Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunki selkeyttää lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteita ja soveltamisohjeita

Jyväskylän kaupunki selkeyttää lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteita ja soveltamisohjeita

Jyväskylän kaupunki selkeyttää lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteita ja soveltamisohjeita. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on kasvanut 1.1.2015 voimaantulleen sosiaalihuoltolain myötä huomattavasti Jyväskylässäkin, ja kustannukset ovat nousseet ennakoiduista. Kotipalvelun piirissä olevien perheiden määrä on lisääntynyt viime vuodesta 92 prosenttia, ja tänä vuonna 21.11. mennessä perheitä on ollut 625. Myös perheiden tarpeet ja tilanteet ovat erilaisia ja selkeämmät kotipalvelun myöntämisen kriteerit sujuvoittavat palvelutarvearviointia.

Kriteereitä on valmisteltu syksyn aikana, ja ne esiteltiin eilen perusturvalautakunnalle. Kotipalvelun uudet myöntämiskriteerit ovat lautakunnan päätettävänä joulukuun kokouksessa.

– Kriteerien yhtenäistämisellä halutaan varmistaa se, että ne, jotka kotipalvelua tarvitsevat, sitä saavat. Kukaan ei jää ilman palvelua, jos siihen on sosiaalihuoltolain mukaan oikeutettu. Yhdenmukaiset kriteerit lisäävät palvelun tasapuolisuutta ja oikea-aikaisuutta, kertoo perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen.

Kotipalvelu voi olla tilapäistä, toistuvaa tai säännöllistä. Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin tuen tarpeisiin. Työskentelystä laaditaan tavoitteellinen suunnitelma yhdessä perheen ja muiden perheen kanssa toimivien tahojen kanssa.

Uudet kriteerit palvelun määrään, kestoon ja myöntämisperusteisiin

Uusien kriteerien mukaan tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Tilapäisen kotipalvelun osalta muutos on maksimituntimäärässä, jota ei ole aiemmin ollut käytössä.

Säännöllistä kotipalvelua voidaan myöntää tilapäisen kotipalvelun jälkeen maksimissaan kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Säännöllisen kotipalvelun kestoa ja määrää arvioitaessa huomioidaan myös perheen tarve muihin lapsiperhepalveluihin ja se, onko kotipalvelu oikea ja riittävä tuki perheelle.

– Uudet rajaukset perustuvat siihen kokemukseen, että suurin osa perheistä tulee autetuksi näillä palvelumäärillä. Perheen tietäessä jo ennalta tarkemmin myönnetyn jakson pituuden, haastaa se eri tavalla perhettä miettimään keinoja omatoimiseen selviytymiseen. Kotipalvelu perustuu aina asiakkaan kanssa tehtyyn palvelutarvearviointiin ja -suunnitelmaan, eikä rajausten mukainen kotipalvelu riitä kaikkien perheiden kohdalla. Edelleen on käytössä harkinnan mahdollisuus, selvittää varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Sari Paananen.

– Tavoite on, että suurin osa perheistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla. Myös perheen omat lähiverkostot kartoitetaan jatkossa asiakkaan kanssa laajemmin, palvelujohtaja Päivi Kalilainen toteaa.

Jyväskylän tarkennettujen kriteerien mukaan kotipalvelua ei myönnetä; päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu; pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin. Vanhemman asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta. Vanhemman kanssa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja lastenhoidon järjestelyissä, muun muassa järjestöjen lastenhoitopalvelujen avulla.

Määritelmät mihin tarpeisiin lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään, tulevat sosiaalihuoltolaista ja lain mukaan toimitaan. Palvelun tarve voi tulla esimerkiksi sairauden, synnytyksen, uupumuksen, vamman, perheenjäsenen tai lähiomaisen menehtymisen, vanhempien eron tai muun erityisen tilanteen vuoksi.

Lisää resurssia ja sujuvuutta kotipalvelun hakemiseen 2017

Talousarviovalmistelun tämänhetkisen vaiheen mukaan kotipalveluun ollaan lisäämässä henkilöstöresurssia ensi vuodelle. Tavoitteena on palkata viisi kaupungin omaa kodinhoitajaa säännölliseen kotipalveluun, joka mahdollistaa pitkäjänteisemmän ja tavoitteellisen työn myös muiden perheen kanssa työskentelevien kanssa.

Kotipalvelun haun sujuvoittamiseksi keväällä 2017 otetaan käyttöön kotipalvelun sähköinen hakulomake. Lomakkeella perhe voi esittää oman arvionsa palvelun tarpeesta, perheen tilanteesta sekä antaa perheen perustiedot. Lomake tulee Hyvis.fi-sivuille, josta löytyy jo kotipalvelun yhteydenottopyyntölomake.

Jyväskylän kaupungissa lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään pääosin palvelusetelillä eli ostetaan yksityisiltä yrityksiltä ja pienemmältä osin kaupungin omana toimintana. Kotipalvelun omaa toimintaa vahvistetaan 2017 talousarvioin mukaisesti viidellä kotipalvelun työtekijällä. Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista, mutta perheen tuloselvityksen perusteella kartoitetaan maksukykyisyys.

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsiperheidenkotipalvelu

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 014 266 3600
Palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 014 266 1377
Palveluesimies Sari Paananen, p. 014 266 3502

25.11.2016Tuija Ijäs

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje