Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 28.11.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 28.11.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 28.11.2017 käsiteltiin muun muassa Kankaalle sijoittuvaa asemakaavan muutosta.

Kankaan sydän I -asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kankaan sydän I -asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 21.11.2017 tarkistetussa muodossa.

Kaavamuutos tehdään Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Kaavamuutos mahdollistaa merkittävän työpaikkarakentamisen Kankaan alueelle. Kortteleiden toteutuksessa noudatetaan prosenttikulttuuriperiaatetta, mikä tarkoittaa vähintään yhden prosentin osuuden sijoittamista taidehankintoihin ja tapahtumiin rakennuskustannuksista. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta, toimitilarakennusten korttelialuetta sekä katu- ja torialuetta. Rakennusten kerrosluku on kuusi.

Uutta toimitilarakentamisen kerrosalaa tulee 15 500 kerrosalaneliömetriä. Kaavamuutoksen myötä poistuu teollisuus- ja varastorakennusten rakennusoikeutta 6463 kerrosalaneliömetriä, joten alueen kokonaisrakennusoikeus nousee 9066 kerrosalaneliömetriä. Autopaikat sijoitetaan pysäköintitaloihin Kankaan periaatteiden mukaisesti.

Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristön asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue rajoittuu valtatie 4:ään, harjun rinteeseen sekä Harjutiehen. Suunnittelualueella sijaitsee Vaajakummun koulu. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria.

Kaavan laadintaan on lähdetty maanomistajan, Jyväskylän kaupungin, aloitteesta. Alueella on muutostarpeita ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Vanhoja rakennuksia on tyhjillään ja suurin osa rivitaloasunnoista on elinkaarensa päässä. Tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti viihtyisään ja pienimittakaavaiseen asuinympäristöön, jossa on sekä historiallista kerroksellisuutta että palveluiden läheisyyden vetovoimaa.

Suunnittelualueella sijaitsevan koulun tontille on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnäksi opetustoimintaa palvelevien rakennuksen korttelialue. Rakennusoikeutta tontilla on 10 000 kerrosalaneliömetriä. Asuinrakennusten korttelialueille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3650 kerrosalaneliömetriä.

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan 1.8.2017 päivätyt vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueet. Nämä toiminta-alueet korvaavat kaikki aikaisemmin Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnalle ja Hyrkkölän vesiosuuskunnalle hyväksytyt toiminta-alueet.

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta haki vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueiden hyväksymistä 3.8.2017. Toiminta-alueet oli tarpeen päivittää, koska Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta yhdistyi Hyrkkölän vesiosuuskunnan kanssa 1.1.2017. Hyrkkölän vesiosuuskunta nimenä on poistunut ja jatkavan vesiosuuskunnan nimi on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta.

Kadunpitopäätös hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen joukolle liikenneväyliä, jotka sijaitsevat Muuratsalon, Säynätsalon, Lehtisaaren, Keljonkankaan, Keljon, Sääksvuoren ja Keltinmäen alueilla. Kadunpitopäätöksellä väylät luovutettiin yleiseen käyttöön. Samalla väylille vahvistettiin talvihoitotöitä ohjaavat kiireellisyysluokitukset. Lautakunnan päätös annetaan tiedoksi väylien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalaissa säädetään.

Kadunpitopäätös muuttaa kunnossapito- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä. Kadunpidon järjestämisvelvollisuus on maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty kunnalle. Kiinteistöjen velvollisuudet määritellään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitoa säätelevässä laissa.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5660 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

28.11.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje