Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 13.12.2016

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 13.12.2016

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 13.12.2016 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakennepalveluiden käyttösuunnitelmaa ja kunnallistekniikan investointiohjelmaa vuodelle 2017.

Tourujoen puiston viherrakennussuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Tourujoen puiston viherrakennussuunnitelman ja siihen liittyvät tarkentavat rakennussuunnitelmat. Kohteen rakentamisen kustannusten arvioidaan olevan 246 000 euroa. Kohde on vuoden 2017 investointiohjelmassa.

Edellisessä kokouksessaan lautakunta käytti otto-oikeutta kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökseen, joka koski Tourujoen puiston viherrakennussuunnitelman hyväksymistä. Uudelleen valmistelun lähtökohtana oli, että rakennuskustannukset eivät saa ylittää investointiohjelmassa esitettyä 250 000 euroa. Suunnitelmaa tarkistettiin rakenteiden, varusteiden ja valaistuksen osalta.

Suunnittelualue rajautuu Kinakujan sillan sekä hieman etelämmässä kulkevan kevyen liikenteen sillan väliin. Alueeseen kuuluu Tourutori sekä torin ja Tourujoen väliin jäävä viheralue.

Kaupunkirakennepalveluiden käyttösuunnitelma 2017 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennepalveluiden talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman vuodeksi 2017.

Kaupunkirakenteen toimialan toimintamenot ovat 48,5 miljoonaa euroa, toimintatulot 44,6 miljoonaa euroa ja toimintakate siten 3,9 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakennelautakunnassa 20.9.2016 käsiteltyyn henkilöstösuunnitelmaan on tehty yhden henkilön lisäys resurssiviisaan liikkumisen koordinointiin. Irtaimen käyttöomaisuuden ja maaomaisuuden investointeihin ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia talousarviokäsittelyn aikana.

Kaupunkirakennepalveluiden käyttösuunnitelma käsitellään sekä kaupunkirakenne- että rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelman oman toimivaltansa mukaisten palvelualueiden osalta.

Kunnallistekniikan investointiohjelma vuodelle 2017 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelman.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.11.2016, että kunnallistekniikan investointeihin vuodelle 2017 osoitetaan 18 000 000 euroa, josta käyttötaloustulojen (maankäyttösopimustulojen) osuus on 1 800 000 euroa.

Investointiohjelman mukaan 18 000 000 eurosta katupalveluihin käytetään 15 740 000 euroa, viherpalveluihin 2 210 000 euroa ja satamapalveluihin 50 000 euroa.

Naissaaren asemakaavamuutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Naissaaren asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot.

Asemakaavan muutos koskee Vaajakoskentien eli valtatie 4:n pohjoispuolista Naissaarta. Asumiseen käytetty rakennusoikeus on viime vuosina alueella lisääntynyt ja alueen yksityinen luonne korostunut.

Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää yleisten ja yksityisten alueiden suhdetta ja löytää luonteva tapa yhdistää yksityinen asuminen ja matkailua sekä vapaa-aikaa palveleva julkinen käyttö. Tavoitteena on säilyttää alue elinvoimaisena ja elävänä.

Korpilahdentien asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Korpilahdentien asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot.

Asemakaavan muutosehdotuksessa osa Korpilahdentien liikennealueesta muutetaan katualueeksi. Asemakaavan muutos tehdään, jotta koko Korpilahdentie voidaan siirtää myöhemmin tehtävällä kadunpitopäätöksellä Jyväskylän kaupungin omistukseen ja ylläpidon piiriin tulevaksi kaduksi. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 0,75 hehtaaria ja pituutta sillä on noin 200 metriä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3525 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

13.12.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje