Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 20.12.2016

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 20.12.2016

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 20.12.2016 käsiteltiin muun muassa vuoden 2017 käyttösuunnitelmaa.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman vuodeksi 2017.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2016 Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2017. Kaupunkirakennepalveluiden talousarviossa on vuodelle 2017 yksi valtuustoon nähden sitova määräraha. Kaupunkirakenteen toimialan toimintamenot ovat 48,5 miljoonaa euroa, toimintatulot 44,6 miljoonaa euroa ja toimintakate siten 3,9 miljoonaa euroa. Rakentaminen ja ympäristö - palvelualueen toimintamenot ovat 5,1 miljoonaa euroa, toimintatulot 3,2 miljoonaa euroa ja toimintakate siten 1,9 miljoonaa euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa 6.9.2016 käsiteltyyn talousarvioon ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia talousarviokäsittelyn aikana.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy. Kaupunkirakennepalveluiden käyttösuunnitelma käsitellään sekä kaupunkirakenne- että rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Molemmat lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelman oman toimivaltansa mukaisten palvelualueiden osalta.

Korjausneuvojan virkasuhde muutettiin työsuhteeksi 1.1.2017 alkaen

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti muuttaa korjausneuvojan virkasuhteen työsuhteeksi ja lakkauttaa korjausneuvojan viran.

Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista on tulossa voimaan 1.1.2017 ja se korvaa nykyisen lain asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista. Uuden lain mukaan kunnat eivät toimi enää korjausavustusten osalta valtionapuviranomaisina, vaan tehtävät siirtyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA). Tämä tarkoittaa, että kaupungin asuntotoimessa hoidetut vanhusten ja vammaisten korjausavustuksiin liittyvät lakisääteiset tehtävät siirtyvät ARAan.

Jyväskylässä ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että kotona pystytään asumaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien laadukkaiden palvelujen turvin. Tästä syystä on todettu, että korjausneuvojan tarjoamaa teknistä neuvontaa ja ohjausta on syytä olla saatavissa myös paikallisesti. Kiinteistökäynnit ja henkilökohtainen ohjaus vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia hakea ja saada korjausavustuksia ja sitä kautta tukee kotona asumisen jatkumista. Korjausneuvojan palvelut sijoittuvat jatkossa perusturvan toimialalle ja nykyisen viranhaltijan kanssa on sovittu siirtymisestä työsuhteeseen.

Korjausneuvoja ei käytä kuntalain mukaista julkista valtaa, joten virkasuhde voitiin muuttaa työsuhteeksi ja korjausneuvojan virka voitiin lakkauttaa.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Ramoninkatu 4:n eli Rise-kampuksen asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti äänin 6–4 (poissa 1) antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon, että sillä ei ole huomautettavaa Ramoninkatu 4:n eli Rise-kampuksen asemakaavan muutosehdotuksesta

Alue sijaitsee Tourulan kaupunginosassa ja se rajautuu pohjoisessa Vaajakosken moottoritiehen, idässä rata-alueeseen, etelässä Tourujokeen ja lännessä Ramoninkadun reunaan.

Asemakaavan muutoksen tavoite on mahdollistaa rikosseuraamuslaitoksen 60-paikkaisen naisten ja miesten avovankilan eli niin sanotun Rise-kampuksen rakentaminen alueelle.

Esko Reivisen, Simo Reivisen ja Leena Laitisen maa-aineslupahakemus hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää maa-ainesluvan Esko Reiviselle, Simo Reiviselle ja Leena Laitiselle. He olivat hakeneet maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen 10 vuoden ajalle Jyväskylän Porakangas-tilalla Korpilahdella. Ottamisalue on uusi. Se sijaitsee Korpilahden keskustan luoteispuolella kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta Korpilahti-Korpiaho-paikallistien itäpuolella.

Alue on jaettu kahteen osaan, joiden kokonaisottomäärä on 218 000 kiintokuutiometriä. Kaivualueen pinta-ala on yhteensä 4,03 hehtaaria. Alue on II-luokan pohjavesialuetta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3562 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi
kl.fi

20.12.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje