palloilulajeille, mailapeleille, budolajeille, kamppailulajeille sekä voimistelulle ja tanssille.
- 90 %, kaupungin omat ryhmät (seniorit ym.).
- 80 %, jyväskyläläisten liikuntaseurojen alle 18-vuotiaat muissa kuin perusliikuntatiloissa, erityisesti klo 16-22 ja viikonloppuisin sekä akatemiaurheilijat ja koulutuskuntayhtymä GRADIA.
- 70 %, jyväskyläläiset liikuntaseurat erityisesti klo 16-22 ja viikonloppuisin sekä jyväskyläläiset yhdistykset ja yhteisöt.
- 0%, yksityiset ja ulkopaikkakuntalaiset.

Yksittäiset kuntosalin käyttäjät sekä sulkapallon ja squashin harrastajat sekä muut yksityiset käyttäjät ovat jatkossa pääsääntöisesti suoraan yhtiön asiakkaita. Sulkapallon ja squashin seurakäyttö sisältyy kuitenkin kaupungin ostamiin vuoroihin. Yliopiston ja JAMK:n opiskelijoiden kuntosalin käytöstä ja hinnoittelusta oppilaitokset neuvottelevat suoraan yhtiön kanssa.

Perusteiden laskennassa on otettu huomioon uusien tilojen tuoma maltillinen 10 % korotus nykyhintoihin. Liitteessä ollutta hinnankorotusten perusteita muokattiin kokouksen keskustelun perusteella hieman. Uusi muotoilu on: ”Vuorojen vuotuiset hinnankorotukset sidotaan indeksiin. Indeksiä suurempi vuorohintojen muuttaminen edellyttää molempien osapuolien hyväksynnän”.

Lautakunnan hyväksymät periaatteet ovat pohjana yhtiön kanssa tehtävälle konsessiosopimukselle, jossa kuvataan yksityiskohtaisemmin mm. käyttövuorojen varaaminen ja maksaminen sekä vuorojen peruuttamiseen liittyvät ehdot. Konsessiosopimuksen hyväksyy kaupungin osalta valtuusto.

Lausunto Keski-Suomen museon peruskorjauksen tarkistetusta hankesuunnitelmasta

Lautakunta antoi Tilapalvelulle lausunnon Keski-Suomen museon peruskorjauksen tarkistetusta hankesuunnitelmasta toimialajohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti: ”Keski-Suomen museon peruskorjauksen tarkistetussa hankesuunnitelmassa esitetyt aikataulut, kustannukset sekä käyttötalousvaikutukset ovat perusteltuja ja ne on valmisteltu yhteistyössä Tilapalvelun ja sivistyspalvelujen toimialan kanssa. Mahdollisen Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja museoita yhdistävän nivelosan vaatimat tekniset ja valmistelevat työt on tarkistetussa hankesuunnitelmassa huomioitu asianmukaisesti.”

Tilapalvelun johtokunta ja kaupunginhallitus käsittelevät asiaa lausunnon pohjalta.

Tilapalvelu pyysi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausuntoa Keski- Suomen museon peruskorjauksen tarkistetusta hankesuunnitelmasta. Uuden hankesuunnitelman mukaan rakennuksen sisäpuoliset työt valmistuvat kolme kuukautta arvioitua myöhemmin, eli maaliskuun 2019 loppuun mennessä ja piha-alue kuusi kuukautta myöhemmin, eli kesäkuussa 2019. Näyttelyn rakentaminen voi kuitenkin alkaa vaiheittain tammikuusta 2019 alkaen. Myös hankkeen kustannukset ovat nousseet 7 miljoonasta eurosta 8,7 miljoonaan euroon kustannustason noususta, aikataulun venymisestä, nivelosan huomioimisesta sekä suunnitelmien täsmentymisestä johtuen.

Lautakunta antoi lausunnon kotouttamisohjelmasta 2017-2020

Lautakunta antoi perusturvalautakunnalle lausunnon Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2020 luonnoksesta. Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Kotouttamisohjelmassa on kuvattu hyvinvointisuunnitelmaa laajemmin maahanmuuttajia koskevat keskeiset kotoutumislakiin perustuvat palvelut Jyväskylässä. Ohjelmassa tulisi ottaa huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta riippumatta.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kulttuuri- ja liikuntapalvelut tarjoaa palveluja myös maahanmuuttajille. Hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu kaikille mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan, lisäksi muun muassa urheiluseuratoiminnassa on mukana runsaasti maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Lisäksi lautakunta lausuu seuraavasti: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta näkee, että kotouttamissuunnitelma on kokonaisuutena hyvä, mutta siitä puuttuu konkretia. Miten kotouttaminen toteutetaan, mitkä ovat tavoitteet ja keinot? Olisiko syytä tehdä rinnalle kotouttamisen toteuttamissuunnitelma.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan mielestä vapaa-ajan toiminnan ja kolmannen sektorin tärkeän roolin tulisi näkyä suunnitelmassa vahvemmin. Luonnoksessa ei huomioida nyt kaikkien keskeisten sidosryhmien resursseja. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta näkee, että eri urheiluseuroilla, kulttuuritoimijoilla ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on luonnollinen rooli kotoutumisessa esimerkiksi nuorten harrastusten kautta. Näitä harrastuksia tulisi sisällyttää ja mahdollistaa kotoutumissuunnitelmiin entistä paremmin.

Tällä hetkellä kaupunki on osarahoittajana kymmenissä kotouttamishankkeissa. Myös kolmannella sektorilla on omia kotouttamishankkeita. Kotouttamistoimien ja niihin liittyvien hankkeiden päällekkäisyydet pitää selvittää ja niistä tulee hakea synergiaa sekä saada hallintaan eri toimijoiden yhteistyö sekä karsia päällekkäiset toimet.

Liikuntatilojen varastokoppien ja -tilojen hinnoittelu yhdenmukaiseksi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti liikuntapalveluiden hallinnoimien varasto- ja säilytystilojen hinnoista 1.2.2018 alkaen. Esimerkiksi iso häkkivarasto tai varastohuone maksaa 240 € vuodessa, häkkivarasto 130 € vuodessa, varastotila/pieni varastotila 65 € vuodessa ja kaappi 35 € vuodessa. Kylmä kontti ja pieni kuivaushuone maksaa 590 € vuodessa ja kuivaushuone/-kontti 1080 € vuodessa.

Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä jalkapallostadionin rakentamiseksi Jyväskylään

Lautakunta vastasi valtuustoaloitteeseen selvityksen tekemisestä, jotta Jyväskylään saataisiin jalkapallostadion. Vastauksessa todetaan, että Hippos2020 –hankkeen yhteydessä selvitetään stadionin rakentamisen edellytykset ja mahdollisuus. Hanke etenee päätöksentekoon kevään aikana. Tavoitteena on saada asia päätettäväksi valtuuston kokouksessa 23.4.

Vastaus jääurheiluseurojen esitykseen lasten ja nuorten jääurheilun edistämisestä Jyväskylässä

Diskos Jyväskylä, JYP juniorit, Jyväskylän Taitoluisteluseura, Jyvässeudun Kiekko, Vaajakosken Pelikaanit ja Tikkakosken Tikka (ringettejaosto) toivovat kirjelmässään, että jatkossa junioreille klo 07.00-16.00 jaettavat jäävuorot hinnoiteltaisiin edullisemmiksi seuroille. Lisäksi seurat toivovat, että kaupunki avaisi keskustelun kaupungin ja Killerin yrittäjien välisestä sopimuksesta. Tällä hetkellä seurat osatavat sopimuksen mukaan kaupungilta Killerin jäävuoroja arkisin 30 tuntia ja viikonloppuisin 40 tuntia. Seurat esittävät muutosta, että seurat saisivat ostaa vuoroja arkisin 40 tuntia ja 30 tuntia viikonloppuisin.

Lautakunta antoi vastauksen, jossa todetaan muun muassa, että liikuntapalvelujen tulokertymän näkökulmasta ei ole tällä hetkellä perusteltua alentaa jäävuoron hintaa ma-pe klo 7 - 16. Jäävuorojaon suhdeluvusta arjen ja viikonloppujen välillä liikuntapalvelut ja Killerin yrittäjät ovat neuvotelleet 5.2.2018. Palaverissa ilmeni, että syksystä 2017 lähtien seurat ovat saaneet vuoroja keskimäärin 45 tuntia arkisin ja 25 tuntia viikonloppuisin. Jako on käytännössä jo nyt enemmän arkipainotteinen kuin sopimuksessa ja seurojen esityksessä. Yrittäjien kanssa sovittiin suullisesti, että näin jatketaan kuluvana vuotenakin. Käytännössä seurojen arkituntiosuutta on mahdollista tarvittaessa vieläkin nostaa. Yrittäjät neuvottelevat tästä suoraan seurojen kanssa.

Vastaus Jyvässeudun Kiekko ry:n hakemukseen

Valtioneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta pyytää Jyväskylän kaupunkia antamaan vastauksen Jyvässeudun Kiekko ry:n hakemukseen Jyväskylän jäähallien jäävuorojen jakamisesta. Jyvässeudun Kiekon mukaan kesällä 2017 tehty jäänjako ei noudata yhdenvertaisuuden periaatetta.

Lautakunnan antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että Killerin jäähalli otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017 ja kaikille jääurheiluseuroille on tullut lisää jääkertoja uuden jäähallin myötä. Tilastoista näkyy myös, että seuroilla on vuorojen käytössä jatkuvasti pientä vaihtelua. Suurempi muutos osuus kevättalvelle 2016, jolloin Diskoksen taitoluistelutoimintaa siirtyi merkittävästi Jyväskylän Taitoluistelijoiden alaisuuteen.

Loppusyksystä 2017 ja alkukeväästä 2018 jääurheiluseurat ja liikuntapalvelut ovat yhdessä käsitelleet jäävuorojakoa sekä jäänvuorojakomallin kehittämistä kolmessa kokouksessa. Lokakuun 2017 tapaamisen muistioon on kirjattu: ”jäävuorojakomalli/-periaatteet muutetaan vasta uudelle kaudelle 2018-2019. Tavoitteena on, että jakoperiaatteet saadaan valmiiksi viimeistään huhtikuussa, vuorohaun yhteyteen.” Kokouksessa oli paikalla jääurheiluseurojen edustajat, myös kaksi Jyvässeudun Kiekko ry:n edustajaa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6134. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 1.3. 2018 kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

20.2.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje