Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 22.11.2017 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 22.11.2017 kokouksesta

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelun tulevien vuosien päätösten pohjaksi, päätti lähettää päätöksen paikallisen opetussuunnitelman muutoksista uudelleen valmisteluun ja antoi lausunnon korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta Nyrölän koulun lakkauttamispäätöksestä.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelu vuosille 2017-2022

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ennustaa ja arvioida varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää ja tarjontaa vuoteen 2022, laatia vuosittain toimenpide- ja kehitysohjelma palvelukapasiteetin mitoittamiseksi viiden vuoden tarkasteluajanjaksolle ja varmistaa terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat ja asuinalueen tarpeisiin mitoitettu varhaiskasvatuspalvelut.

0-6-vuotiaiden määrän arvioidaan vähenevän Jyväskylässä, mutta toisaalta yhä isompi osa lapsista tulee varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen piirissä (ilman kerhoja) oli huhtikuussa 66,4 % 0-6-vuotiaista lapsista. Käyttäjien prosentuaalinen määrä on noussut vuosittain ja kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 % vuosivauhtia vuoteen 2022 saakka, jolloin varhaiskasvatuksen käyttäjien osuus on arviolta 74 %. Lasten määrän arvioidaan kasvavan ainakin 670 lapsella nykyiseen verrattuna. Taloudessa tämä tarkoittaa maksimissaan arviolta 5,2 milj. €:n kasvua nykyisillä suoritehinnoilla vuoteen 2022 mennessä. Toisaalta tiedetään, että lähivuosina asiakasmaksutulot tulevat merkittävästi alenemaan.

Palvelujen sijoittumista ja mitoitusta on arvioitu useista eri näkökulmista. Palveluverkon tulee täyttää kestävän yhdyskunnan rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset, kuten alueellisesti tasapainoinen palvelutarjonta ja palvelujen liikenteellinen saavutettavuus. Keskeinen tavoite on, että toimipisteissä voidaan jatkossa tarjota laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen palveluverkko on jo nykyisellään hyvin tehokas, joten tilankäytön tehostaminen ei ole mahdollista.

Kaupungin omia päiväkotitiloja 60 yksikössä, joista noin 30-40 %:iin kohdistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana uusimis- tai peruskorjaustarpeita. Nykyiselle varhaiskasvatuksen palveluverkolle on tyypillistä, että toimipaikkoja on paljon ja suuri osa vanhemmista toimipaikoista on suhteellisen pieniä. Palveluverkon tavoitteena on varmistaa, että varhaiskasvatuspaikat riittävät kullakin alueella tulevaisuudessa ja edistävät myös yhtenäisen kasvun- ja opinpolun toteutumista. Uudet ratkaisut pyritään tekemään päiväkoti-kouluina tai isoina päiväkotiyksikköinä keskeisille hyvin saavutettaville paikoille.

Talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2018-2022 esitetään hankkeita yhteensä 33,3 milj. euron edestä, mutta tunnistettu tarve olisi oikeasti suurempi ja nopeampi. Tähän asiaan etsitään ratkaisuja seuraavassa verkkoselvityspäivityksessä, joka alkaa jo joulukuussa 2017.

Päätös paikallisen opetussuunnitelman muutoksista uudelleen valmisteltavaksi

Lautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja paikallisen opetussuunnitelman muutoksia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Nyrölän koulun lakkauttamisasiassa

Jyväskylän sivistyslautakunta esittää korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että valitus Nyrölän koulun lakkauttamista koskevassa asiassa hylätään. Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti 27.4.2016 (§ 37) lakkauttaa Nyrölän koulun 1.8.2016 lukien. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus. Sivistyslautakunta katsoi, ettei ollut esitetty seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä muuttaa päätöstä. Tästä päätöksestä valitettiin puolestaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, joka on pyytänyt Jyväskylän kaupungin lausuntoa asiaan.

Lausunnossa käydään läpi muun muassa koulun korjaustarpeesta annettuja lausuntoja, koska valitusta perustellaan näistä saaduilla tiedoilla. Sivistyslautakunnan lausunnossa todetaan, että valittajat eivät ole esittäneet mitään sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Lautakunta päätti kokouspäivät keväälle 2018

Sivistyslautakunta päätti, että kevätkaudella 2018 kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 16.30 seuraavasti: 24.1., 21.2., 28.3., 25.4., 23.5. ja 13.6.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5643 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 30.11.2017. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Hannamaija Väkiparta, p. 014 266 3109

22.11.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje