Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 8.12.2016

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 8.12.2016

Jätelautakunnan kokouksessa 8.12.2016 käsiteltiin muun muassa kokousaikataulua ja jätetaksoja.

Jätelautakunnan kevään kokousajat päätettiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti pitää kevätkaudella 2017 kokouksensa 2.2., 6.4. ja 18.5. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rakentajantalossa osoitteessa Hannikaisenkatu 17 kokousta seuraavan viikon tiistaina ja jos se on pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jätetaksat hyväksyttiin

Jätelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien jätetaksat ja Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelymaksut pienkuormien ja suurten kuormien osalta ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.1.2017. Kuntakohtaisten taksojen maksut pysyvät entisellään.

Jätetaksa tulee voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta, ja se on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Taksa asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä tiedotetaan kuntien ilmoituslehdissä.

Lautakunnan hyväksymät taksat kumoavat voimaan tullessaan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan 15.12.2015 hyväksymän jätetaksan, Laukaan kunnanhallituksen 24.11.2014 hyväksymän jätetaksan ja Muuramen teknisten palveluiden lautakunnan 8.12.2015 hyväksymän jätetaksan sekä Mustankorkea Oy:n edellisen voimassa olevan jätekeskuksen vastaanottohinnaston.

Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita jätehuollon järjestämisestä aiheutuu. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteiset jätehuollon viranomaistoiminnan kulut.

Jyväskylän kaupungissa jätteenkuljetus toimii kunnan järjestämänä kuljetuksena ja kaupungin alueella on yhteensä kahdeksan jätteenkuljetuksen urakka-aluetta. Jätteenkuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä jätteenkuljetusurakat ovat muodostuneet kustannuksiltaan eriarvoisiksi. Jätetaksassa jätemaksut on kuitenkin määritelty koko kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella samansuuruisiksi eli käytössä on tasataksa.

Muuramen kunnan alueella jätteenkuljetus toimii kunnan järjestämänä muodostaen yhden kuljetusurakka-alueen. Muuramen taksaan on lisätty saaressa sijaisevien vapaa-ajan asuntojen jätehuoltomaksu, jolloin saaressa sijaitsevat kiinteistöt saadaan liitettyä kunnan järjestämän jätehuollon piiriin.

Laukaan kunnassa jätteenkuljetuksessa on käytössä sekajärjestelmä. Siinä kunta täydentää kiinteistön haltijan itse järjestämää kuljetusmuotoa ylläpitämillään kuivajätteen aluekeräyspisteillä. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella jätetaksa koostuu sekä jätehuoltoviranomaisen määrittelemästä käsittelymaksusta että sopimussuhteessa olevan kuljetusyrittäjän määrittelemästä kuljetusmaksusta. Kuivajätteen aluekeräyspisteitä voivat käyttää vain vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Aluekeräyspistemaksut on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen ja kiinteistön asukasmäärän mukaisesti. Jäteastian tyhjennyshintojen käsittelyosuudet pysyvät ennallaan, samoin kuin aluekeräyspistemaksut. Käsittelyosuuteen lisättävä tonniperusteinen maksu kattaa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Koska Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen jätteenkäsittelymaksut hyväksyttiin jätelautakunnassa, jätekeskuksen hinnastot ovat julkisia ja julkisoikeudellisia taksoja. Lajittelupihalle tuotavien pienkuormien hinnat pidettiin ennallaan. Suurten kuormien jätteenkäsittelymaksuihin tehdyt hinnanmuutokset eivät koske kotitalouksia, vaan rakennus- ja purkuyrityksiä sekä teollisuutta. Rakennus- ja purkujätteen kohdalla loppusijoitettavan jätteen hinnan nostaminen ja toisaalta lajiteltavan jätteen hinnan laskeminen kumoavat toisensa, joskin lajiteltavaa on jonkin verran enemmän kuin loppusijoitettavaa. Periaatteena taksassa on, että kaikilla loppusijoitettavilla jätteillä, jotka ovat jäteverollisia, on sama vastaanottohinta. Jätevero vuonna 2017 on 70 euroa tonnilta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3507 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

8.12.2016Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje