Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 14.11.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 14.11.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 14.11.2017 käsiteltiin muun muassa Pitkäkadun ja Nuuskakujan kaavamuutoksia.

Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 31.10.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uudisrakentaminen Kankaan vanhan paperitehtaan purettavan eteläosan tilalle. Kaava-alueen pinta-ala on 2,7 hehtaaria. Rakennusoikeutta on 36 000 kerrosalaneliömetriä. Asemakaavan muutoksessa tontin rakennusoikeus ei muutu. Uudisrakennukseen on alustavasti ajateltu sijoittuvan asumista sekä liiketiloja ja mahdollisesti pieni yksityinen päiväkoti.

Pitkäkatu 18–22:n asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Pitkäkatu 18–22:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Voionmaankadun ja Pitkäkadun risteysalueella Pitkäkadun ja Moirislammen välissä. Alueen pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria. Alueella sijaitsevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopetuksen toimitilat. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tilojen laajentaminen, jotta ammattiopiston musiikinopetus voidaan siirtää niihin Pitkäkadun toiselta puolelta. Ammattiopiston tilat kärsivät sisäilmaongelmista, ja selvitysten perusteella on sekä taloudellisesti että opetuksen monipuolistamisen kannalta järkevintä sijoittaa toiminta keskitetysti samaan kortteliin.

Nuuskakujan asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Nuuskakujan asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen opiskelija-asuinrakentamisen kokonaisuus.

Suunnittelualue sijaitsee Voionmaankadun, Pitkäkadun, Nuuskakujan ja Ahdinkadun rajaamassa korttelissa. Alueeseen kuuluvat kaupan tonttia lukuun ottamatta muut korttelin alueet eli Nuuskakujan varressa oleva pysäköintikenttä sekä Voionmaankadun ja Pitkäkadun puoleiset ammattiopiston ja opiskelija-asuinrakennusten tontit. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat viereiset katualueen osat Nuuskakujalta ja Pitkäkadulta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,1 hehtaaria. Suunnittelualueelta poistuva musiikinopetustoiminta on tarkoitus siirtää kadun toiselle puolelle Pitkäkatu 18–22:n tontille.

Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa vesiliikuntaa palvelevan sauna- ja huoltorakennuksen rakentaminen korvaamaan alueen nykyiset, Tuomiojärven rannassa sijaitsevat huoltorakennukset ja rantasaunan.

Vanhan Vaajalan asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Lautakunta päätti asettaa vanhan Vaajalan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Kaavamuutos mahdollistaa senioritalohankkeen sekä päivittää asemakaavan vastaamaan poikkeamismenettelyn kautta toteutettavaa terveysasemaa. Syy kaavamuutokseen on alkuperäisen terveysasemahankkeen muutos edellisen kaavan valmisteluvaiheista huomattavasti pienemmäksi kokonaisuudeksi. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakosken keskustassa Urheilutien, Savonmäentien, Vaajakoskentien ja Vesmannintien välissä.

Kävelykeskustan käyttösuunnitelma vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti kävelykeskustan käyttösuunnitelman ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.12.2017. Suunnitelmalla ohjataan kävelykeskustan terassi- ja kahvila-alueiden, jäätelökioskien ja tilapäisten myyntipaikkojen sijoittelua ja määritellään tarkasti kaikkien katualueelle tilapäisesti sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sijoituspaikat.

Lautakunta vahvisti Väinönkadun ja Kauppakadun katutyömaa-alueelle määräaikaisen kävelykeskustan käyttösuunnitelman, joka on voimassa 1.4.–31.10.2018. Määräaikaista käyttösuunnitelmaa noudatetaan tällä alueella kaupunkirakennelautakunnan kävelykeskustan käyttösuunnitelman sijasta Väinönkadun saneeraustöiden ajan.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5622 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

14.11.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje