Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kiertotaloutta edistetään EU-rahoituksella

Jyväskylän kiertotaloutta edistetään EU-rahoituksella

Jyväskylän kaupunki osallistuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hallinnoimaan CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta hankkeeseen vuosina 2016 - 2023. Hankkeen aikana Jyväskylän kaupunki hallinnoi kahta osahanketta, joissa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa sekä haetaan kuntalaisilta avoimella haulla ideoita kiertotalouden edistämiseen. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto toteuttavat omat osahankkeensa.

- Kankaan jätehuolto tulee perustumaan alueelliseen syväkeräykseen. Jäteastioihin tulee älykäs lukitus, jonka perusteella voidaan seurata asuntokohtaisesti jäteastioilla käymistä. Hankkeen aikana kehitetään määrämittaukseen menetelmä, jonka perusteella edelleen kehitetään laskutusjärjestelmä perustuen tuotettuihin jätemääriin. Samalla kehitetään viestintää (mm. vertailudatan perusteella) ja jätehuollon logistiikkaa, kertoo Kankaan osahankkeesta vastaava projektipäällikkö Tanja Oksa.

Käyttäjälähtöiset kokeilut taas keskittyvät kiertotalouden edistämiseen käyttäjien kokemuksia ja ideoita hyödyntämällä.
- Toivomme käyttäjiltä ideoita liittyen esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyyn ja määrän vähentämiseen, lajittelun edistämiseen sekä uudelleen käyttöön. Järjestämme ideahaun kolmesti, aina kahden vuoden välein. Saaduista ideoista valitaan kullakin kierroksella viisi toteutettaviksi ja niille on varattuna rahoitus hankkeelta. Yhteensä voimme siis toteuttaa 15 erilaista kokeilua, osahankkeen projektipäällikkö Pirkko Melville toteaa.

Jyväskylän hankkeet osana merkittävää kansallista kiertotaloushanketta

Jyväskylän osahankkeet ovat osa suurempaa hankekokonaisuutta, jossa toteutetaan vuosina 2016 - 2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Hankekokonaisuuden tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Eri osahankkeissa mm. kehitetään jätteitä vähentäviä toimintamalleja sekä uudenlaisia jätteiden käsittely- ja lajittelulaitteistoja, suunnitellaan kierrätysraaka-aineista uusia tuotteita ja optimoidaan kuljetuksia. Lisäksi järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja kerätään hyviä käytäntöjä.

Hankkeiden toteuttajat ovat Satakunnan ja Lounais-Suomen muodostamasta Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Karjalasta. Keski-Suomesta CIRCWASTE -hankkeessa ovat mukana Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto.

Keski-Suomen liiton hallinnoimassa osahankkeessa kehitetään mm. jätteiden syntyperälajittelua. Tavoitteena on saada biojätteet tehokkaammin biokaasulaitoskäsittelyn piiriin ja edistää myös esimerkiksi biokaasun liikennekäyttöä. Keski-Suomen liiton osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.

Hanke rahoitetaan EU:n LIFE-ohjelmasta. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Jyväskylän osuus hankkeessa on yli 800 000 euroa, josta EU-rahoituksella katetaan 60%. Jyväskylän hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Sitra.

Hankkeen verkkosivut
www.syke.fi/hankkeet/circwaste

Lisätietoa:
Jyväskylän kaupungin osahankkeet:
projektipäällikkö Tanja Oksa, p. 014 266 7693
projektipäällikkö Pirkko Melville, p. 014 266 1593 (7.12. alkaen)
Hankekonsortion pääpartneri
Ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 0295 251 437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

2.12.2016Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje