Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kouluverkon suunnittelussa kokeillaan uutta osallistavaa menetelmää

Jyväskylän kouluverkon suunnittelussa kokeillaan uutta osallistavaa menetelmää

Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluissa jatkuu tulevien vuosien kouluverkkosuunnittelu. Sillä tarkoitetaan suunnittelua, joka määrittelee missä ja millaisissa kouluissa jyväskyläläiset lapset ja nuoret opiskelevat tämän vuosikymmenen lopulla ja 2020-luvulla. Suunnitelma toimii pohjana tulevien vuosien kouluinvestoinneille.

Suunnittelua tehdään kaupungin uuden strategian mukaisesti, ottamalla kaupunkilaiset mukaan heti alusta alkaen. Saman pöydän ääreen on 11.12.2017 ja 11.1.2018 kutsuttu Jyväskylän Lasten parlamentin, Jyväskylän nuorisovaltuuston sekä koulujen vanhempainyhdistysten ja – toimikuntien edustajat. Toiveena on, että jokaisen koulun vanhempainyhdistyksestä tai – toimikunnasta mukaan pääsisi kaksi edustajaa, kutsu tilaisuuksiin on lähetetty koulujen kautta marraskuun lopulla. Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto valitsevat omat edustajansa suunnittelutilaisuuksiin. Paikalle kutsutaan myös asiaa valmistelevat kaupungin työntekijät perusopetuksesta, kaavoituksesta ja Tilapalvelusta.

Ei valmista tarjoten, vaan vastaukset yhdessä etsien

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut uuden strategiansa mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen, tukemaan asukkaiden osallistumista ja lisäämään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kouluverkkovalmistelussa nämä periaatteet on haluttu ottaa huomioon heti alusta asti ja valmistelun tueksi kehitettiin kaksiosainen keskustelufoorumi. Apuna on ollut oman talon väestä osallisuusasioihin perehtynyt suunnittelija Tanja Räty, joka aloitti tässä uudessa tehtävässä vasta pari kuukautta sitten.

- Ensimmäisen kokoontumisen alussa kuullaan, millaista tietoa on saatavilla kaavoituksesta, perusopetuksesta ja Tilapalvelusta suunnittelun pohjaksi. Sen jälkeen pohditaan ryhmissä millaisia ajatuksia ja lisäkysymyksiä tiedot herättävät. Lapset, nuoret, vanhemmat, kaupungin työntekijät työskentelevät ryhmissä tasaveroisina ja voivat esittää omia näkemyksiä siitä mitä hyvää ja millaisia huolia tieto herättää. Työskentelyn tuloksena saadaan tietoa siitä, mihin suunnittelussa tulee erityisesti paneutua ja mistä tarvitaan vielä lisää tietoa, Tanja Räty avaa ensimmäisen kokoontumisen kulkua.

Tapaamisesta tehtävä yhteenveto toimitetaan osallistujille toisen tapaamiskerran pohjustukseksi. Tarkoitus on, että kaikki etsivät tapaamisten välillä lisävalaistusta esiin nousseisiin kysymyksiin omista lähtökohdistaan.

- Toisella tapaamiskerralla työstetään suunnitelmaa edelliskerran teemojen pohjalta. Osallistujat tuovat tapaamiseen ensimmäisen kerran jälkeen keräämäänsä lisätietoa, jota hyödynnetään teemoitetuissa työryhmissä. Tilaisuuden antia hyödynnetään kouluverkkosuunnittelutyössä ja se saatetaan tiedoksi päättäjille. Toiseen tapaamiseen mukaan on tulossa myös sivistyslautakunnan päättäjiä, Räty kertoo.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- suunnittelija Tanja Räty, p. 014 266 4241
- perusopetuksen palvelujohtajat, Tuija Rasinen, p. 014 266 4984 ja Ulla Törmälä, p. 014 266 4985

8.12.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje