Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Rakentamisen asetuksiin muutoksia

Rakentamista koskevia asetuksia uudistuu 2018 vuoden alusta alkaen
-paljon uuden oppimista

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uusia rakentamista koskevia asetuksia, joiden tulisi olla valmiina 2018 alusta alkaen.

Uudistuksen tilanne

Kaikkia asetuksia ei ehditä kuitenkaan uusia ennen vuoden vaihdetta, vaikka maankäyttö- ja rakennuslain säädökset eivät ole enää kaikilta osin voimassa kuluvan vuoden jälkeen. Rakentamismääräyskokoelman uudistus johtuu vuoden 2013 maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta 958/2012, jonka siirtymäsäännöksen mukaisesti vanhoja rakentamismääräyskokoelman osia ei voi enää soveltaa 31.12.2017 jälkeen.
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään.
Uudistuksia tulee muun muassa asetuksiin, jotka koskevat rakennusten paloturvallisuutta, kosteusteknisestä toimivuutta, käyttöturvallisuutta, ääniympäristöä, energiatehokkuutta sekä sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa.
Lisää asiasta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Valmisteilla_olevat

Energiatehokkuuteen muutoksia

Uudistuva energiatehokuuden parantamiseen tähtäävä asetus koskee lähes kaikkia uusia rakennuksia pois lukien muun muassa alle 50 neliöiset rakennukset, teollisuus- ja korjaamorakennukset sekä sellaiset loma-asunnot, joita käytetään vähemmän aikaa kuin 4 kuukautta vuodessa.
Vuoden 2018 alusta alkaen uusien rakennuksien tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Rakennuksien tarvitsema energiamäärä on erittäin vähäinen, lähes olematon. Energian tulee olla uusituvista lähteistä, joita voivat olla paikan päällä tai rakennuksen lähellä, tuotetut energiat kuten aurinkoenergia tai maalämpö. Myös energiankulutusta tulee voida seurata talotekniikan säätö- ja mittausjärjestelmistä.
Hiilidioksidipäästöjen pienentämisen ohella rakennuksen käyttäjät hyötyvät energiatehokkuuden parantamisesta. Vähäisempi energian tarve pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa. Energiatehokkuuden parantaminen lisää usein myös asumismukavuutta.
Asiasta lisää:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakennuksen_energiatehokkuutta_koskeva_lainsaadanto

Rakennustuotteiden tyyppihyväksynnät

Samoin vuodenvaihteessa kumoutuvat ne tyyppihyväksyntäasetukset, jotka on annettu aiemman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 13§:n nojalla. Esimerkiksi ikkunoiden, ovien tai vesikalusteiden tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuvat vuoden vaihteessa.
Helpoin tapa selvittää, kumoutuuko tyyppihyväksyntäasetus, on tutustua kyseisen asetuksen alussa olevaan johdantolauseeseen, mistä selviää, onko se annettu MRL:n 13§ mukaan.
Vuoden vaihteen jälkeen ovat voimassa edelleen ne tyyppihyväksynnät, jotka on annettu eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksyntä lain 954/2012 6§:n nojalla.Asiasta lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Uutta_tietoa_rakennustuotteiden_tyyppihy%2844433%29

21.11.2017Marja Fagerlund

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje