Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 5.12.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 5.12.2017

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 5.12.2017 käsiteltiin muun muassa ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksoja sekä rakennusvalvontaviranomaisen tarkastus- ja valvontamaksuja.

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti ensi vuoden kokouksista

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti vuoden 2018 kokouksistaan. Jaoston kokoukset pidetään tiistaisin alkaen kello 16.00. Kokouspäivät ovat 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.2018. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Uudet taksat voimaan ensi vuoden alusta

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi uudet ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksat sekä rakennusvalvontaviranomaisen tarkastus- ja valvontataksan ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.1.2018.

Lisäksi jaosto päätti, että uusia taksoja noudatetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Taksoja on muutettu edellisen kerran vuonna 2016 silloisessa rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Maksuja nostettiin nyt vuoden 2018 talousarvioesitykseen perustuen noin kahdella prosentilla.

Sora-Manninen Oy:lle ympäristölupa

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Sora-Manninen Oy:lle ympäristöluvan maankaatopaikkatoimintaan ja betoni- ja asfalttijätteen varastointiin ja käsittelyyn tiloille Myllylä, Myllylä 2 ja Nättikallio. Alue sijaitsee Leppälahdessa noin 150 metriä Orajärven pohjoispuolella olemassa olevalla kallionottoalueella. Toimintaan liittyy myös louheen murskausta, mullan valmistusta sekä risujen ja kantojen välivarastointia ja haketusta.

Alueelle tuodaan vuosittain enintään 45 000 tonnia ylijäämämaita, joista suurin osa läjitetään alueelle kallioalueen maisemoimiseksi ja osa käytetään mullan valmistukseen tai välivarastoidaan muualle kuljetettavaksi. Alueelle vastaanotetaan betoni- ja asfalttijätettä sekä risuja vuosittain enintään 2000 tonnia.

Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajalle Saakoskella Soramäki-tilalla. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kyseessä on olemassa olevan ottamisalue, joka kuuluu osana Leustun laajempaan avattuun sora-alueeseen. Ottamisalueen pinta-ala on 2,0 hehtaaria ja kokonaisottomäärä noin 38 000 kiintokuutiometriä. Alue on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta.

Jyväskylään esitetään kuutta uutta luonnonsuojelualuetta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että kaupunki päättää tehdä Keski-Suomen ELY-keskukselle esityksen kuuden uuden alueen rauhoittamisesta luonnonsuojelulailla. Kohteet ovat Haukanniemi, Lähdesuo, Haukkalanlähde, Kuivaniemi, Lammakesuo ja Hämeenlahti. Kaupunki ei hae korvauksia alueiden rauhoittamisesta.

Kuuden alueen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 36 hehtaaria ja ne on osoitettu Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa luonnonsuojelualueiksi.

Jaoston päätös liittyy kahteen valtuustoaloitteeseen, joissa on ehdotettu, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan Suomi 100 -juhlavuoden hengessä. Luontolahjani satavuotiaalle on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kampanja, jossa maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta.

Tavoitteena on saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään sata hehtaaria uusia, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita. Suojeltavien alueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulain mukaiset edellytykset suojelualueen perustamiselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tekevät suojelualueiden perustamiseen liittyvät päätökset maanomistajan esityksestä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5639 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, p. 050 526 0493, pasi.huotari[at]jkl.fi

5.12.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje