Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskyläläiset perheet erittäin tyytyväisiä sekä kunnallisiin että yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin

Jyväskyläläiset perheet erittäin tyytyväisiä sekä kunnallisiin että yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin

Vanhemmat ovat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin Jyväskylässä. Marraskuussa toteutetussa varhaiskasvatuksen palvelukyselyssä kunnallinen varhaiskasvatus sai keskiarvon 8,97 ja yksityinen 9,17 asteikolla 4-10. Asiakaskyselyyn vastasi 1487 kunnallisten ja 348 yksityisten palvelujen asiakasperhettä sekä 186 kerhojen asiakasperhettä.

Kyselyllä kartoitettiin tällä kertaa muun muassa huoltajien kokemuksia elokuussa 2016 käyttöön otetusta viisiportaisesta hoitoaika ja –maksujärjestelmästä, hoitoaikojen ilmoittamisesta ja seurannasta sekä lakimuutoksen mahdollistamista hoito-oikeuden muutoksista ja sen vaikutuksista perheen arkeen. Lisäksi kysyttiin näkemyksiä hoitopaikan ja –muodon valinnan perusteista.

Hoitoajoista sopiminen sujuvaa, hoitoaikojen ilmoittaminen ja seuranta nousevat kehittämiskohteeksi

91 % kunnallisen ja 94 % yksityisen puolen vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että hoitoajoista sopiminen on ollut sujuvaa. Vain 5,6 % kunnallista varhaiskasvatusta arvioineista ja 4,5 % yksityistä palvelua arvioineista oli sitä mieltä, ettei ole voinut valita lapsensa hoitopäiviä.

–Kaiken kaikkiaan saamamme palaute on ollut erittäin hyvää. Heikoimmat tulokset saimme varhaiskasvatuksen hoitoaikojen ilmoittamisen ja seurannan osalta. Hoitoaikojen ilmoittamisen sujuvuudesta oli eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä 19 % sekä kunnallisen että yksityisen palvelun vastaajista. Käytettyjen hoitotuntien seuraamisen sujuvuudesta oli eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä 27 % yksityisten palvelujen vastaajista, kunnallisissa palveluissa vastaava luku oli 11 %, kertoo palvelujohtaja Tarja Ahlqvist varhaiskasvatuspalveluista.

Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten vanhempien mielestä tärkeimmät kriteerit hoitopaikan valinnassa ovat hoitopaikan sijainti lähellä kotia, opinpolun jatkuminen omalla asuinalueella varhaiskasvatuksesta kouluun, sisarusten pääseminen samaan hoitopaikkaan sekä hoitopaikan sijainti työmatkan varrella. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa korostuivat enemmän päiväkodin koko, pedagoginen erikoistuminen sekä sijainti lähellä kotia ja työmatkan varrella.

Subjektiivisen varhaiskasvatus-oikeuden rajaamisesta saatiin nyt tietoa ensimmäisen kerran

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vastaajista 7,8 % ja yksityisen puolen vastaajista 11,2 % on kokenut, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella on ollut vaikutuksia perheen arkeen. Niiltä, jotka kokivat rajauksen vaikuttaneen arkeen, tiedusteltiin myös avoimella kysymyksellä muutoksen vaikutuksista. Avointen kysymysten palautetta ei ole vielä ehditty purkaa, mutta se tullaan analysoimaan tarkemmin tulosten jatkokäsittelyssä.

Tuloksia käydään läpi tarkemmin kevään aikana

Asiakaskyselystä valmistuvia tulosraportteja ja analyysejä esitellään tarkemmin sivistyslautakunnalle 14.12. Lisäksi kaikki avoimet vastaukset tullaan käymään läpi tarkemmin kevään aikana. Laajasta aineistosta tehdään peräti kolme opinnäytetyötä, joten tulokset perataan läpi huolella

– Varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan asiakaskysely on lasten vanhempien suora keino vaikuttaa palveluun ja sen kehittämiseen, ja kyselyn tulokset ovat palvelujen kehittämisen pohjana, sanoo Tarja Ahlqvist. Muita vanhempien vaikutuskanavia ovat Jyväskylässä varhaiskasvatuksen asiakasraati sekä palveluohjauksen palautekyselyt.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, p. 014 266 3269

5.12.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje