Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylä valittiin kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Jyväskylä valittiin kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Kansallisena edelläkävijänä resurssiviisas Jyväskylä haluaa määrätietoisesti edistää kiertotaloutta, vähentää luonnonvarojen kulutusta ja syntyvän jätteen määrää. Kiertotalouden huikea liiketoimintapotentiaali halutaan Jyväskylän seudulla valjastaa nykyistä viisaammin kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Jyväskylässä tämä tarkoittaa muun muassa jalometallien talteenottoa elektroniikkaromusta, biokaasun lisääntyvää käyttöä liikenteessä ja kaupunkilaisten fiksua liikkumista.

Jyväskylä ja yhdeksän muuta suomalaista kuntaa, Ii, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on valittu kiertotalouden edelläkävijäkunniksi. Valitut kunnat ovat sitoutuneet viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen hakijakunnan joukosta. Valintaan vaikuttivat kuntien hakuvaiheessa tekemät sitoumukset sekä tähän saakka toteutetut toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi.

Elektroniikkajätteestä jalometalleja uudelleen käyttöön

Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jyväskylän seudulla, sekä oppi- ja tutkimuslaitoksissa että yrityksissä, on paljon sellaista ainutlaatuista osaamista, joka voi synnyttää innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Jo nyt tällaisista löytyy useita, esimerkkinä vaikkapa kovaa vauhtia Aasian markkinoita valtaava, biokaasulaitoksia valmistava BioGTS ja Spinnova, joka pyrkii puukuidullaan korvaamaan viidesosan maailman puuvillan tuotannosta. Jyväskylän yliopiston kemistien sekä Jyväskylän Energian tuotekehitystyön tuloksena on syntynyt teknologia, jolla elektroniikkajätteestä pystytään erottelemaan jalometallit ja harvinaiset maametallit uudelleen käytettäviksi. Tällä innovaatiolla uskotaan olevan miljardien liiketoimintapotentiaalia globaaleilla markkinoilla.

Alueellinen yhteistyö on kaiken a ja o

Jyväskylän kaupunki kantaa määrätietoisesti kortensa kekoon kiertotalouden edistämiseksi.

- Kiertotalous kohentaa kiistattomasti sekä alueen taloutta että työllisyyttä. Lisäksi se parantaa alueellista omavaraisuusastetta, sanoo Jyväskylän kaupungin ma. kehitysjohtaja Pirkko Melville.

Resurssiviisautta pitkäjänteisesti tavoittelevassa Jyväskylässä kiertotalouden edistäminen on nostettu teemana kaupungin vuosien 2017-2021 strategiaan. Tämä merkitsee käytännössä muun muassa sitä, että kaupunki tekee entistä suunnitelmallisemmin työtä jätteen synnyn ehkäisemiseksi, sen määrän vähentämiseksi sekä kierrätyksen ja materian uudelleen käytön edistämiseksi.

Biokaasun tuotanto ja sen jakeluverkoston kehittäminen lienevät kuntalaisille näkyvintä, jo aloitettua kiertotaloustyötä, samoin kuin kuntalaisten kestävän liikkumisen mahdollistamiseksi tehty työ joukkoliikenteen käytön sujuvoittamisineen ja fiksun liikkumisen brändäyksineen.

- Haluamme innostaa kaikkia alueemme asukkaita ja muita toimijoita m-kaan näihin kiertotaloustalkoisiin, yhteistyö on tässä kaiken a ja o, jokainen voi vaikuttaa. Uskon vahvasti, että tulevaisuuden Jyväskylässä tullaan näkemään monenlaisia uusia, alueemme kestävää hyvinvointia lisääviä kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja yhteiskäyttöautoista ja kaupunkipyöristä hävikkiruokaravintoloihin ja ekoteollisuuspuistoihin”, kertoo Pirkko Melville.

Kunnilla kansainvälisesti kunnianhimoisia tavoitteita

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien suunnitelmat ovat jopa maailman mittakaavassa kunnianhimoisia. Muissa valituissa kunnissa suunnitteilla on muun muassa metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä betonin korvaajana, bioteollisuuspuisto ja kiertotalousklusteri, kaatopaikan muuttaminen uusiutuvan energian tuotantoalueeksi sekä älykkään ja vähähiilisen infran rakentamista. Moni kunta haluaa Jyväskylän lailla myös asukkaat mukaan kiertotaloutta kehittämään.

Kiertotalouden palvelukeskus tukee verkoston työtä

Edelläkävijäkuntien valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta. EU Life -ohjelmaan kuuluvan seitsenvuotisen hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Sen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa. Jyväskylä toteuttaa kaksi tämän Circwaste-kokonaisuuden osahanketta. Lisäksi Keski-Suomen liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on omat osahankkeensa.

Kuntaverkosto saa asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan pyörittämästä Kiertotalouden palvelukeskuksesta. Lisäksi palvelukeskus seuraa kuntien edistymistä erilaisin mittarein. Kuntien toiveena on päästä verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja saada julkisuutta kiertotaloutta edistäville toimilleen.

Lisätietoja
kehitysjohtaja (ma) Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 1593, pirkko.melville[at]jkl.fi
ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 029 525 1437, tuu-li.myllymaa[at]ymparisto.fi

20.11.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje