Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.2.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 20.2.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 20.2.2018 käsiteltiin muun muassa tonttihinnoitteluun liittyviä asioita.

Kunnallistekniikan investointimäärärahaa esitetään uudelleen budjetoitavaksi

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2017 kunnallistekniikan investointimäärärahaa uudelleen budjetoidaan vuodelle 2018 yhteensä 5 970 000 euroa. Summasta valtaosa eli 4 100 000 euroa on tarkoitettu Kankaan katu- ja viheraluetöihin.

Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset viime vuonna aiheutuivat Kankaan, Väinönkadun, Kauramäen, Haukkalantie 56:n ja Ramonin sillan hankkeista. Töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa, joten niiden aloittaminen tai valmistuminen siirtyi tälle vuodelle. Lisäksi keskeneräiseksi jäivät Alvar Aallon tien, Pelkosentien ja Eeronkadun saneeraukset sekä Pappilanpellon korttelipuiston saneeraus.

Kankaan Sydän II -asemakaavan muutos sekä tonttijaon eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kankaan Sydän II -asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 9.1.2018 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Kanavuoren varikkoalueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kanavuoren varikkoalueen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavamuutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella mahdollistetaan Kanavuoren varikkoalueen ja sen ympäristön kehittäminen työpaikka-alueena. Yksityisen maanomistuksen lisäksi alueella on kaupungin ja valtion omistamia maa-alueita.

Lautakunta päätti asuntotonttien vyöhykehinnoista, Kinkovuoren pientalotonttien myynnistä ja uusien pientalotonttien luovutuksesta

Lautakunta päätti, että asuntotonttien vyöhykehinnat pidetään nykyisellä tasollaan ja että ne ovat voimassa 1.4.2018–31.3.2019. Lautakunta päätti myös, että tonttipäällikkö päättää yksittäisten rakennuspaikkojen hinnoittelusta vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla.

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Kaunisharjussa osoitteessa Kotaniemenkuja 9 sijaitseva, Leppäveden rantaan rajautuva asuinpientalojen ja rivitalojen tontti luovutetaan tarjouskilpailun perusteella ja että tontin pohjahinta on 106 000 euroa. Tontti on kooltaan 2223 neliömetriä ja sillä on rakennusoikeutta 500 kerrosalaneliömetriä.

Lautakunta päätti Kinkovuoren alueen pohjoisosassa sijaitsevien vapaiden pientalotonttien myynnistä kokeilevalla myyntikampanjalla. Tonttien myyntihinta on 10 000 euroa ja hinta on voimassa 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen tontit hinnoitellaan vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Alueelta aikaisemmin vuokratut tontit on mahdollista lunastaa 10 000 euron myyntihintaan 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen mahdollinen vuokratontin lunastus tapahtuu vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Tonttien haku ja lunastus 10 000 euron myyntihintaan on mahdollista 1.4.2018 alkaen. Tontteja on mahdollista hakea ilman erillistä hakuaikaa jatkuvalla haulla.

Kaupunkirakennelautakunta päätti vuonna 2018 jaettavien pientalotontit luovutuksesta. Sääksvuoresta jaetaan 44 pientalotonttia arvontamenettelyllä siten, että tontit valitaan erillisessä tilaisuudessa hakijoille arvotun järjestysnumeron mukaisesti. Koulurannan neljä Päijänteen rannassa sijaitsevaa pientalotonttia jaetaan tarjouskilpailulla 95 000 euron pohjahintaan. Haukkalan alueen uudet 18 pientalotonttia, joille voidaan rakentaa kytkettyjä asuinrakennuksia tai erillispientaloja, jaetaan arvonnalla 62 500 euron myyntihintaan. Haapaniemen 13 pientalotonttia jaetaan normaalilla menettelyllä hakemusten perusteella asunnontarvetta arvioiden.

Yksityistieavustukset pysyvät viime vuoden tasolla

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että yksityistieavustukset myönnetään vuonna 2018 kunnossapitoavustuksina samoilla perusteilla kuin vuosina 2015–2017. Avustuksia maksetaan vuodessa kilometriä kohti kunnossapitoluokan mukaan 1.luokassa 510 euroa, 2. luokassa 415 euroa, 3. luokassa 190 euroa ja 4. luokassa 100 euroa. Avustusta voi hakea 1.3.–31.10.2018. Avustuksen saamiseksi tiekunnan tai tiehoitokunnan kokous on pidettävä vuoden 2018 aikana. Vuonna 2017 avustusta saaneille riittää tiekunnan tai tiehoitokunnan vuoden 2018 kokouspöytäkirjan kopion toimittaminen Jyväskylän kaupungille viimeistään 4.1.2019. Avustuksien maksamiset aloitetaan maaliskuussa 2018.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6191 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

20.2.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje