Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Perusopetuksen arviointikeskustelut käynnistyvät Jyväskylässä

Perusopetuksen arviointikeskustelut käynnistyvät Jyväskylässä

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa ja oppilaiden kodeissa valmistaudutaan toista kertaa uudistuneen opetussuunnitelman mukaisiin arviointikeskusteluihin. Keskustelut käydään vuosiluokilla 1-7 viikkojen 46-6 aikana. Vähintään puoli tuntia kestävään keskusteluun osallistuvat oppilas, vanhempi ja opettaja. Keskustelussa on keskeistä kuulla lapsen ajatuksia ja mielipiteitä omasta koulunkäynnistään. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia yhdessä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä koulunkäyntitaitoihin liittyviä asioita.

Arvioinnin painopiste on muuttunut uuden opetussuunnitelman myötä lukuvuoden aikana annettavaan oppimisen edistymisen arviointiin. Jyväskylässä oppiainekohtaisen arvioinnin tukena käytetään tavoitteista johdettuja taitotasokuvauksia, joissa osaamista ja sen kehittymistä kuvataan portaittain eri oppiaineissa ja vuosiluokkakokonaisuuksissa. Taitotasokuvauksia käytetään vuosiluokilla 1-2, 3-6 ja 7. Vuosiluokkien 8-9 oppiainekohtaiset taitotasot otetaan käyttöön asteittain lukuvuonna 2018–2019. Vuosiluokilla 1-6 lukuvuosiarviointi on sanallista ja luokilla 7-9 numeerista ja sanallista.

Koulupalvelukyselyyn vastataan arviointikeskustelun yhteydessä

Jyväskylän perusopetuksen koulupalvelukysely toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuosiluokkien 1-7 huoltajat vastaavat kyselyyn arviointikeskustelun yhteydessä. Huoltaja voi vastata kyselyyn ennen arviointikeskustelua tai keskustelun jälkeen. Vastata voi itsenäisesti tai yhdessä lapsen kanssa. Kouluilta löytyy ohje kyselyyn vastaamiseen sekä kyselyyn ohjaava linkki tai QR-koodi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Mikäli huoltajalla ei ole arviointikeskustelussa mukana omaa mobiililaitetta, voi kyselyyn vastata koulun laitteella. 8.- 9. luokkalaisten huoltajat vastaavat kyselyyn helmikuussa 2018 Wilma-järjestelmän kautta.

Koulupalvelukyselyssä huoltajat pääsevät kertomaan opetuksessa tärkeiksi katsomiaan asioita sekä arvioimaan lapsensa koulun toimintaa, opetusta ja tiloja. Kyselyn vastausvaihtoehtoja on kerätty haastattelemalla eri-ikäisiä jyväskyläläisiä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään perusopetuksen kehittämistyössä.

Koulupalvelukyselyn tuloksia saadaan maaliskuussa. Tuloksia hyödynnetään perusopetuksen kehittämistyössä ja niitä käydään läpi oppilaiden ja huoltajien kanssa kevään aikana kouluilla, muun muassa vanhempainilloissa.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Päivi Koivisto, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 3198
ops-koordinaattori Pipsa Teerijoki, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 7680
koordinaattori Tella Vuolle-Oranen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 4036
suunnittelija Eija Rajalainen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, puh. 014 266 1985

13.11.2017Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje