Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.12.2016

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.12.2016

Elinkeinotoiminnan uudelleenjärjestelyt ja päätös Jykes Oy:n optiovuoden 2018 käyttämättä jättämisestä

Kaupunginhallitus päätti käynnistää elinkeinotoiminnan uudelleenjärjestelyt ja päätti jättää käyttämättä Jykes Oy:n elinkeinopalvelusopimuksen option vuodelle 2018.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy perustettiin vuonna 1996 kehittämään yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämään elinkeinoelämän ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa Jyväskylän seudulla. Perustajaosakkaina olivat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaan kunta ja Muuramen kunta, Uuraisten kunta tuli osakkaaksi vuonna 2002. Jykes Oy on yhtiö, joka toteuttaa omistajakuntiensa sille määräämiä elinkeinopoliittisia toimenpiteitä ja tuottaa elinkeinopalveluita itse tai ostopalveluina. Vuonna 2015 kunnat siirsivät itselleen elinkeinomarkkinointi- ja sijoittumispalvelut yhtiöltä, jolloin Jykes Oy keskittyi yritysten käynnistämis- ja yritysneuvontapalveluihin, kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin sekä hanketoimintaan.

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät kuntien elinkeinotoiminnan uudelleenjärjestämistä. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan yhdistyminen vuonna 2009 muutti Jykes Oy:n omistusrakennetta ja vähensi tarvetta yhtiön kautta tapahtuvaan kuntien väliseen yhteistyöhön. Soteuudistuksen myötä elinkeinopolitiikka nousee yhdeksi kunnan tärkeimmäksi ydintehtäväksi. Kuntien tarve ohjata suoraan elinkeinotoiminnan resursseja edellyttää, että elinkeinopalveluiden ostaminen lopetetaan ja omistajakunnat eivät käytä enää elinkeinosopimuksen optiota vuodelle 2018.

Jykes Oy:n toiminnan alasajoa valmistellaan yhdessä omistajakuntien kanssa ja uudelleenjärjestelyjen suunnittelu ja toimenpiteet käynnistetään heti. Elinkeinopalveluiden ostaminen yhtiöltä lopetetaan suunnitelmallisesti vuoden 2017 aikana. Kaupunki ohjaa Jykesiin laitetut resurssit edelleenkin Jyväskylän elinvoiman kasvuun ja kehittymiseen sekä elinkeinoelämän edellytyksien parantamiseen. Muutos mahdollistaa myös uusien, elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käyttöönoton. Kevään 2017 aikana laaditaan Elinvoimaohjelma, jossa uudistetaan Jyväskylän kaupungin elinkeinopoliittiset linjaukset.

Seudullista yhteistyötä tehdään ja kehitetään mm. järjestämällä säännöllisiä kunnanjohtajien tapaamisia ja Elinvoimafoorumeja sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä uudistuvan maakunnan kanssa. Vahvan elinkeinopolitiikan varmistaminen on paras tae kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen jatkossakin.

Jyväskyläläisten urheilijoiden palkitseminen

Asia poistettiin esityslistalta.

Valtionavun hakeminen vuodelle 2017 sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ilmoittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2017 Harjun urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaamiseen sekä Tikkakosken lähiliikuntapaikan 2. vaiheen ja Luonetjärven koulun piha-alueiden rakentamiseen.
Näiden lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan lisättäväksi Harjun urheilukentän takakatsomon rakentamisen ja vanhan pääkatsomon jatkamisen vuosille 2019–2020.

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenvetolomakkeella ilmoitetaan tiedot kaikista liikuntapaikkojen perustamishankkeista. Lisäksi kaikista kustannusarvioltaan yli 700 000 euron perustamishankkeista täytetään erillinen rahoitussuunnitelmalomake
opetusministeriön vuosittain laatimaa liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa varten. Lomakkeilla ilmoitetaan ko. hankkeet aluehallintovirastolle kalenterivuoden loppuun mennessä.

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa nimetään ennakoivasti hankkeet, joita opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu avustamaan seuraavina neljänä vuotena edellyttäen, että tarkoitukseen osoitettu määräraha säilyy arvioidun suuruisena. Suunnitelma tarkastetaan vuosittain.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy on luokiteltu kaupungin elinkeinopoliittisesti merkittäväksi tytäryhteisöksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n omistajia ovat Jyväskylän kaupunki 90,0 %, Jämsän kaupunki 5,0 % ja Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä 5,0 %. Jyväskylän ammattikorkeakoulun nykyinen osakassopimus on vanhentunut ja se tulee päivittää ajan tasalle ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla.

Osakassopimuksen tarkoituksena on tukea Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa kaikissa ammattikorkeakoululain mukaisissa tehtävissä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Osakassopimuksella sovitaan periaatteista, joiden mukaan osapuolet järjestävät osallistumisensa yhtiön hallintoon.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösliitteenä olevan Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 16.12.2016. Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus antoi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti kaupungin edustajille ohjeeksi, että yhtymähallituksen ehdotukset hyväksytään lukuun ottamatta esitystä siitä, että peruspääoman koron maksamisesta luovuttaisiin vuonna 2017.

Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan erovuoroisten tilalle

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sääntöjen mukaan Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä säätiön valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Kaupunginhallitus valitsi Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan 30.9.2017 saakka seuraavat henkilöt:

jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Leena Kaskivaara, Sara Jormakka
Eetu Heiska, Hannu Murisoja
Sirpa Kaikkonen, Heidi Edelman-Lasanen
Eemeli Rajala, Juuso Pekkala


Hallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3473

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

12.12.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje