Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Suomen käsityön museo säilyttää edelleen valtakunnallisen erikoismuseon aseman

Suomen käsityön museo säilyttää edelleen valtakunnallisen erikoismuseon aseman

Suomen käsityön museon on toiminut valtakunnallisena erikoismuseona vuodesta 1992, jolloin se sai nimityksen viiden ensimmäisen museon joukossa. Museolain muutokset astuivat voimaan maaliskuussa 2015, jonka myötä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi haluavien tuli hakea nimeämistä uudestaan. Suomen käsityön museo haki valtakunnallisen erikoismuseon statusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ohjeen mukaisesti syksyllä 2016 ja sai myönteisen päätöksen ministeriöltä joulukuussa 2017.

Valtakunnallisia erikoismuseoita on Suomessa 16 ja heille myönnetään nimityksen myötä korotettua valtionosuusrahoitusta. Tähän asti museoiden nimitykset valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi ovat perustuneet pääosin vuonna 1985 määriteltyyn toimialaluokitteluun. Yhteiskunnan ja museotoiminnan muutosten myötä museolakia haluttiin päivittää ja uusi laki astui voimaan 1.3.2015. Uuteen museolakiin tuli pykälä 3a§, jossa määritellään tarkemmin erikoismuseoiden vaatimukset. Pykälän mukaan nimitystä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakenut museo voidaan nimetä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi, jos se edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa ja on edustamansa toimialan kannalta tarpeellinen. Museolla tulee lisäksi olla omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma ja sillä tulee olla edellytykset suoriutua valtakunnallisen erikoismuseon tehtävistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähettää hakemukset Museovirastolle, joka laatii lausunnon hakijan valtionosuuskelpoisuudesta. Päätös erikoismuseoksi nimityksestä tehdään Museoviraston lausunnon perusteella.

Aiemmin nimettyjen valtakunnallisten erikoismuseoiden tulee hakea nimitystä uudestaan viimeistään 31.12.2018, jos he haluavat säilyttää nimityksen ja siten korkeamman valtionosuusrahoituksen. Jyväskylässä toimiva Suomen käsityön museo haki valtakunnallisen erikoismuseon statusta uudelleen syksyllä 2016 sai myöntävän edellytysten täyttymisestä 27.11.2017.

- Myönteinen päätös on meille työntekijöille myös merkki siitä, että olemme tehneet hyvää museotyötä ja onnistuneet hyvin työssämme. Samalla käsityön tunnustetaan olevan valtakunnallisesti merkittävä toimiala, tiivistää museonjohtaja Simo Kotilainen Suomen käsityön museosta.

Nyt uusittu nimitys kuvastaa Suomen käsityön museon toimialan merkittävyyttä yhteiskunnassa ja museon tarjoaman asiantuntijuuden ainutlaatuisuutta. Käsityö toimialana on laaja ja limittyy usein muun muassa taiteen ja muotoilun kanssa. Käsityö kertoo omaa tarinaansa suomalaisesta kulttuurista ja kuvastaa ympäröivää maailmaa ennen ja nyt. Käsityö on aina ollut erityisen lähellä suomalaisten sydämiä. Suomen käsityön museon kokoelmissa säilyy arvokas osa suomalaista käsityöperinnettä pitkältä aikaväliltä. Museo on tallentanut merkittävän määrän tekstiilejä, joista esimerkiksi ryijykokoelma on merkittävä. Museo keskittyy edelleen tallentamaan niin häviävää kuin nousevaakin käsityötä.

Museoviraston Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä lausunnossa kerrataan, että Suomen käsityön museon palvelutarjonta on monipuolista ja laadukasta, kokoelmatyö vaikuttaa suunnitelmalliselta ja on Museoviraston arvion mukaan teemaltaan, iältään ja laajuudeltaan historiallisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävä.

Lisätietoja: museonjohtaja Simo Kotilainen, p. 0400 835 850, simo.kotilainen@jkl.fi

19.12.2017Sari K. Koskinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje